professor_pic
محمود محمدیان محمودی تبار
محمود محمدیان محمودی تبار ، استادیار رشته مدیریت بیزینس ، تخصص بازاریابی بین الملل است. ایشان در گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: مدل های کسب و کار ، بیزینس ، مارکتینگ ، استراتژی و برندینک
کسب رتبه در جشنواره‌های ملی و بین المللی
  • استاد نمونه در دانشکده در سالهای پیاپی، ملی، سایر