professor_pic
علی آدمی

عناوین دروس

تحقیقات در دست انجام

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

همایش‌های بین المللی

همایش‌های داخلی

پایان نامه/رساله (کارشناسی ارشد)

پایان نامه/رساله (PhD)

مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها