professor_pic
مهدی خانجانی
مهدی خانجانی ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه روانشناسی بالینی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • به پژوه احمد، خانجانی مهدی، حیدری محمود، شکوهی یکتا محسن. (1386). بررسی تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر بهبود عزت نفس دانش آموزان نابینا. پژوهش در سلامت روانشناختی، 1، 3
 • شکری امید، شهیدی شهریار، مظاهری محمد علی، فتح آبادی جلیل، رحیمی نژاد پیمان، خانجانی مهدی. (1393). اثربخشی برنامة مداخلهای ایمن سازی روانی دانشجویان در برابر تجربه های هیجانی منفی بر اساسِ الگوی پیشگیری پنسیلوانیا. مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 4، 7
 • خانجانی مهدی، شهیدی شهریار، فتح آبادی جلیل، مظاهری محمد علی، شکری امید. (1393). ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی فرم کوتاه ( 18 سوالی) مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف در دانشجویان دختر و پسر. اندیشه و رفتار روان شناسی بالینی، 8، 32
 • خانجانی مهدی، شهیدی شهریار، فتح آبادی جلیل، مظاهری محمد علی، شکری امید. (1393). ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌ سنجی سیاهه روان درمانی مثبت‌نگر. روانشناسی کاربردی، 8، 29
 • زاده محمدی علی، خانجانی مهدی. (1387). بررسی تأثیر هنر روان درمانگری با رویکرد روایت‌درمانگری بر خود کارآمدی و حرمت خود. روانشناسی، 12، 4
 • خانجانی مهدی، پاکدامن شهلا. (1390). نقش فرزندپروری ادراک شده در رابطه بین سبک های دلبستگی و جمع گرایی در دانشجویان. پژوهش های روانشناسی اجتماعی، 1، 4
 • خواجه سروی غلامرضا، خانجانی مهدی، غیاثی ندوشن سعید. (1387). بررسی جامع عملکرد شورای فرهنگی دانشگاه‌های دولتی در سال 1385. نامه آموزش عالی، 3، 3
 • زاده محمدی علی، عابدی علیرضا، خانجانی مهدی. (1387). بهبود حرمت خود و خودکارآمدی در نوجوانان. روانشناسی تحولی، 4، 15
 • خانجانی مهدی، رضائی سعید. (1395). اثربخشی برنامه روان درمانی مثبت نگر بر افزایش بهزیستی روان شناختی، عواطف مثبت و کاهش عواطف منفی مادران دارای کودک با اختلال اتیسم. توانمندسازی کودکان، 7، 1(17)
 • خانجانی مهدی. (1396). اثربخشی رواندرمانی مثبت نگر بر رضایت از زندگی، خوشبینی و عواطف مثبت در دانشجویان. مطالعات روان شناسی بالینی، 7، 27
 • رضائی سعید، خانجانی مهدی. (1396). اثربخشی روش مداخله حساسیت زدایی با حرکات چشم و بازسازی شناختی EMDR بر بهبود کیفیت زندگی و کاهش احساس گناه والدین کودکان با اختلال اتیسم با عملکرد پایین. خانواده پژوهی، 13، 51
 • خانجانی مهدی، سهرابی اسمرود فرامرز، اعظمی یوسف. (1397). بررسی تاثیر برنامه ارتقای تاب آوری و مدیریت استرس بر بهزیستی روانشناختی، معنای زندگی و خوشبینی و رضایت از زندگی زنان بی سرپرست. روان پرستاری، 6، 2
 • Khanjani Mahdi. (2017). The Impact of Positive Psychotherapy on Decreasing the College Students' Stress, Anxiety, Depression and Increasing their Well-being. CLINICAL PSYCHOLOGY STUDIES, 7, 28
 • خانجانی مهدی، شهیدی شهریار، فتح آبادی جلیل، شکری امید، مظاهری محمد علی، رحیمی نژاد پیمان. (1394). اثربخشی برنامه تاب‌آوری پنسیلوانیا بر علائم افسردگی، اضطراب، استرس، نگرش‌های ناکارآمد و خوش‌بینی دانشجویان. روانشناسی کاربردی، 35، 9
 • Khanjani Mahdi. (---). The impact of positive psychotherapy on decreasing the college students stress, anxiety, depression and increasing their wellbeing. CLINICAL PSYCHOLOGY STUDIES, 7, 28
 • خانجانی مهدی، سهرابی اسمرود فرامرز، اعظمی یوسف. (1397). بررسی تأثیر برنامه ارتقای تابآوری و مدیریت استرس بر بهزیستی روانشناختی، معنای زندگی، خوشبینی و رضایت از زندگی زنان بیسرپرست. روان پرستاری، 6، 2
 • اصلانی سعید، خانجانی مهدی. (1397). تاثیر روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت در درمان تشنجهای غیر صرعی روانزاد: پژوهش مورد منفرد. مطالعات روان شناسی بالینی، 8، 31
 • خانجانی مهدی، قنبری فرشته، نعیمی ابراهیم. (1398). بررسی ارتباط کارکرد خانواده، سبک دلبستگی و سبک‌های تربیتی والدین با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 10، 37
 • جعفری فر سلیمان، سهرابی اسمرود فرامرز، برجعلی احمد، خانجانی مهدی، فرخی نورعلی. (1398). تدوین برنامه آموزشی ارتقای کیفیت زندگی و تعیین اثربخشی آن بر تنظیم هیجان افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری - عملی. اندیشه و رفتار روان شناسی بالینی، 5، 53
 • اعظمی یوسف، خانجانی مهدی، صدر محمد مهراد. (1396). بررسی ساختار عاملی تاییدی مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS در دانشجویان. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 27، 154
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • خانجانی مهدی، ارجمندنیا علی اکبر، همایش منطقه‌ایی سلامت روان‌شناختی، خلاصه مقاله، بررسی رابطه ادراک برابری با رضایت شغلی در کارکنان شرکت برق منطقه‌ایی باختر استان مرکزی، 1388/12/01، 1388/12/03
 • خانجانی مهدی، همایش فرهنگ ازدواج، خلاصه مقاله، بررسی رابطه بین تفکرات غیر منطقی و ملاکهای همسر گزینی در دانشجویان، 1389/09/18، 1389/09/18
 • خانجانی مهدی، محمودی سعید، سومین کنگره ملی روانشناسی ایران، ارائه پوستر، پیش بینی بهزیستی اجتماعی بر اساس سبک های دلبستگی و عواطف مثبت و منفی، 1396/12/09، 1396/12/11
 • خانجانی مهدی، نوابی زهرا، سالمندی در ایران با رویکرد روانی اجتماعی، سخنران، اثربخشی القای هیجانات مثبت و منفی بر بازیابی حافظه رویدادی در سالمندان: یک مطالعه تجربی، 1397/08/28، 1397/08/28
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • Khanjani Mahdi, mamsharifi peyman, 12th Annual international Addiction Science Congress ASC2018, poster presentation, Investigation of the psychological impact of the name of the drug on assessing the hazard prediction, effectiveness, willingness to buy and side effects, 2018/09/05, 2018/09/07
 • خانجانی مهدی، همایش بین المللی محیط زیست و ژئوپلتیک خلیج فارس، ارائه پوستر، 1391/03/03، 1391/03/04
 • خانجانی مهدی، همایش بین المللی استرس و بیماری‌های روانی، خلاصه مقاله، اثر بخشی روان درمانی مثبت نگر بر کاهش نشانگان استرس, اضطراب, افسردگی و افزایش بهزیستی در دانشجویان، 1395/02/21، 1395/02/22
تالیف
 • خانجانی مهدی. (1396). راهنمای عملی رواندرمانی مثبت نگر (ویژه درمانگران و مشاوران). آوای نور
ترجمه
 • خانجانی مهدی. (1397). فرمولبندب روانپویشی. ایران-تهران، ویرایش
سایر
 • خانجانی مهدی، ارجمندنیا علی اکبر، محمودی مریم. (1391). امید و امیدواری، نظریه‌ها، مفاهیم و روش‌های ارتقا در جوانان و دانشجویان. ایران-تهران، دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه ریزی اجتماعی وزارت علوم
کارشناسی ارشد
 • مقایسه اختلال های اضطرابی و کارکرد های اجرایی در کودکان دارای سندرم داون ، کودکان دارای اختلال های اتیسم و کودکان عادی، افسانه حاجی قدیرزاده، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/10/02
 • بررسی رابطه طرح¬واره¬های ناسازگار اولیه، طرح¬واره¬های هیجانی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با کیفیت زندگی زنان متقاضی جراحی زیبایی، مژگان رضوانی، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/11
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • زوج درمانی، 1394/11/29
 • محیط کار مثبت: شیوه‌ دستیابی به شادکامی در زندگی فردی و شغلی، 1394/12/17
 • کاربرد رواندرمانی مثبتنگر در کاهش استرس و اضطراب، 1395/02/23