professor_pic
مهناز اکبری
مهناز اکبری ، مربی رشته --- است. ایشان در گروه زبان انگلیسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • حساس یگانه یحیی، اکبری مهناز. (1391). رابطه ساختار ....و عملکرد شرکت. حسابدار، 91، 251
 • اکبری مهناز. (1374). زندگی چون مرگ، مرگ چون زندگی. روزنامه اطلاعات
 • اکبری مهناز. (1386). قهرمان تراژدی در نمایشنامه های مدرن. ---
 • اکبری مهناز. (---). نقد یک داستان کوتاه the fly. ---
 • Akbari Mahnaz. (2009). A short history of Tale. ---
 • اکبری مهناز. (---). ترجمه داستان از فارسی به انگلیسی قصه نخود. ---
 • اکبری مهناز. (1389). از زنده مانی تا زندگانی. روزنامه فرهیختگان
 • اکبری مهناز. (1389). زمان ما و اوج بیم ها و امیدها. روزنامه فرهیختگان
 • اکبری مهناز. (1390). سمبلیسم و رهایی از چنبره زمان. زبان و ادبیات فارسی، 47
 • اکبری مهناز. (1374). جایگاه داستان کوتاه. روزنامه اطلاعات
 • اکبری مهناز. (---). شعر چیست؟. ---
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • حقیقی کفاش مهدی، اکبری مهناز، لالیان پور نوشین، نوزدهمین همایش ملی بیمه، article abstraction، خلاصه مقاله، نظام مشتری مداری در بیمه های زندگی....، 1391/09/01
 • اکبری مهناز، هفته پژوهش سال 1391، سخنران، گذر زمان و تراژیک زدایی در ادبیات، 1391/09/18
تصنیف
 • اکبری مهناز، نوروزی دکتر. (1379). 24 Great short..... فرهیخته
تالیف
 • اکبری مهناز. (---). Short stories for critical analysis. رهنما
 • اکبری مهناز، نوروزی دکتر. (1391). Shortcut to short stories. رهنما
ترجمه
 • اکبری مهناز. (1375). استانداردها، مزاحمت های ساختمانی استانداردهای برون مرزی. شهرداری تهران
 • اکبری مهناز. (---). آنها انگلیسی را بهتر از انگلیسی ها حرف می زنند.. ---
کارشناسی ارشد
 • نگاه انتقادی و تحلیلی بر سر تاریخ ادبیات، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/26
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • کارگاه آموزشی مهارت های تدریس، 1372/06/24