professor_pic
غلامرضا حداد
غلامرضا حداد ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی پژوهشکده فرهنگ پژوهی دانشکده دانشگاه علامه طباطبائی (ره) عضویت دارد