professor_pic
سیدمحمد کلانتر
سیدمحمد کلانتر ، استادیار رشته مشاوره است. ایشان در گروه آموزشی مشاوره دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: درمان وجودی , معنویت در روان درمان
زمینه پژوهشی مورد علاقه
  • درمان وجودی
  • معنویت در روان درمان