professor_pic
Morteza Farhadi Kamarei
Morteza Farhadi Kamarei is Full Professor of --- in the Department of Social research , Faculty of Social Sciences .
Iranian Journals
 • Farhadi Kamarei Morteza. (2007). سواد و کتاب در کمره. Growth of Social Sciences, 1234, 36
 • Farhadi Kamarei Morteza. (2008). ریشه های یارگیری و مشارکت در اندیشه و زندگی ایرانیان. Journal of Social Science Book of the Month, 1234, 7
 • Farhadi Kamarei Morteza. (2007). نوبر و نارس گیاه مردم شناسی. social studies of iran, 1234, 34 و 35
 • Farhadi Kamarei Morteza. (1998). با تبسم و با رشته ای نخ. Book of the Month Art, 1, 1
 • Farhadi Kamarei Morteza. (1997). گمانه ها و چون چراهایی بر دیدگری های بر نقوش صخره ای تیمره. social studies of iran, 1234, 9
 • Farhadi Kamarei Morteza. (1996). گزارش مجموعه عظیم سنگ نگاره ها و نمادهای نویافته تیمره. social studies of iran, 1234, 7 و 8
 • Farhadi Kamarei Morteza. (2008). گونه شناسی یاریگری ها و تعاونی ها. 1234, 2
 • Farhadi Kamarei Morteza. (1994). شیوه های سنتی تولن بخشی زمین. sonboleh, 1234, 60-65
 • Farhadi Kamarei Morteza. (2000). بحران محیط زیست در ایران و لزوم بازنگری به دانش های بومی. 1234, 13 و 14
 • Farhadi Kamarei Morteza. (1994). واره نوعی تعاون سنتی. agriculture, 1234, 2
 • Farhadi Kamarei Morteza. (1993). بندشناسی. social studies of iran, 1234, 3 و4
 • Farhadi Kamarei Morteza. (1994). زمینه های فرهنگی در منابع طبیعی. Forest and grassland, 1234, 25
 • Farhadi Kamarei Morteza. (1993). گیاهان و درختان مقدس. ayandeh, 19, 4-6
 • Farhadi Kamarei Morteza. (1994). نظریه های همکاری در کار اندیشه ورزان علوم اجتماعی. 1234, 1 و 2
 • Farhadi Kamarei Morteza. (2000). ترانه های کار کارآوای از یاد رفته کارورزان و استادکاران. social studies of iran, 1234, 11 و 12
 • Farhadi Kamarei Morteza. (1993). نیمه ور و کشاورزی نیمه وری که.... sonboleh, 1234, 52
 • Farhadi Kamarei Morteza. (1994). آسیب شناسی پژوهش های فرهنگ عامیانه در ایران.... social studies of iran, 1234, 5 و 6
 • Farhadi Kamarei Morteza. (2000). مازنجیل، نشانه شناسی و ردیابی فرهنگی، نگاهی مردم شناختی در.... Book of the Month Art, 1234, 23 و 24
 • Farhadi Kamarei Morteza. (2001). آرنگ سازی و تیلون دادن. Agricultural Economic and Development, 9, 33
 • Farhadi Kamarei Morteza. (2002). نقد آراء، در تعاریف و گونه شناسی مفهوم یاریگری. Anthropology..., 1, 1
 • Farhadi Kamarei Morteza. (2004). ساخت های جهانی همکاری. social studies of iran, 1234, 26
 • Farhadi Kamarei Morteza. (2011). مختصات شیئ مقدس و اصل همربایی. Journal of Social Science Book of the Month, 15, 41
 • Farhadi Kamarei Morteza. (2011). کار و زمان در منشور شعر و کار کارستان پروین. Journal of Cultural Research, 2, 1
 • Farhadi Kamarei Morteza. (2011). بحران محیط زیست در ایران. Journal of Social Science Book of the Month, 15, 41
 • Farhadi Kamarei Morteza. (2014). مردم نگاری دانش ها و فن آوری های سنتی: "نان شب" مردم نگاران ایران. Indigenous Knowledge, پاییز و زمستان, 2
 • Farhadi Kamarei Morteza. (2015). «به راه بادیه رفتن» (ربع قرن تلاش جمعی پیگیر و دشوار برای پیشبرد دانش اجتماعی بومزاد!، اما...)سخن سردبیر. Journal of Social Sciences, پاییز, 70
 • Farhadi Kamarei Morteza. (2015). سخن سردبیر. Journal of Social Sciences, زمستان, 67
 • Farhadi Kamarei Morteza. (2014). صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن؟ آسیب شناسی روند توسعه پایدار در ایران. Indigenous Knowledge, بهار و تابستان, 1
 • Farhadi Kamarei Morteza. (2014). جی غال اسمک (جوغاسم، پیشوک، پیقُک، چیدم، چیدان، چکیدان...): گیاه مردم شناسی و جغرافیای گیاهی (قلمرو رویشی) این گیاه در ایران. Journal of Social Sciences, زمستان, 67
 • Farhadi Kamarei Morteza. (2013). گلخونه شناسی گونه ای گل حسرت : جوغاسم (جی غال اسمک، پیشوک، پیغوک، ...). Journal of Social Sciences, زمستان, 63
 • Farhadi Kamarei Morteza. (2016). سنجه هایی در زمان ناسنجی و تقویم ناداری دهقانانِ ایرانی. Indigenous Knowledge, 2, 4
Presented in External Exhibition
 • Farhadi Kamarei Morteza, کنگره بین المللی تاریخ پزشکی در اسلام و ایران, complete article, برخی روش های پیشگیرانه در دانش عامیانه عشایر و روستائیان کرمان, 1996/03/20, 1996/03/20
Presented in Internal Exhibition
 • Farhadi Kamarei Morteza, سومین همایش دوسالانه اقتصاد ایران, brief article, آیا کشاورزی ایرانی بدوی است؟, 2004/12/01, 2004/12/02
 • Farhadi Kamarei Morteza, بومی سازی علوم انسانی در ایران, 2008/03/20, 2008/03/20
 • Farhadi Kamarei Morteza, بومی سازی علوم انسانی در ایران, brief article, complete article, خم و چم و دشواری های بومی سازی یک نظریه, 2009/03/04, 2009/03/04
 • Seyyed Naghavi Mir Ali, Farhadi Kamarei Morteza, کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت ACC, brief article, complete article, تمایل به افزایش برون سپاری فرایند کسب و کار...., 2014/02/20, 2014/02/20
 • Farhadi Kamarei Morteza, همایش ... و چالش های مطالعات فرهنگی, announcer
 • Farhadi Kamarei Morteza, سمینار مدیران آموزشی سازمان مرکزی تعاون روستایی, announcer
compilation
 • Farhadi Kamarei Morteza. (1994). culture.... UNIVERSITY
 • Farhadi Kamarei Morteza. (2006). Cooperation in Iran. Publishing Company
 • Farhadi Kamarei Morteza. (1998). Museums in the wind. Allameh Tabataba'i University Press
 • Farhadi Kamarei Morteza. (2005). Introduction to...... Publishing Company
 • Farhadi Kamarei Morteza. (2009). e.... sales
 • Farhadi Kamarei Morteza. (2016). KAMAREH NAMEH. Allameh Tabataba'i University Press
other
 • Farhadi Kamarei Morteza. (---). kamareh.... Allameh Tabataba'i University Press
Master
 • نابرابری در عمران روستاها و مناطق روستایی استان همدان, 1994/10/19
 • نابرابری در عمران روستاهای همدان, 1994/12/22
 • بررسی چگونگی الگوپذیری دانش آموزان دختر منطقه 17 آموزش و پرورش تهران, Allameh Tabataba'i University, 1999/10/20
 • Critical Line Algoritm (CLA) in portfolio Analysis, ناهید دوستی, Allameh Tabataba'i University, 2007/09/23
 • فضا و روابط قدرت در ایران, Allameh Tabataba'i University, 2008/06/09
 • بررسی اثرات اکوتوریسم, دانشجو, Practical , Allameh Tabataba'i University, 2010/02/09
 • بررسی اثرات اجتماعی- فرهنگی اکوتوریسم, Allameh Tabataba'i University, 2010/02/09
 • آیین ها و مناسک زنان و تحولات تاریخی آنها, Allameh Tabataba'i University, 2010/02/16
 • بازنمایی فرهنگ کار در ضرب المثل ها, زهره کریمی, Practical , Allameh Tabataba'i University, 2010/06/20
 • ارزیابی تاثیرات خوشه صنعتی..., Allameh Tabataba'i University, 2010/09/22
 • امر اخلاقی در ضرب المثل های فارسی..., Allameh Tabataba'i University, 2011/01/18
 • بررسی دیدگاه های پیرامون همکاری..., Allameh Tabataba'i University, 2011/01/26
 • بحران هویت فرهنگی جوانان و نقش مدرسه در آن, Allameh Tabataba'i University
 • علل توسعه نیافتگی ایرانی در دیدگاه سفرنامه نویسان خارجی و تطبیق آنها با نظریات توسعه, Allameh Tabataba'i University
 • نگرش سیاسی دانشجویان و عوامل موثر بر آن, Allameh Tabataba'i University
PhD
 • توسعه روستایی در ایران ( قنات و توسعه اجتماعی), Allameh Tabataba'i University, 2009/10/18
 • گرایش به ناسیونالیسم ایرانی..., Allameh Tabataba'i University, 2011/08/01
Executive Posts
 • عضو کمیته اجرائی سمینار تهاجم فرهنگی, 1993/05/26, iran, tehran
 • عضو شورای انتشارات معاونت پژوهشی, 1995/11/07, iran, tehran
 • عضو کمیته ترفیع, 1997/01/01, iran, tehran
 • عضو کمیته ارتقاء, 1997/05/10, iran, tehran
 • عضو شورای انتشارات دانشگاه, 1998/09/07, iran, tehran
 • عضو کمیته تخصصی دوره کارشناسی ارشد, 2001/06/11, iran, tehran
 • عضو کمیته برگزار کننده آزمون پزیرش دکتری جامعه شناسی دانشکده, 2009/11/09, iran, tehran
 • عضو کمیته ارتقاء دانشیاری, 2012/01/02, iran, tehran
 • عضو کمیته مصاحبه دکتری رفاه اجتماعی, 2012/06/23, iran, tehran
 • عضو کمیته مصاحبه آزمون دکتری, 2011/05/29
Collaboration in Magazines
 • عضو هیئت تحریریه فصلنامه علوم اجتماعی, scientific and research-based, 1996/11/10, 1996/11/10, 14/4913
 • سردبیر فصلنامه علوم اجتماعی, scientific and research-based, 1996/12/15, 1996/12/15, 14/5796
 • مطالعات انسان شناسی, scientific and research-based
 • جامعه پژوهی, scientific and research-based
 • پژوهشگاه علوم انسانی, scientific and research-based
 • دانش بومی, scientific and research-based
 • علوم اجتماعی, scientific and research-based