professor_pic
Morteza Farhadi Kamarei
Morteza Farhadi Kamarei . his degree is full professor . he is faculty member of Social research .
Published in Internal Journal
 • Farhadi Kamarei Morteza, سواد و کتاب در کمره, Growth of Social Sciences, 1234, 36, 2007/03/21
 • Farhadi Kamarei Morteza, ریشه های یارگیری و مشارکت در اندیشه و زندگی ایرانیان, Journal of Social Science Book of the Month, 1234, 7, 2008/09/22
 • Farhadi Kamarei Morteza, نوبر و نارس گیاه مردم شناسی, social studies of iran, 1234, 34 و 35, 2007/03/21
 • Farhadi Kamarei Morteza, با تبسم و با رشته ای نخ, Book of the Month Art, 1, 1, 1998/09/23
 • Farhadi Kamarei Morteza, گمانه ها و چون چراهایی بر دیدگری های بر نقوش صخره ای تیمره, social studies of iran, 1234, 9, 1997/09/23
 • Farhadi Kamarei Morteza, گزارش مجموعه عظیم سنگ نگاره ها و نمادهای نویافته تیمره, social studies of iran, 1234, 7 و 8, 1996/03/20
 • Farhadi Kamarei Morteza, گونه شناسی یاریگری ها و تعاونی ها, 1234, 2, 2008/12/21
 • Farhadi Kamarei Morteza, شیوه های سنتی تولن بخشی زمین, sonboleh, 1234, 60-65, 1994/10/23
 • Farhadi Kamarei Morteza, بحران محیط زیست در ایران و لزوم بازنگری به دانش های بومی, 1234, 13 و 14, 2000/06/21
 • Farhadi Kamarei Morteza, واره نوعی تعاون سنتی, agriculture, 1234, 2, 1994/08/23
 • Farhadi Kamarei Morteza, بندشناسی, social studies of iran, 1234, 3 و4, 1993/03/21
 • Farhadi Kamarei Morteza, زمینه های فرهنگی در منابع طبیعی, Forest and grassland, 1234, 25, 1994/03/21
 • Farhadi Kamarei Morteza, گیاهان و درختان مقدس, ayandeh, 19, 4-6, 1993/06/22
 • Farhadi Kamarei Morteza, نظریه های همکاری در کار اندیشه ورزان علوم اجتماعی, 1234, 1 و 2, 1994/09/23
 • Farhadi Kamarei Morteza, ترانه های کار کارآوای از یاد رفته کارورزان و استادکاران, social studies of iran, 1234, 11 و 12, 2000/12/21
 • Farhadi Kamarei Morteza, نیمه ور و کشاورزی نیمه وری که..., sonboleh, 1234, 52, 1993/08/23
 • Farhadi Kamarei Morteza, آسیب شناسی پژوهش های فرهنگ عامیانه در ایران..., social studies of iran, 1234, 5 و 6, 1994/12/22
 • Farhadi Kamarei Morteza, مازنجیل، نشانه شناسی و ردیابی فرهنگی، نگاهی مردم شناختی در..., Book of the Month Art, 1234, 23 و 24, 2000/08/22
 • Farhadi Kamarei Morteza, آرنگ سازی و تیلون دادن, Agricultural Economic and Development, 9, 33, 2001/03/21
 • Farhadi Kamarei Morteza, نقد آراء، در تعاریف و گونه شناسی مفهوم یاریگری, Anthropology..., 1, 1, 2002/06/22
 • Farhadi Kamarei Morteza, ساخت های جهانی همکاری, social studies of iran, 1234, 26, 2004/03/20
 • Farhadi Kamarei Morteza, مختصات شیئ مقدس و اصل همربایی, Journal of Social Science Book of the Month, 15, 41, 2011/07/23
 • Farhadi Kamarei Morteza, کار و زمان در منشور شعر و کار کارستان پروین, Journal of Cultural Research, 2, 1, 2011/06/22
 • Farhadi Kamarei Morteza, بحران محیط زیست در ایران, Journal of Social Science Book of the Month, 15, 41, 2011/07/23
 • Farhadi Kamarei Morteza, مردم نگاری دانش ها و فن آوری های سنتی: "نان شب" مردم نگاران ایران, Indigenous Knowledge, پاییز و زمستان, 2, 2014/12/22
 • Farhadi Kamarei Morteza, «به راه بادیه رفتن» (ربع قرن تلاش جمعی پیگیر و دشوار برای پیشبرد دانش اجتماعی بومزاد!، اما...)سخن سردبیر, Journal of Social Sciences, پاییز, 70, 2015/10/24
 • Farhadi Kamarei Morteza, سخن سردبیر, Journal of Social Sciences, زمستان, 67, 2015/01/21
 • Farhadi Kamarei Morteza, صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن؟ آسیب شناسی روند توسعه پایدار در ایران, Indigenous Knowledge, بهار و تابستان, 1, 2014/06/22
 • Farhadi Kamarei Morteza, جی غال اسمک (جوغاسم، پیشوک، پیقُک، چیدم، چیدان، چکیدان...): گیاه مردم شناسی و جغرافیای گیاهی (قلمرو رویشی) این گیاه در ایران, Journal of Social Sciences, زمستان, 67, 2014/12/22
 • Farhadi Kamarei Morteza, گلخونه شناسی گونه ای گل حسرت : جوغاسم (جی غال اسمک، پیشوک، پیغوک، ...), Journal of Social Sciences, زمستان, 63, 2013/12/22
Presented in External Exhibition
 • Farhadi Kamarei Morteza, کنگره بین المللی تاریخ پزشکی در اسلام و ایران, complete article, برخی روش های پیشگیرانه در دانش عامیانه عشایر و روستائیان کرمان, 1996/03/20, 1996/03/20
Presented in Internal Exhibition
 • Farhadi Kamarei Morteza, سومین همایش دوسالانه اقتصاد ایران, brief article, آیا کشاورزی ایرانی بدوی است؟, 2004/12/01, 2004/12/02
 • Farhadi Kamarei Morteza, بومی سازی علوم انسانی در ایران, 2008/03/20, 2008/03/20
 • Farhadi Kamarei Morteza, بومی سازی علوم انسانی در ایران, Published Article, complete article, خم و چم و دشواری های بومی سازی یک نظریه, 2009/03/04, 2009/03/04
 • Farhadi Kamarei Morteza, همایش ... و چالش های مطالعات فرهنگی, announcer
 • Farhadi Kamarei Morteza, سمینار مدیران آموزشی سازمان مرکزی تعاون روستایی, announcer
 • Seyyed Naghavi Mir Ali, Farhadi Kamarei Morteza, کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت ACC, Published Article, complete article, تمایل به افزایش برون سپاری فرایند کسب و کار...., 2014/02/20
compilation
 • Farhadi Kamarei Morteza, Introduction to....., compilation, Publishing Company, 2005/03/21
 • Farhadi Kamarei Morteza, Cooperation in Iran, compilation, Publishing Company, 2006/03/21
 • Farhadi Kamarei Morteza, Museums in the wind, compilation, Allameh Tabatabaei University Press, 1998/03/21
 • Farhadi Kamarei Morteza, culture..., compilation, UNIVERSITY, 1994/03/21
 • Farhadi Kamarei Morteza, e..., compilation, sales, 2009/11/22
other
 • Farhadi Kamarei Morteza, kamareh..., Allameh Tabatabaei University Press
Master
 • نابرابری در عمران روستاها و مناطق روستایی استان همدان, 1994/10/19
 • نابرابری در عمران روستاهای همدان, 1994/12/22
 • بررسی چگونگی الگوپذیری دانش آموزان دختر منطقه 17 آموزش و پرورش تهران, Allame Tabataba'i University, 1999/10/20
 • Critical Line Algoritm (CLA) in portfolio Analysis, ناهید دوستی, Allame Tabataba'i University, 2007/09/23
 • فضا و روابط قدرت در ایران, Allame Tabataba'i University, 2008/06/09
 • بررسی اثرات اکوتوریسم, دانشجو, Practical , Allame Tabataba'i University, 2010/02/09
 • بررسی اثرات اجتماعی- فرهنگی اکوتوریسم, Allame Tabataba'i University, 2010/02/09
 • آیین ها و مناسک زنان و تحولات تاریخی آنها, Allame Tabataba'i University, 2010/02/16
 • بازنمایی فرهنگ کار در ضرب المثل ها, زهره کریمی, Practical , Allame Tabataba'i University, 2010/06/20
 • ارزیابی تاثیرات خوشه صنعتی..., Allame Tabataba'i University, 2010/09/22
 • امر اخلاقی در ضرب المثل های فارسی..., Allame Tabataba'i University, 2011/01/18
 • بررسی دیدگاه های پیرامون همکاری..., Allame Tabataba'i University, 2011/01/26
 • بحران هویت فرهنگی جوانان و نقش مدرسه در آن, Allame Tabataba'i University
 • علل توسعه نیافتگی ایرانی در دیدگاه سفرنامه نویسان خارجی و تطبیق آنها با نظریات توسعه, Allame Tabataba'i University
 • نگرش سیاسی دانشجویان و عوامل موثر بر آن, Allame Tabataba'i University
PhD
 • توسعه روستایی در ایران ( قنات و توسعه اجتماعی), Allame Tabataba'i University, 2009/10/18
 • گرایش به ناسیونالیسم ایرانی..., Allame Tabataba'i University, 2011/08/01
Executive Posts
 • عضو کمیته اجرائی سمینار تهاجم فرهنگی, 1993/05/26, iran, tehran
 • عضو شورای انتشارات معاونت پژوهشی, 1995/11/07, iran, tehran
 • عضو کمیته ترفیع, 1997/01/01, iran, tehran
 • عضو کمیته ارتقاء, 1997/05/10, iran, tehran
 • عضو شورای انتشارات دانشگاه, 1998/09/07, iran, tehran
 • عضو کمیته تخصصی دوره کارشناسی ارشد, 2001/06/11, iran, tehran
 • عضو کمیته برگزار کننده آزمون پزیرش دکتری جامعه شناسی دانشکده, 2009/11/09, iran, tehran
 • عضو کمیته ارتقاء دانشیاری, 2012/01/02, iran, tehran
 • عضو کمیته مصاحبه دکتری رفاه اجتماعی, 2012/06/23, iran, tehran
 • عضو کمیته مصاحبه آزمون دکتری, 2011/05/29
Collaboration in Magazines
 • عضو هیئت تحریریه فصلنامه علوم اجتماعی, scientific and research-based, 1996/11/10, 1996/11/10, 14/4913
 • سردبیر فصلنامه علوم اجتماعی, scientific and research-based, 1996/12/15, 1996/12/15, 14/5796
 • مطالعات انسان شناسی, scientific and research-based
 • جامعه پژوهی, scientific and research-based
 • پژوهشگاه علوم انسانی, scientific and research-based
 • دانش بومی, scientific and research-based
 • علوم اجتماعی, scientific and research-based