professor_pic
عبدالله معتمدی
عبدالله معتمدی متولد شهر شهرکرد است . مرتبه علمی ایشان دانشیار می‌باشد. ایشان عضو هیات علمی روانشناسی بالینی است.
منتشر شده در نشریات داخلی
 • معتمدی عبدالله، مفاخری عبدالله، بررسی میزان یادگیری خود تنظیمی در بین حافظان قرآن و غیر حافظان قرآن، روان شناسی و دین، 4، 2، 1390/04/01
 • معتمدی عبدالله، اکبری مهرداد، بررسی ارتباط بین سبک های یادگیری، ویژگی های شخصیتی و شیوه های حل مسئله در دانشجویان، اندیشه های تازه در علوم تربیتی، 6، 3، 1390/05/01
 • معتمدی عبدالله، امیر پور برزو، تاثیر سبک های تفکر بر الگوهای ابراز و مهار خشم در دانشجویان، علوم رفتاری، 6، 1، 1391/01/01
 • معتمدی عبدالله، سیفی محمد یاسین، کلانتری میبدی سارا، سنخ شناسی فرزند پروری خانواده (ترکیب سبک فرزندپروری پدر و مادر) و تاثیر آن بر سبک های یادگیری نوجوانان نوجوانان، دستاورد های روانشناختی، 4، 1، 1389/04/01
 • معتمدی عبدالله، شفیعی حسن، تاثیر خودکارآمدی ادراک شده بر پردازش اطلاعات چهره های هیجانی، علوم رفتاری، 5، 3، 1390/07/01
 • معتمدی عبدالله، شناسایی نیازهای آموزشی زنان نوسواد نهضت سوادآموزی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی، پژوهش در نظام های آموزشی، 4، 9، 1389/04/01
 • معتمدی عبدالله، شاهنده مریم، اثر توجه، سطوح پردازش و سبک های یادگیری بر حافظه آشکار و ناآشکار، روانشناسی تربیتی، 7، 22، 1390/12/01
 • معتمدی عبدالله، بررسی شیوه های والدینی و تاثیر آن بر تحصیلات فرزندان، روانشناسی، 12، 4، 1387/11/01
 • معتمدی عبدالله، اژه ای جواد، آزاد فلاح پرویز، کیامنش علیرضا، بررسی رابطه بین گرایش های مذهبی و سالمندی موفق، دانشور پزشکی، 12، 10، 1384/02/01
 • معتمدی عبدالله، بررسی نقش حمایت اجتماعی در رضایتمندی از زندگی ، سلامت عمومی و احساس تنهایی در بین سالمندان بالاتر از 60 سال، پژوهش های کاربردی روانشناختی، 1381/04/01
 • معتمدی عبدالله، تاثیر کنکور بر سلامت عمومی، عزت نفس و نشانه های اختلالات روانی راه نیافتگان به دانشگاه، پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 12، 2، 1385/05/01
 • معتمدی عبدالله، تحلیل ماهیت هوش در دوره ی سالمندی و رابطه ی آن با سالمندی، پژوهش های کاربردی روانشناختی، 1382/11/01
 • معتمدی عبدالله، Educational Conditions of Payame Noor University(P.N.U.) in Iran and its developmental strategies، پژوهش در نظام های آموزشی، 1390/03/18
 • معتمدی عبدالله، بررسی عوامل مرتبط با نگهداشت نیروهای متخصص در مناطق محروم، 1384/10/01
 • معتمدی عبدالله، بررسی معیارها و مشکلات ازدواج دانشجویان دانشگاه شهر کرد، 1382/06/01
 • معتمدی عبدالله، مقایسه اثربخشی آموزش کنترل تکانه بر پردازش...، ناتوانی های یادگیری، 1391/01/01
 • Mo'tamedi AbdolAllah, safarinia majid, Mossayebi Shahla, Bolvardi Akbar, comparison of the components of emotional intelligence in successful and unsuccessful people in rafsanjan city and the contribution of these components in predicting successful aging, 5, 11, 2013/01/01
 • معتمدی عبدالله، لطفی راضیه، بررسی و مقایسه تاثیر آموزش های فراشناختی و شناختی بر یادگیری درس آمار توصیفی با توجه به رویکردهای مطالعه در دانشجویان روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، پژوهش در نظام های آموزشی، 6، 19، 1391/01/01
 • معتمدی عبدالله، ابراهیمی قوام صغرا، اعظمی یوسف، چوپان حامد، دوستیان یونس، مقایسه ی سبک های یادگیری، سبک های مطالعه و مدیریت زمان در دانشجویان ممتاز و غیر ممتاز، روانشناسی تربیتی، 10، 33، 1393/04/06
 • قاسمی نواب امیر، معتمدی عبدالله، سهرابی اسمرود فرامرز، پیش بینی ارتباط با خدا بر اساس رویداد های زندگی، هوش معنوی و ترسیم روند زندگی در سالمندان، مجله سلامت و مراقبت، 17، 1، 1394/03/31
 • فیروزی رضا، اسماعیلی مصطفی، معتمدی عبدالله، مفهوم شناسی سلامت از دیدگاه قرآن و حدیث، فقه پزشکی، 5، 15-16، 1392/07/01
 • Aazami Yousef, Doostian Younes, Mo'tamedi AbdolAllah, Masah Omid, Heydari Naser, Dysfunctional attitudes and coping strategies in substance dependent and healthy individuals, Iranian Rehabilitation Journal, 13, 23, 2015/02/20
 • معتمدی عبدالله، پژوهی نیا شیما، فاطمی اردستانی محمد حسن، تاثیر بهزیستی معنوی و تاب آوری در پیش بینی اضطراب مرگ در میانسالان در شهر تهران، علوم اعصاب شفای خاتم، 3، 2، 1394/02/01
 • Mo'tamedi AbdolAllah, Ghalebeigi Zeinab, Jalayer Darbandi Hasan, The personality of perfect man in osul-e-kafi, Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, 40, 5, 2014/01/01
 • جوانمرد شبنم، معتمدی عبدالله، پیر مراد طاهره، بررسی رفتار شهروندی سازمانی پرستاران با توجه به نقش تعدیلی زایندگی: رویکردی تحولی، تحقیقات علوم رفتاری، 8، 4، 1393/09/29
 • فرشباف دوستار سعیده، معتمدی عبدالله، رابطه اختلال خود زشت انگاری با اعتیاد اینترنتی و احساس تنهایی در میان نوجوانان دختر شهر تهران، پژوهش های روانشناسی اجتماعی، 4، 16، 1394/04/26
 • معتمدی عبدالله، برقی ایرانی زیبا، کریمی بهروز، مقایسه اثربخشی سه شیوه آموزش مستقیم، آموزش به کمک کامپیوتر و ترکیبی بر کاهش مشکلات دانش آموزان دارای اختلال ریاضی، ناتوانی های یادگیری، 2، 2، 1391/10/30
 • معتمدی عبدالله، اعظمی یوسف، دوستیان یونس، جلالوند محمد، فرزانگان محسن، نقش تاب آوری، معنویت و دینداری در پیش بینی رضایتمندی از زندگی در سالمندان، فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 3، 12، 1391/11/15
 • معتمدی عبدالله، سبک زندگی مطلوب بر اساس دیدگاه ارتباطی (ارتباط انسان با خود، خداوند، دیگران و طبیعت)، فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 4، 13، 1392/02/15
 • Mo'tamedi AbdolAllah, Kharaman Azita, Ghambari Bita, Investigating the relation between hardiness, perceived social support, and risk perception with Post traumatic stress disorder (PTSD) and depression in victims of occupational accidents, Asian Journal of Medical and Pharmaceutical Researches, 1, 1, 2015/02/20
 • معتمدی عبدالله، فیروزی رضا، اسماعیلی مصطفی، مفهوم شناسی سلامت از دیدگاه قرآن و حدیث (فقه پزشکی)، فقه پزشکی، 5، 15,16، 1392/12/05
 • فرشباف دوستار سعیده، معتمدی عبدالله، رابطه ی اختلال خود زشت انگاری با اعتیاد اینترنتی و احساس تنهایی در میان نوجوانان دختر شهر تهران، پژوهش های روانشناسی اجتماعی، 4، 16، 1393/10/10
 • Azami Yusof, Doostian Younes, Mo'tamedi AbdolAllah, Masah Omid, Heydari Naser, Dysfunctional attitudes and coping strategies in substance dependent and healthy individuals (IRJ), Iranian Rehabilitation Journal, 13, 23, 2015/01/10
 • معتمدی عبدالله، دیدگاه ارتباطی شخصییت با تکیه بر منابع اسلامی، انسان پژوهی دینی، 12، 34، 1394/09/15
 • قاسمی نواب امیر، معتمدی عبدالله، سهرابی اسمرود فرامرز، پیش بینی ارتباط با خدابراساس رویدادهای زندگی.هوش معنوی و ترسیم روند زندگی در سالمندان، مجله سلامت و مراقبت، هفدهم، اول، 1394/02/01
 • لطفی علی، معتمدی عبدالله، بررسی اثربخشی درمان راه حل مدار کوتاه مدت بر افزایش تاب آوری نوجوانان پسر در معرض خطر در یکی از شهرکهای نظامی، روانشناسی نظامی، 7، 25، 1395/02/15
 • معتمدی عبدالله، اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب مبتلایان به MS، روانشناسی سلامت، 5، 20، 1395/11/15
 • اسکندری حسین، هادی سعیده، سهرابی اسمرود فرامرز، معتمدی عبدالله، فرخی نورعلی، مدل ساختاری پیش بینی تعهد زناشویی براساس سبک های دلبستگی و متغیرهای میانجی خود کنترلی و طرحواره های ناسازگار اولیه، فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 7، 28، 1395/10/15
 • معتمدی عبدالله، عبداللهی راشن، بررسی رشد تحولی هوش هیجانی و مولفه های آن در کارکنان رسته انتظامی شاغل ناجا(در طیف سه گروه سنی)، روانشناسی نظامی، 7، 26، 1395/04/15
 • یعقوبی علی، معتمدی عبدالله، سهرابی اسمرود فرامرز، نقش واسطه ای خوش بینی در رابطه بین الگوهای شخصیتی باورهای مذهبی علاقه اجتماعی و سلامت روان، پژوهش های نوین روانشناختی، 11، 44، 1395/10/15
 • اسکندری حسین، هادی سعیده، سهرابی اسمرود فرامرز، معتمدی عبدالله، فرخی نورعلی، رابطه سبک های دلبستگی با تعهد زناشویی در افراد مرتکب بی وفایی زناشویی، پژوهش های مشاوره، 15، 20، 1395/10/07
 • محمودزاده آرزو، معتمدی عبدالله، افزا آمنه، ساختار شخصیت و جنبه های پویایی انسان در آموزه های شیخ ابو سعید ابوالخیر، انسان پژوهی دینی، 1395/10/12
 • معتمدی عبدالله، بررسی کیفی ارتباط با خداوند در دوره سالمندی، سالمند، 12، 2، 1396/01/15
 • خاکی احمد، فرح بخش کیومرث، معتمدی عبدالله، اسمعیلی معصومه، تدوین مدل آموزش زوج درمانی بوم شناختی چند بعدی به مشاوران مراکز مداخله در بحران سازمان بهزیستی(مطالعه کیفی با تمرکز بر کاهش میل به طلاق و تعارضات زناشویی)، فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 8، 30، 1396/04/15
 • سلیمی بجستانی حسین، محمدی جلالی فراهانی مجتبی، دلاور علی، فرح بخش کیومرث، معتمدی عبدالله، ساکی رضا، ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان در استان های مرکزی و همدان، سلامت اجتماعی، 4، 3، 1396/04/15
 • Mo'tamedi AbdolAllah, Tangestani Yalda, A Prediction Model of Cognitive Failures Based on Personality Dimensions and Lifestyle in the Elderly, Asian Journal of Health Psychology, 1, 2, 2016/10/15
 • معتمدی عبدالله، اعظمی یوسف، نقش ویژگی های شخصیتی، نگرش مذهبی و منبع کنترل فردی در کیفیت روابط زناشویی بازنشستگان، روانشناسی پیری، 2، 3، 1394/07/15
 • یعقوبی علی، معتمدی عبدالله، سهرابی اسمرود فرامرز، الگوی واسطه ای خوش بینی در رابطه بین الگوهای شخصیتی، باورهای مذهبی، علاقه اجتماعی و سلامت روان، پژوهش های نوین روانشناختی، 12، 45، 1396/02/01
 • خانیکی الهه، معتمدی عبدالله، تأثیر مشاوره گروهی راه حل محور بر خودکارآمدی و حمایت اجتماعی کودکان کار، فصلنامه سلامت روانی کودک، چهارم، 1، 1396/01/20
 • معتمدی عبدالله، پژوهی نیا شیما، فاطمی اردستانی محمد حسن، تأثیر بهزیستی معنوی و تاب آوری در پیش بینی اضطراب مرگ در میان سالمندان در شهر تهران، علوم اعصاب شفای خاتم، سوم، دوم، 1394/02/01
 • حسین ثابت فریده، جهانگرد زهرا، معتمدی عبدالله، رابطه بین هوش هیجانی، سبک های دلبستگی و همبستکی خانوادگی با استفاده از فیس بوک در کاربران، فصلنامه مطالعات رسانه های نوین، دوم، 6، 1395/04/20
 • معتمدی عبدالله، قادری کاوه، مظاهری نژاد فرد گلناز، سلطانی شیرین، بررسی مقایسه ای احساس تنهایی در میان مردان سالمند بازنشسته و کارگر، مددکاری اجتماعی، ششم، 2، 1396/07/20
 • هادی سعیده، اسکندری حسین، سهرابی اسمرود فرامرز، معتمدی عبدالله، فرخی نورعلی، مدل ساختاری پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی و متغیرهای میانجی خودکنترلی و طرحواره های ناسازگار اولیه (در افراد دارای روابط فرازناشویی عاطفی)، فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 7، 28، 1395/10/01
 • معتمدی عبدالله، اعظمی یوسف، جلالوند محمد، صدر محمد مهراد، نقش منبع کنترل، معنای زندگی و روابط زناشویی در پیش بینی کیفیت زندگی بازنشستگان، فصلنامه پرستاری سالمندان، سوم، 2، 1395/11/26
 • مظاهری نژاد فرد گلناز، معتمدی عبدالله، زیودار نجمه، پور اسدی زهره، شاهواروقی فراهانی ندا، نقش هیجان های منفی و سبک های دلبستگی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت، پژوهش های روانشناسی اجتماعی، هفتم، 25، 1396/02/28
 • فرح بخش کیومرث، خاکی احمد، معتمدی عبدالله، اثر بخشی مداخله مبتنی بر مدل بوم شناختی در کاهش میل به طلاق و تعارض زناشویی، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های مشاوره، 15، 62، 1396/04/05
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • معتمدی عبدالله، دومین همایش ملی استعدادهای درخشان - دانشگاه اصفهان، مقاله کامل، استعدادهای درخشان (تیزهوشی یا انگیزه تحصیلی، 1383/02/09، 1383/02/10
 • معتمدی عبدالله، همایش ملی آسیب شناسی، مقاله کامل، سبک زندگی مطلوب بر اساس دیدگاه ارتباطی، 1391/01/01، 1391/01/01
 • معتمدی عبدالله، چهارمین کنگره انجمن روان شناسی، نقش سبکهای دلبستگی و رابطه والد- فرزندی....، 1391/01/01، 1391/01/01
 • معتمدی عبدالله، هفته پژوهش، سخنران، سالمندی و چالشهای روانی اجتماعی، 1392/09/18، 1392/09/18
 • اسلامیان نفیسه، معتمدی عبدالله، عصاریان حمیده سادات، سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، بررسی تاثیر سن, جنسیت و تامل بر الگوهای ارتباط انسان با طبیعت، 1394/05/22
 • رفیعی اردستانی مانی، معتمدی عبدالله، اسلامیان نفیسه، عصاریان حمیده سادات، سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ارتباط انسان با طبیعت، 1394/05/22
 • معتمدی عبدالله، همایش ملی بومی سازی برنامه درسی, چیستی و چگونگی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، بومی سازی دانش و روانشناسی در تجارب جهانی، 1395/03/03
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • معتمدی عبدالله، مظاهری نژاد فرد گلناز، شاهواروقی فراهانی ندا، همایش بین المللی استرس و بیماری های روانی، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، پیش بینی اعتیاد به اینترنت براساس استرس, با میانجی گری سبک های دل بستگی، 1395/01/30، 1395/02/01
تالیف
 • معتمدی عبدالله، سالمندی موفق، تالیف، None، 1387/08/20
 • معتمدی عبدالله، راهنمای تربیت کودک، تالیف، None، 1386/09/20
 • معتمدی عبدالله، راهنمای تربیت کودک قبل از تولد تا شش سالگی، تالیف، None، 1383/01/01
 • معتمدی عبدالله، روانشناسی سالمندی، تالیف، انتشارات سمت، 1396/07/01
ترجمه
 • معتمدی عبدالله، مشکلات کودکان و نوجوانان(روانشناسی مرضی)، ترجمه، سوران، 1383/01/01
 • معتمدی عبدالله، مقیاسهای نجش در روان پزشکی سالمندی، ترجمه، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1395/02/01
 • معتمدی عبدالله، مشکلات کودکان و نوجوانان، ترجمه، سوران، 1386/02/20
 • معتمدی عبدالله، جوانمرد شبنم، رستمی سمیرا، درآمدی بر روانشناسی سالمندی، ترجمه، انتشارات دانشگاهی، 1395/12/01
طرح‌های درون دانشگاهی
 • بررسی کیفیت ارتباط با خداوند در دوره سالمندی و رابطه آن با رفتارهای جامعه پسند، 1394/09/14، 1396/03/21
 • طرح بومی سازی کتاب روانشناسی تحولی پیشرفته، 1394/04/10، 1396/06/27
کارشناسی ارشد
 • بررسی تاثیر تسهیلات تکمیلی بر اشتغال، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1383/01/01
 • اثر بخشی تئاتر درمانی بر کمرویی دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهرستان شهریار، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/03/29
 • رابطه ی سبک های تصمیم گیری با مولفه های سلامت روان اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/08/29
 • اثر بخشی آموزش مسئولیت پذیری بر پایه واقعیت درمانی بر کاهش پر خاشگری دانش آموزانپسر راهنمایی شهر ساوه در سال تحصیلی 90-89، یاسر ماستری فراهانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/10/19
 • رابطه هوش اجتماعی، هوش فرهنگی...، علی اکبر زمندی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/01/01
 • بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با فرسودگی شغلی زنان معلم مدارس راهنمایی دخترانه دولتی منطقه 6 شهر تهران، مانا سادات حاجی محمدرضایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/07/03
 • مقایسه ارتباطات میان فردی و عملکرد شغلی در کارکنان خط و ستاد شرکت سایپا، یونس جاوید نسب، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/07/22
 • بررسی اثر بخشی تحریک زیرآستانه ای بر پیگیری ناهشیار هدف، دنا کلانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/07/25
 • اثر بخشی آموزش فرزند پروری بر کاهش تنیدگی مادران و مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای (ODD)، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/07/29
 • رابطه ویژگیهای شخصیت با خودکارآمدی درسالمندان موفق و نا موفق، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/08/14
 • بررسی نقش سطح اعتقادات مذهبی در میزان رضایتمندی از زندگی، سلامت عمومی و عزت نفس در بین سالمندان ناحیه یک شهرستان خرم آباد، علیرضا سپهوند، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/09/18
 • بررسی رابطه انگیزش پیشرفت با کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی معلمان مرد دوره های راهنمایی و متوسطه شهرستان فامنین، امیر قربانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/02/21
 • رابطه انگیزش پیشرفت و دلبستگی شغلی با فرسودگی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/08/01
 • بررسی رابطه انگیزش پیشرفت و دلبستگی شغلی با فرسودگی شغلی معلمان مرد مقطع متوسطه شهر قدس، داود نظرپور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/10/08
 • بررسی رابطه بین سلامت عمومی،نگرش مذهبی و ویژگی های جمعیت شناختی با اضطراب مرگ، پیمان عادل، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/01/01
 • اثربخشی آموزش هوش معنوی بر افزایش امید و شادکامی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/01/01
 • پیش بینی ارتباط با خداوند بر اساس رویدادهای....، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/01/01
 • پیش بینی ارتباط با خداوند بر اساس رویدادهای زندگی، هوش معنوی و ترسیم روند زندگی سالمندان در شهر همدان، امیر قاسمی نواب، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/04/24
 • مقایسه راهبردهای مقابله ای و سبکهای تنظیم شناختی...، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/01
 • مقایسه عملکرد در تکالیف باورهای کاذب در کودکان، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/01
 • بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز، زینب دهقانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/02
 • بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در دانش آموزان دوره دبیرستان شهر نیشابور، مریم بیابانیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/22
 • بررسی مقایسه ای هوش معنوی و بهزیستی روانشناختی در معلمان (گروه های سنی 20 تا 65 سال) شهر ایلام، زینب رحیم نهال، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/26
 • پیش بینی علاقه اجتماعی و سلامت روان بر اساس الگوهای شخصیت، خوش بینی و باورهای مذهبی در کارمندان دانشگاه علامه طباطبایی، علی یعقوبی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/08/04
 • رابطه سبک زندگی والدین با جرأت ورزی، هوش معنوی و رضایت از زندگی در نوجوانان دختر شهرستان بروجرد، سپیده رزم خواه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/08/04
 • بررسی مقایسه ای رابطه سبک های هویت با رضایت زناشویی در زنان شاغل و خانه دار در پاوه، هاجر رستم پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/14
 • تاثیر خانواده درمانی شناختی- رفتاری بر سلامت عمومی و رضایت زناشویی خانواده های دارای کودکان کم توان ذهنی شهرستان خرم آباد، مسلم سیاهپوش منفرد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/14
 • رابطه نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در معلمان مرد مدارس متوسطه شهرکرد، حسن منزوی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/14
 • بررسی رابطه بین هوش هیجانی، سبک های دلبستگی و همبستگی خانوادگی با استفاده از فیس بوک در کاربران دانش آموز دختر مقطع دبیرستان شهر تهران، زهرا جهانگرد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/28
 • بررسی رابطه بین سبک زندگی با راهبردهای مقابله با استرس و کمال گرایی در دانشجویان دانشگاه رازی، مسعود کلهری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/03/19
 • رابطه پذیرش اجتماعی با اختلال های رفتاری - هیجانی و سبک های هویت در دانش آموزان دختر نوجوان، بهاره صحرایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/04/16
 • اثربخشی رویکرد پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب و افسردگی مبتلایان به ام اس، الهام زمانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/06/23
 • بررسی مقایسه کیفیت زندگی، بهزیستی روانشناختی و رضایت زناشویی در زنان یائسه فارس، ترک، عرب، بهاره اثنا عشری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/06/31
 • بررسی رابطه سبک زندگی و سلامت روانی با سازگاری زندگی زناشویی زنان ترک، کرد و فارس شهرستان ارومیه، علی برنجکار گسیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/06/31
 • بررسی قدرت پیش بینی کنندگان سطوح مختلف فعالیت بدنی در پیش بینی سلامت عمومی، امید به زندگی و نگرش به زندگی در زنان سالمند، فاطمه خراجی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/06/31
 • تاثیر خاطره گویی بر سلامت روان سالمندان مقیم خانه شهر تهران، اکرم غیب اله وند، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/06/31
 • رابطه صبر با نقش میانجی تمایز خود بر تنظیم هیجان و استرس ادراک شده در پرستاران، نرجس ابن رسول صنعتی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/07/01
 • اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری آنتونی بر ارتقا کیفیت زندگی زنان چاق، زهرا آشوری تازیانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/07/01
 • مقایسه شیوع اختلالات روانی در بیماران مبتلا به آسم و جمعیت عادی، غزل مهدوی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/11/14
 • پیش بینی رضایت از زندگی و کیفیت زندگی در سالمندان براساس قومیت(فارس, کرد, ترک) صله رحم و حمایت اجتماعی در سطح شهرستان های جوانرود و سقز و کلیایی، ستار حسامی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/04/02
 • اثربخشی آموزش رفتار درمانی عقلانی-هیجانی آلبرن الیس بر اضطراب و افسردگی دانش آموزان پسر پایه نهم شهر تهران، امید میرحسینی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/04/02
 • مقایسه ی اثربخشی معنویت درمانی و روایت درمانی بر رضایت مندی از زندگی با توجه به نقش واسطه ای راهبرد های مقابله ای در بیماران مبتلا به سرطان، مرضیه اکبرنژاد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اعتیاد به بازی های اینترنتی با میانجی گری متغیرهای خود کنترلی و هیجان خواهی در نوجوانان پسر شهر تهران، محمدحسن شاملی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
سمت‌های اجرایی
 • عضو هیات امناء دانشگاه های منطقه اصفهان، 1389/04/13
 • عضو کمیته هماهنگی آمایش آموزش عالی
 • عضو کارگروه روان شناسی شورای تحول علوم انسانی، 1391/02/04
 • عضو کمیته آزمون جامع، 1393/03/10، ایران
 • مدیر گروه(گروه بالینی)، 1393/01/26، ایران
 • مدیر گروه پردیس، 1391/11/01، ایران
 • عضویت در کمیته دانشکده، 1392/04/01
 • عضویت در کمیته دانشگاه، 1391/08/01
 • ماموریت، 1390/01/01، ایران
 • معاونت دانشگاه، 1392/05/04
 • عضویت در کارگروه روانشناسی، 1392/02/04، ایران
 • مدیر گروه (گروه پژوهشی)، 1393/11/16
همکاری در نشریات
 • مدیر مسئول و صاحب امتیاز فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهر کرد، سایر، پ/783
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • بازی درمانی 1 و 2، مدرس، ایران، تهران، 1393/09/23، 1393/09/23