professor_pic
عصمت مومنی
دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی ، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران
کسب رتبه در جشنواره‌های ملی و بین المللی
  • 6. ایجاد ردیف شغلی MIS در سازمان درسازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی - مشهد، ملی، سایر، 1380/02/19
  • 5. ایجاد ردیف شغلی کارشناس نظارت و بهره وری درسازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی - مشهد، ملی، سایر، 1382/02/17
  • 3. ایجاد ردیف شغلی کارشناس آموزش در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی - مشهد، ملی، سایر، 1383/02/14
  • 7. تجربه بومی سازی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی- گرایش مدیریت اطلاعات- نشست در معاونت فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی، ملی، سایر، 1391/02/17
  • 2. ایجاد ساختار نمایه سازی در انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، ملی، سایر، 1392/02/19
  • ایجاد ردیف شغلی آموزش در موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک – تهران، ملی، سایر، 1392/02/19
  • تاسیس آزمایشگاه علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه علامه طباطبائی، ملی، سایر، 1393/02/15