professor_pic
میترا عظیمی
میترا عظیمی ، استادیار رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری است. ایشان در گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: اقتصاد شهری , اقتصاد اجتماعی , مدیریت شهری , برنامه ریزی منطقه ای
منتشر شده در نشریات داخلی
 • لطیفی غلامرضا، عظیمی میترا. (1389). سرمایه اجتماعی و نقش آن در برنامه ریزی و مدیریت شهری. 32
 • عظیمی میترا. (1393). بررسی تأثیر ساختار درآمدی شهرداری بر روند توسعه شهری با استفاده از تکنیک ضریب همبستگی و تحلیل عاملی(مورد: مشهد). پژوهش و برنامه ریزی شهری، پنجم، 18
 • شیخی محمد، عظیمی میترا. (1393). بررسی شاخص های اقتصادی - اجتماعی و روشهای تعیین محدوده منطقه شهری تهران و ارایه الگوی مناسب برای آن. برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی، 5، 17
 • عظیمی میترا. (1394). الگوسازی و رتبه بندی معیارها در تأمین مالی مطلوب برای بخش عمومی با استفاده از روش MCDM (مورد: کلانشهر مشهد). تحقیقات مدلسازی اقتصادی، نهم، یک-پیاپی 29
 • عظیمی میترا. (1395). کارایی درونی، شاخصی برای تخصیص بودجه آموزشی. روزنامه شرق، 2765، 2765
 • عظیمی میترا. (1394). شهرهای دوستدار زن و استراتژی‌های دستیابی به آن. برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای، دوم، دوم
 • شالچی سمیه، عظیمی میترا. (---). زنانه شدن فقر در ایران. پژوهشنامه زنان، تابستان98
 • عظیمی میترا، شیخی محمد. (1397). سنجش شاخصهای فضای کسب و کار شهر جدید صدرا و نقش آن در توسعه اقتصادی شهر. برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی، نهم، 35
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • عظیمی میترا، سرمایه اجتماعی و نقش آن در برنامه ریزی و مدیریت شهری، سخنران، 1387/11/14، 1387/11/16
 • عظیمی میترا، بررسی و نقد اثرات جهانی شدن بر معماری ایران، خلاصه مقاله، بررسی و نقد اثرات جهانی شدن بر معماری ایران، 1389/11/18، 1389/11/19
 • شیخی محمد، عظیمی میترا، مدیریت محیط زیست در نقاط ساحلی شهرها با تأکید بر مدیریت ساحلی دریای خزر، سخنران، 1392/02/02، 1392/02/04
 • نصیری اقدم علی، عظیمی میترا، چگونه شاخص تجارت فرامرزی را بهبود ببخشیم، سخنران، 1392/10/10، 1392/10/12
 • عظیمی میترا، قربانی رسول، هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری، خلاصه مقاله، مقاله کامل، تحلیل ساختار درآمدی شهرداری مشهد و راهکارهای خلق منابع جدید برای آن، 1394/08/20، 1394/08/21
 • عظیمی میترا، همایش ملی بررسی نظری و عملی روابط دولت و ملت در ایران; گذشته, حال , آینده، خلاصه مقاله، خلاصه مقاله، حکمروایی شهری به مثابه الگویی نوین در مدیریت شهری، 1395/01/31، 1395/02/01
 • عظیمی میترا، سیاست گذاری اجتماعی در ایران، خلاصه مقاله، شهرداری تهران: نهادی خدماتی یا اجتماعی؟، 1395/12/15، 1395/12/16
 • عظیمی میترا، الگوها و راهکارهای مدیریت بحران آب، سخنران، الگوها و راهکارهای مدیریت بحران آب، 1396/02/25، 1396/02/25
 • عظیمی میترا، سومین کنفرانس ملی (HSE)مدیریت کلانشهرها با رویکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست، خلاصه مقاله، مقاله کامل، ارزیابی و سنجش تحقق‌پذیری HSE در شهرداری تهران، 1396/11/02، 1396/12/03
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • Azimi Mitra, The International Conference on FUTURE OF WOMEN „18, announcer, INVESTIGATION ON REASONS FOR WOMEN’S LACK OF MOTIVATION TOWARDS PARTICIPATION IN EMPOWERMENT PROJECTS, 2018/02/06, 2018/02/07
 • عظیمی میترا، پندار مهدی، اولین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و توسعه شهری، خلاصه مقاله، مقاله کامل، برنامه ریزی پیشایندی ، ضرورتی در جهت تأمین مالی پایدار شهری، 1394/07/14، 1394/07/15
سایر
 • عظیمی میترا. (1397). توصیه های سیاستی دانشگاه علامه طباطبائی به دستگاه های اجرایی کشور2- الگوها و راهکارهای مدیریت بحران آب. انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • عظیمی میترا. (1397). آسیب های اجتماعی و نابرابری، دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران 1388-1396/بررسی تأثیرات توسعه انسانی بر نابرابری در ایران از دهه 1370 تا امروز. نشر آگاه
طرح های کاربردی برون دانشگاهی
 • تدوین سند راهبردی توسعه شهر جدید صدرا CDS، کاربردی
کارشناسی ارشد
 • نقش شهرک صنعتی و کارخانه سیمان در توسعه منطقه ای لارستان، تینا شفیع، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/29
 • تحلیل فضاهای عمومی شهری از منظر ملاحظات جنسیتی: مورد مطالعه پارک قائم شهر ساری، آزاده قدیری بایعکلایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/28
 • بازشناسی ساختار کالبدی، اجتماعی و اقتصادی روستای کندوان و ارائه الگوی بهینه جهت توسعه کالبدی آن، معصومه سلیمانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
سمت‌های اجرایی
 • عضو کمیته علمی همایش بین المللی زنان و زندگی شهری، 1395/09/01، ایران