professor_pic
احسان چنگیزی
احسان چنگیزی ، استادیار رشته زبانهای باستانی است. ایشان در گروه آموزشی زبان شناسی همگانی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: زبانشناسی تاریخی
زمینه پژوهشی مورد علاقه
  • زبانشناسی تاریخی