professor_pic
علی امامی میبدی
علی امامی میبدی متولد شهر کلاک - ارنگه است . مرتبه علمی ایشان دانشیار می‌باشد. ایشان عضو هیات علمی اقتصاد انرژی است.
منتشر شده در نشریات داخلی
 • آماده حمید، امامی میبدی علی، آزادی نژاد علی، رتبه بندی استان های کشور از لحاظ کارایی فنی بخش صنعت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، دانش و توسعه، 16، 29، 1388/12/25
 • امامی میبدی علی، بررسی تاثیر سیاست های پولی آمریکا بر قیمت های واقعی جهانی نفت و درآمد واقعی نفت کشورهای صادرکننده نفت اوپک، پژوهش های اقتصادی ایران، 43، 43، 1389/01/01
 • Emami Meybodi Ali, Naserzade Somaye, Motaghi Samira, Eco-Efficiency Valuation of the Iranian Power Plants by Data Envelopment Analysis: DEA Approach, 1, 1, 2011/01/01
 • امامی میبدی علی، محمدی تیمور، تخمین تابع تقاضای داخلی گاز طبیعی به روش فیلتر کالمن، اقتصاد مقداری، 7، 3، 1389/09/01
 • امامی میبدی علی، ارزیابی اقتصادی طرح تولید همزمان برق و حرارت در مشهد، مطالعات اقتصاد انرژی، 7، 26، 1389/01/01
 • امامی میبدی علی، آزمون پایداری رشد در مورد منابع تجدید ناپذیر (بازبینی مدل هتلینگ) مطالعه موردی نفت اوپک، پژوهش های اقتصادی ایران، 42، 42، 1389/01/01
 • امامی میبدی علی، حیدری کیومرث، بررسی تبدیل نیروگاههای گازی ساده به چرخه ترکیبی و تاثیر آن بر میزان مصرف سوخت های فسیلی، پژوهشهای رشد و توسعه پایدار، 12، 3، 1391/07/01
 • Emami Meybodi Ali, Haghdoust Ehsan, Pakdin Javad, Estimating the Value of Drinking Water for the Households in Larestan by Using a Contingent Valuation Method, Iranian Journal of Economic Research, 16, 46, 2011/12/01
 • امامی میبدی علی، شوره کنده علی اکبر، تاثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت کالاهای صادراتی و کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا، اقتصاد کاربردی، 2، 6، 1390/07/01
 • امامی میبدی علی، برآورد آثار تورمی قیمت حامل های انرژی در دو حالت فشار هزینه و فشار تقاضا با دو گزینه یک باره و پلکانی در ایران، مطالعات اقتصاد انرژی، 7، 27، 1389/11/01
 • امامی میبدی علی، اندازه گیری بهره وری در بخش بهداشت و درمان، مطالعه موردی: بهره وری بیمارستان های عمومی استان اردبیل، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 14، 4، 1389/11/01
 • امامی میبدی علی، اعظمی آرش، حق دوست احسان، بررسی عوامل زیست محیطی موثر بر قیمت منازل مسکونی تهران به روش هدانیک، تحقیقات اقتصادی، 44، 44، 1388/05/01
 • امامی میبدی علی، برآورد ارزش آب شرب برای خانوارهای لارستان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط، پژوهش های اقتصادی ایران، 1، 1، 1390/01/01
 • امامی میبدی علی، اندازه گیری کارآیی فنی و بهره وری مجتمع های پتروشیمی ایران، مطالعات اقتصاد انرژی، 8، 29، 1390/06/01
 • امامی میبدی علی، اعلمی رباب، مردان تبار حسام، بررسی علل تغییرات مصرف برق در بخش های اقتصاد ایران، مجله اقتصادی، 11، 11، 1390/11/01
 • امامی میبدی علی، خضری محسن، اعظمی آرش، شبیه سازی تابع تقاضای انرزی در ایران با استفاده از الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات، مطالعات اقتصاد انرژی، 6، 20، 1388/02/01
 • Emami Meybodi Ali, Mardan tabar Hesam, alami Robab, A Comparision analysis of the energy price effects on consumption of the different forms of energy, 1, 1, 2012/04/01
 • امامی میبدی علی، علمی فرزانه، جهانی شدن و تاثیر آن بر صنایع نفت و گاز، 1390/01/01
 • Emami Meybodi Ali, The theoretical Aspects of the Crude oil Price Movements, Quarterly Energy Economics Review, 7, 7-8, 2000/01/01
 • امامی میبدی علی، برآورد ارزش تفریحی پارک ساعی در تهران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط، پژوهش های اقتصادی ایران، 36، 36، 1387/07/01
 • امامی میبدی علی، تحلیل عوامل موثر بر قیمت نفت خام، پژوهش های اقتصادی ایران، 28، 28، 1385/07/01
 • امامی میبدی علی، اندازه گیری کارایی فنی و بهره وری پالایشگاه های نفت ایران (1380 الی 1386)، مطالعات اقتصاد انرژی، 5، 17، 1387/04/01
 • امامی میبدی علی، تحولات جاری عراق و تاثیر آن در گزینش دبیر کل جدید اوپک، مجلس و راهبرد، 9، 34، 1381/04/01
 • امامی میبدی علی، سیر تاریخی اقدامات بین المللی زیست محیطی جهت کاهش آلاینده های جوی، مطالعات اقتصاد انرژی، 1381، 35-36، 1381/01/30
 • امامی میبدی علی، امامی میبدی علی، در آمدی بر شیوه های اصلاح الگوی یارانه ی انرژی در کشور، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، 145، 146، 1378/07/30
 • امامی میبدی علی، قدرت اوپک در بازار جهانی نفت، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، 165، 165-166، 1380/03/31
 • امامی میبدی علی، روش قیمت گذاری برق بر مبنای ساختار صنعت برق کشور، مجله برنامه و بودجه، 1378/02/01
 • امامی میبدی علی، نقش آفرینان در نگارش پایان های دانشگاهی، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، 1386، 245-246، 1386/11/30
 • امامی میبدی علی، بازار کار ایتالیا و زمینه های فرستادن نیروی کار به آن کشور، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، 203، 203-204، 1383/05/31
 • امامی میبدی علی، ضرورت تدوین راهبردی انرژی کشور، 1، 1، 1387/03/01
 • امامی میبدی علی، درآمدی بر شیوه های اصلاح الگوی یارانه انرژی در کشور، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، 145و146، 1378/07/30
 • امامی میبدی علی، مبانی نظری نوسانات قیمت نفت خام، 5، 1378/07/01
 • امامی میبدی علی، اسلام و بهره وری، روزنامه همشهری، 1379/05/19
 • امامی میبدی علی، چه کسی باید مدیر کل اوپک شود؟، روزنامه ایران، 1381/03/06
 • امامی میبدی علی، اهمیت و شناخت بهره وری از دیدگاه اسلام و ضرورت اندازه گیری عملی آن
 • امامی میبدی علی، اوپک، نفت، گاز و انرژی
 • امامی میبدی علی، بازار نفت پس از جنگ آمریکا و عراق، دنیای فردا، 10
 • امامی میبدی علی، خوشکلام موسی، مهدوی روح الله، تحلیل عوامل موثر بر بهره وری بخش صنعت استان آذربایجان شرقی، پژوهش های اقتصادی ایران، 41، 1388/10/01
 • امامی میبدی علی، نظری اجمالی به مقوله کارآفرینی در کشورهای اروپایی با تاکید بر ایتالیا
 • امامی میبدی علی، ضرورت تدوین راهبردهای انرژی کشور 1، 1، 1، 1387/03/01
 • امامی میبدی علی، ارزیابی صنعت توربینهای بادی کوچک
 • امامی میبدی علی، فریدزاد علی، امنیت عرضه گاز طبیعی: ارزیابی بازار آسیا و بازار اروپا بر اساس شاخص GSSI، تحقیقات اقتصادی، 48، 1، 1392/01/30
 • محمدی تیمور، امامی میبدی علی، سلطان العلمایی سید محمد هادی، تخمین تابع تقاضای داخلی گاز طبیعی به روش فیلتر کالمن(مطالعه موردی تقاضای بخش خانگی شهر تهران)، اقتصاد مقداری، 7، 3، 1389/07/01
 • معمارزاده عباس، امامی میبدی علی، آماده حمید، قاسمی نژاد امین، کاربرد الگوریتم جستجوی گرانشی و مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودتوضیحی تعمیم یافته در مدل سازی قیمت نفت تک محموله ایران، تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 4، 14، 1392/10/01
 • امامی میبدی علی، مبانی نظری نوسانات قیمت خام و رسالت اوپک، 146، 1387/07/01
 • امامی میبدی علی، بررسی بازار گاز طبیعی کشور سوریه، 1387/02/01
 • امامی میبدی علی، محمد زاده یوسف، مجیدی سید یاسر، ارزیابی نقش سرمایه انسانی و کیفیت نهادها بر روی پدیده بلای منابع با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته، 1، 1، 1390/10/01
 • امامی میبدی علی، روش قیمت گذاری برق بر مبانی ساختار صنعت برق کشور، مجله برنامه و بودجه، سال چهارم، 37، 1387/02/02
 • امامی میبدی علی، کارافرینی در کشورهای اروپایی با تاکید بر ایتالیا، 77، 1385/02/01
 • امامی میبدی علی، مقایسه توانایی پیش بینی مدل های شبکه عصبی مصنوعی ، سیستم استنتاج عصبی- فازی انطباقی و تبدیل موجک-عصبی: قیمت نفت خام اوپک، مطالعات اقتصاد انرژی، 43
 • امامی میبدی علی، رهنمودهای اقتصادی بر بیانات حضرت امام خمینی، 1366/02/01
 • امامی میبدی علی، اندازه گیری کارایی واحدهای بیمارستانی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، 1379/02/07
 • امامی میبدی علی، چین و منابع انرژی حوزه دریای خزر، مطالعات اوراسیای مرکزی، 2، 2، 1387/07/01
 • بهروز عارف، امامی میبدی علی، اندازه‌گیری کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی و بهره‌وری زیر بخش زراعت ایران با روش ناپارامتری (با تاکید بر محصول هندوانه آبی)، تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 6، 23، 1393/07/01
 • امامی میبدی علی، پیش بینی دریافتیهای ارزی کشور در قبال صادرات نفت خام در برنامه پپنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، 1373/01/01
 • امامی میبدی علی، محمدنژاد رویا، نقش کارایی و بهره وری در اصلاح الگوی مصرف، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، 1388، 7، 1388/02/01
 • امامی میبدی علی، نقش فزاینده ریاضیات بیمه و علوم آمار بیمه در بازار بیمه ایران، تازه های جهان بیمه، 10، 121-122، 1387/02/01
 • امامی میبدی علی، یارانه در انرژی به نفع هیچکس نیست، 1، 1، 1378/11/01
 • امامی میبدی علی، ایتالیا و ایران: نگاهی دیگر، دنیای بهتر (فصلنامه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا)، 8، 8، 1382/02/02
 • امامی میبدی علی، ضرورت تدوین راهبردهای انرژی کشور، سال اول، 1، 1387/02/01
 • امامی میبدی علی، قاسمی عبدالرسول، گلچین فر علیرضا، عوامل موثر بر قیمت گاز مصرفی در بخش خانگی کشور، پژوهشهای رشد و توسعه پایدار، 52، 52، 1388/10/01
 • امامی میبدی علی، عملکرد جاری و چشم انداز اقتصاد جهان تا سال 1995، 87، 1374/02/01
 • آزادی نژاد علی، آماده حمید، امامی میبدی علی، بررسی عوامل موثر در کارایی فنی بخش صنعت استان های کشور با رویکرد تحلیل پوششی داده ها، تحقیقات اقتصادی، 49، 1، 1393/01/01
 • امامی میبدی علی، فرنیا رضا، تحلیل آماری شاخص AQI و داده های شاخص آلودگی هوای تهران از سال 1381-1391، اقتصاد منابع طبیعی، 3، 1، 1392/03/23
 • امامی میبدی علی، خوشکلام موسی، مهدوی روح الله، تاثیر سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت آدربایجان شرقی، پژوهش های اقتصادی ایران، 41، 41، 1388/11/01
 • امامی میبدی علی، باقری صباح، مقایسه توانایی پیش بینی مدل های شبکه عصبی مصنوعیANN و سیستم استتنتاج عصبی فازی انطباقی و تبدیل موجک - عصبی: قیمت سبد نفت خام اوپکANFIS، مطالعات اقتصاد انرژی، 10، 43، 1393/10/01
 • امامی میبدی علی، خورسندی مرتضی، مرشدی بهنام، بررسی عوامل موثر بر تخریب محیط زیست با استفاده از شاخص آلودگی آب: مطالعه موردی ایران، مطالعات اقتصاد کاربردی ایران، 4، 13، 1393/10/08
 • امامی میبدی علی، افقه مرتضی، رحمانی محمد حسین، اندازه گیری کارایی فنی و بهره وری در نیروگاههای بخاری، گازی و سیکل ترکیبی، اقتصاد مقداری، 6، 3، 1388/07/01
 • امامی میبدی علی، بهره وری بیمارستان های عمومی استان اردبیل (1379-1385)، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 14، 4، 1389/11/01
 • گلدانی مهدی، امامی میبدی علی، جایگاه محیط زیست در برنامه پنج ساله توسعه، از منظر7 عنوان منتخب، مجلس و راهبرد، 22، 1، 1394/01/18
 • امامی میبدی علی، محمدی تیمور، بهروز عارف، اندازه گیری کارایی و بهره وری در پالایشگاههای گاز طبیعی ایران، 9، 30، 1394/02/01
 • امامی میبدی علی، گرایی نژاد غلامرضا، دارابی نگین، برآورد تابع تقاضای بنزین در ایران طی دوره زمانی 1381 تا 1386 با استفاده از تکنیک پنل دیتا، 27، 27، 1393/05/31
 • امامی میبدی علی، جایدری فرزانه، اندازه گیری زیست کارآیی پالایشگاه های نفت ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها-، پژوهش های اقتصادی ایران، 14، 4، 1393/10/01
 • امامی میبدی علی، فرنیا رضا، تحلیل آماری تغییرات شاخص AQI وداده های شاخص آلودگی هوای تهران از سال 1381 تا 1391، اقتصاد منابع طبیعی، 3، 1، 1393/09/22
 • معمار زاده عباس، امامی میبدی علی، برزگر نرگس، تحولات رفتاری سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام (اوپک) در بازار جهانی نفت خام، مطالعات اقتصاد انرژی، 10، 45، 1394/05/01
 • معمار زاده عباس، امامی میبدی علی، حیدری پور احسان، کاربرد آزمون کرانه ای خود بازگشتی با وقفه های توزیعی در تعیین رابطه بلندمدت و کوتاه مدت مصرف گاز طبیعی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی ایران)، مطالعات اقتصاد کاربردی ایران، 5، 17، 1395/03/03
 • آزادی نژاد علی، آماده حمید، امامی میبدی علی، بررسی عوامل مؤثر در کارایی فنی بخش صنعت استان‌‌های کشور با رویکرد تحلیل پوششی داد‌ه‌‌ها، تحقیقات اقتصادی، 49، 1، 1393/03/01
 • امامی میبدی علی، قاسمی عبدالرسول، حشمت زاده محمدباقر، بهروزی فر مرتضی، تحلیل رفتار اعضای اوپک در اعلام ذخائر نفتی و تأثیر آن بر تولید کشورهای عضو، مطالعات اقتصاد انرژی، 12، 49، 1395/04/02
 • Emami Meybodi Ali, mardantabar hesam, alami robab, A Comparison analysis of the energy price effects on consumptions of the different forms of energy, 1, 1, 2014/03/31
 • Emami Meybodi Ali, Naserzade Somaye, motaghi samira, Eco–Efficiency Valuation of the Iranian Power Plants by Data Envelopment Analysis: DEA Approach, 1, 1, 2012/11/01
 • امامی میبدی علی، باقری صباح، مقایسه ی توانایی پیش بینی مدل های شبکه ی عصبی مصنوعی (ANN)سیستم استنتاج عصبی- فازی انطباقی (ANFIS )و تبدیل موجک-عصبی: قیمت سبد نفت خام اوپک، مطالعات اقتصاد انرژی، 43، 43، 1393/12/01
 • آزادی عباس، امامی میبدی علی، آزادی فرهاد، خاکسار مهدی، برآورد ارزش اقتصادی طاق بستان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط، مطالعات مدیریت گردشگری، 1، 26، 1393/05/01
 • حسینی امینه، خلیلی دامغانی کاوه، امامی میبدی علی، تجزیه و تحلیل فنی- زیست محیطی پالایشگاه های نفت ایران توسط یک مدل تحلیل پوششی داده های شبکه فازی چند هدفه چند دوره ای، مطالعات مدیریت صنعتی، 42، 42، 1395/08/01
 • حاجی میرزایی محمد علی، امامی میبدی علی، ابراهیمی محسن، سوری علی، قربانی پاشاکلایی وحید، مسیر بهینه استخراج از مخازن نفتی با وجود بکارگیری چارچوب قراردادی بیع متقابل ( مطالعه موردی یکی از میادین نفتی در حال بهره برداری ایران در خلیج فارس)، تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 24، 24، 1395/06/20
 • بهروزی فر مرتضی، امامی میبدی علی، قاسمی عبدالرسول، حشمت زاده محمدباقر، تحلیل رفتار اعضای اوپک در اعلام ذخائر نفتی مطالعه موردی ایران، تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 27، 27، 1396/02/01
 • امامی میبدی علی، جنگ آور حسن، نوراللهی یونس، ستاریفر محمد، خورسندی مرتضی، بررسی و تحلیل تأثیر توسعه انرژی های تجدیدپذیر بر شاخص های کلان اقتصادی، مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، 7، 24، 1396/08/01
 • جنگ آور حسن، نوراللهی یونس، امامی میبدی علی، بررسی و تحلیل اقتصادی و محیط زیستی توسعه نیروگاه های برقابی کوچک، فصلنامه اکو هیدرولوژی، 4، 4، 1396/05/20
 • امامی میبدی علی، هادی احمد، بررسی موانع انتقال فناوری در قرارداد بیع متقابل و ارزیابی ریسک انتقال فناوری در قرارداد جدید نفتی ایران (IPC) با روش FMEA، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 6، 22، 1396/03/31
 • الهی ناصر، امامی میبدی علی، آماده حمید، تکلیف عاطفه، بررسی و مقایسه اثر عدم تقارن تکانه های قیمت نفت بر رشد اقتصادی (کشورهای منتخب صادر کننده و واردکننده نفت به روش GMM)، فصلنامه علوم اقتصادی(اقتصاد مالی و توسعه)، 11، 38، 1396/03/31
 • معمار زاده عباس، امامی میبدی علی، 40 سال تجربه نوسانات قیمتی نفت خام : اهمیت و پیامدها، مطالعات اقتصاد انرژی، 12، 51، 1395/12/30
 • ارباب حمیدرضا، امامی میبدی علی، رجبی قادی صبا، رابطه مصرف انرژی های تجدید پذیر و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اوپک، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 6، 23، 1396/06/31
 • Behrouzifar Morteza, Emami Meybodi Ali, Kokabi Samieh, Analysis of OPEC performance regarding oil production and declaration of amount of reserves, Int. J. Energy Technology and Policy, 13, 4, 2017/10/30
 • قره باغی صغری، امامی میبدی علی، برآورد و بررسی تابع تقاضای برق ایران در سه بخش صنعت، خانگی و کشاورزی، مجله اقتصادی، 7، 7-8، 1396/08/30
 • الهی سید مرتضی، قاسمی عبدالرسول، امامی میبدی علی، وارونگی عرضه گاز طبیعی و الگوی اولویت های راهبردی تخصیص گاز طبیعی به بخش های مختلف،، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 6، 21، 1395/12/30
 • الهی ناصر، امامی میبدی علی، آماده حمید، تکلیف عاطفه، بررسی تکانه های قیمت نفت بر رشد اقتصادی با تاکید بر نقش سرمایه گذاری، اقتصاد و الگوسازی، 8، 29، 1396/03/31
 • بهروزی فر مرتضی، امامی میبدی علی، قاسمی عبدالرسول، حشمت زاده محمدباقر، تحلیل رفتار اعضای اوپک در اعلام ذخائر نفتی : مطالعه موردی ایران، تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 7، 27، 1396/03/31
 • امامی میبدی علی، آماده حمید، امینی فیروزه، مقایسه کارایی فنی و زیست کارایی در نیروگاه های منتخب حرارتی کشور، پژوهشهای سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی، 3، 8، 1396/09/30
 • دلفان محبوبه، امامی میبدی علی، بیرانوند امین، عظیمی امیر، بررسی اثر شوک های نفتی بر متغیر های پولی و مخارج دولت، راهبرد اقتصادی، 4، 13، 1394/05/02
 • معمار زاده عباس، امامی میبدی علی، 40 سال تجربه نوسانات قیمت نفت خام: اهمیت ها و پیامدها، مطالعات اقتصاد انرژی، 1، 51، 1395/12/29
 • امامی میبدی علی، حسینی سید مهدی، ابراهیمی محسن، سوری علی، حاجی میرزایی سید محمد علی، بررسی مسیر بهینه بهره برداری اقتصادی از مخازن نفتی با استفاده از قراردادهای خدماتی بیع متقابل مطالعه موردی یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران، پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، 24، 1، 1395/02/01
 • حاجی میرزایی سیدمحمد علی، امامی میبدی علی، حسینی سید مهدی، ابراهیمی محسن، سوری علی، ارائه چارچوب نظری جهت ارزیابی قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی – مطالعه موردی : قراردادهای بیع متقابل ایران، مطالعات اقتصاد انرژی، 12، 51، 1395/12/30
منتشر شده در نشریات خارجی
 • ghnbari mohammad reza, Nazeman Hamid, Emami Meybodi Ali, mirhoseini valiollah, Analysis of Industry Cluster in Iran, Case study: Yazd subprovince, International Journal of Business and Management, 2, 1, 2011/11/01
 • Emami Meybodi Ali, A case study on consolidation of Regional cooperation: Iran-Pakistan-India Gas pipeline, journal of the European Economic Association, 9, 6, 2010/05/01
 • Ghanbari Mohamadreza, Nazeman Hamid, Emami Meybodi Ali, Analysis of Industry Clusters in Iran; Case Study: Yazd Sub-province, International Journal of Business and Management, vol2, no1, 2011/02/28
 • Emami Meybodi Ali, abdoli ghahreman, Taklif Atefeh, morshedi behnam, Economic Modeling of the Regional Polices to Combat Dust Phenomenon by Using Game Theory, ELSEVIE Applied Mathematical Modelling, 1, 1, 2015/07/04
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • امامی میبدی علی، دومین همایش اسلام و توسعه، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، اهمیت شناخت بهره وری از دیدگاه اسلام و ضرورت اندازه گیری عملی آن، 1382/01/01، 1382/02/02
 • امامی میبدی علی، سمینار ریاضیات مالی، ریاضیات صنعتی و بازار کار، سخنران، مقاله کامل، نقش ریاضیات و علوم آکچوئری در بازار بیمه " نقش فزاینده علوم اکچوئری در ریاضیات بیمه در بازار بیمه ایران"، 1386/11/17، 1386/11/18
 • امامی میبدی علی، پانردهمین همایش بیمه و توسعه، سخنران، مقاله کامل، فرآیند های منایب جذب نیرو و نقش فزاینده آموزش های آکادمیک و حرفه ای در صنعت بیمه ایران، 1387/09/01، 1387/09/02
 • امامی میبدی علی، همایش ملی برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سخنران، مقاله کامل، راهکارهایی در ارتقا مدیریت محیط زیست در پنجمین برنامه پنج ساله توسعه کشور، 1389/01/24، 1389/01/25
 • امامی میبدی علی، بهروز عارف، رضافر ایمان، اولین همایش محیط زیست، صنعت و اقتصاد، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، بررسی وضعیت و سیاست های کشور آلمان در انرژی های تجدید پذیر با تاکید بر کاهش آلودگی هوا و تعیین راهبردی زیستی برای ایران، 1392/12/11، 1392/12/12
 • خورسندی مرتضی، امامی میبدی علی، مرشدی بهنام، اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، بررسی عوامل موثر بر تخریب محیط زیست با استفاده از شاخص های آلودگی آب در کشور ایران، 1392/12/11، 1392/12/12
 • امامی میبدی علی، اقتصاد سبز، سخنران، 1392/12/24، 1392/12/24
 • امامی میبدی علی، محمدی تیمور، بهروز عارف، کنفرانس محیط زیست و انرژی ایران، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، اندازه گیری کارایی فنی، مدیریتی مقیاس پالایشگاه های از طبیعی ایران از طریق شاخص مالم کوئیست، 1393/05/20، 1393/05/20
 • امامی میبدی علی، محمدی تیمور، بهروز عارف، کنفرانس سراسری محیط زیست و انرژی ایران، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، اندازه گیری کارایی فنی، مدیریتی مقیاس پالایشگاه های گاز طبیعی ایران با روش تحلیل پوششی داده ها، 1393/05/20، 1393/05/20
 • امامی میبدی علی، علیشیری هدیه، محمدخانلی شهرزاد، کنفرانس سراسری محیط زیست و انرژی ایران، سخنران، 1393/05/20، 1393/05/20
 • امامی میبدی علی، محمدخانلی شهرزاد، علیشیری هدیه، کنفرانس سراسری محیط زیست و انرژی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، بررسی رابطه مصرف انرژی های تجدیدپذیر، انتشار گازهای گلخانه ای؛ تولید ناخالص داخلی و قیمت نفت در بلندمدت (مطالعه موردی کشورهای منتخب) -، 1393/05/20، 1393/05/20
 • امامی میبدی علی، اولین کنفرانس سراسری محیط زیست و انرژی ایران، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، بررسی رابطه مصرف انرژی های تجدید پذیر، انتشار گازهای گلخانه ای، تولید ناخالص داخلی و قیمت نفت در بلند مدت ( مطالعه موردی : کشورهای منتخب )، 1393/05/20، 1393/05/20
 • امامی میبدی علی، اولین کنفرانس سراسری محیط زیست و انرژی ایران، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، بررسی رابطه مصرف انرژی های تجدید پذیر، انتشار گازهای گلخانه ای، تولید ناخالص داخلی و قیمت نفت در بلند مدت ( مطالعه موردی : کشورهای منتخب )، 1393/05/20، 1393/05/21
 • امامی میبدی علی، محمدی تیمور، بهروز عارف، اولین کنفرانس سراسری محیط زیست و انرژی ایران، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، اندازه گیری تغییرات بهره وری کل پالایشگاه های گاز طبیعی ایران از طریق شاخص مالم کوئیست، 1393/05/20، 1393/05/21
 • امامی میبدی علی، اولین کنفرانس سراسری محیط زیست و انرژی ایران، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، اندازه گیری تغییرات بهره وری کل پالایشگاه های گاز طبیعی ایران از طریق شاخص مالم کوئیست، 1393/05/20، 1393/05/21
 • امامی میبدی علی، بهروز عارف، نخستین همایش ملی توسعه سلامت, ایمنی و محیط زیست، مقاله چاپ شده، اندازه گیری بهره وری سبز بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی استان تهران، 1395/06/27، 1395/06/27
 • امامی میبدی علی، گرامیداشت هفته پژوهش 95، سخنران، 1395/09/21، 1395/09/21
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • Emami Meybodi Ali, International Conference on Applied Ecinomics, brief article, A case study on Consolidation of RegionalCooperation, 2009/05/27, 2009/05/30
 • Emami Meybodi Ali, International Conference on Applied Economics, Published Article, complete article, Gasoline Consumption Analysis of the vehicles in Developing Countries by multiplicative LMDI Approach: the case of Iran, 2009/05/27, 2009/05/30
 • Emami Meybodi Ali, ali seyed shaber, International Conference on Applied Economics (ICOAE 2010), Published Article, complete article, Oil and Natural Gas Pipelines to Europe, 2010/08/26, 2010/08/28
 • Emami Meybodi Ali, internationaal conference on applied economics 2010, Published Article, complete article, oil and natural gas pipeline to europe, 2010/08/26, 2010/08/28
 • Emami Meybodi Ali, naserzade somaye, motaghi samira, ICCI 2011 - 17th International Energy and Environment Fair and Conference, Published Article, complete article, Eco–efficiency evaluation of the Iranian power plants by Data Envelopment Analysis, 2011/06/15, 2011/06/17
 • Emami Meybodi Ali, alami robab, icoae2011- international conference on applied economics 2011, Published Article, brief article, Gasoline Consumption Analysis of the vehicles in Developing Countries by multiplicative LMDI Approach: the case of Iran, 2011/08/25, 2011/08/27
 • Emami Meybodi Ali, ICOAE 2012 international conference on applied economics, Published Article, complete article, Energy Consumption and Economic Growth Nexus in Iran (Using from ARDL Bounds Testing Approach, 1967 – 2008), 2012/06/28, 2012/06/30
 • Emami Meybodi Ali, ICOAE 2012, Published Article, Energy consumption and economic growth nexus in Iran(Using from ARDL bounds testing approach 1967-2008), 2012/06/28, 2012/06/30
 • Emami Meybodi Ali, Asia- Pacific Productivity Conference 2012 (APPC 2012), Published Article, brief article, The Environmental Efficiency Assessment of the Iranian Oil Refineries: Using Data Envelopment Analysis, 2012/07/24, 2012/07/28
 • Emami Meybodi Ali, Asia-Pacific Productivity Conference, Published Article, complete article, The Environmental Efficiency Assessment of the Iranian Oil Refineries: Using Data Envelopment Analysis, 2012/07/24, 2012/07/28
 • Emami Meybodi Ali, 10th International Energy Conference, announcer, 2014/08/26, 2014/08/27
 • Emami Meybodi Ali, abdoli ghahreman, Taklif Atefeh, morshedi behnam, International Conference on Applied Economics, ICOAE 2015, Published Article, complete article, Economic Modeling of the Regional Polices to Combat Dust Phenomenon by Using Game Theory, 2015/07/02, 2015/07/04
 • Emami Meybodi Ali, abdoli ghahreman, Taklif Atefeh, Morshedi Behnam, International Conference on Applied Economics (ICOAE) 2015,, announcer, 2015/07/02, 2015/07/04
 • Emami Meybodi Ali, 2nd International Conference on Econometric, Methods and Applications, Published Article, complete article, ICT, Economic Growth and Energy Consumption in Iran, 2016/02/02, 2016/02/06
 • Emami Meybodi Ali, Environmental Health & Safety, announcer, The Impacts of Energy Management and Environmental Health on the Indexes of Societies’ Progress and Sustainable Development, 2016/10/24, 2016/10/25
 • Emami Meybodi Ali, 2 International Conference on Environmental Health & Global Climate Change, Published Article, complete article, THE ROLE OF ENERGY EFFICIENCY GOVERNANCE ON ENVIRONMENTAL HEALTH AND CLIMATE CHANGE, 2017/09/07, 2017/09/08
 • Emami Meybodi Ali, 2 International Conference on Environmental Health & Global Climate Change, Published Article, brief article, THE ROLE OF ENERGY EFFICIENCY GOVERNANCE ON ENVIRONMENTAL HEALTH AND CLIMATE CHANGE, 2017/09/07, 2017/09/08
 • Emami Meybodi Ali, Environmental Health & Global Climate Change, Published Article, complete article, THE ROLE OF ENERGY EFFICIENCY GOVERNANCE ON ENVIRONMENTAL HEALTH AND CLIMATE CHANGE, 2017/09/07, 2017/09/08
 • Emami Meybodi Ali, 17th International Energy and Environment Fair and Conference, Eco-efficiency evaluation of the Iranian power plants by Data Envelopment Analysis
 • Emami Meybodi Ali, ICOAE, A case study on consolidation of ...
 • Emami Meybodi Ali, International Conference on Applied Economics, announcer, Oil and Naturl Gas Pipeline to Europe
 • امامی میبدی علی، پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق، سخنران، مقاله کامل، ارزیابی ساز وکار قیمت گذاری کارآمد برق در ایران، 1379/08/01، 1379/08/01
 • امامی میبدی علی، پانزدهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی بیمه و توسعه، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، فرآیند های مناسب جذب نیرو و نقش فزاینده آموزش های آکادمیک حرفه ای در صنعت بیمه ایران، 1387/09/01، 1387/09/02
 • امامی میبدی علی، هشتمین همایش بین المللی انرژی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، اصلاح الگوی مصرف گاز در بخش خانگی-تجاری با روش تجزیه، 1390/03/03، 1390/03/04
 • امامی میبدی علی، همایش اقتصاد سبز، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، پدیده های زیست محیطی وایجادتغییرات عمده در شاخصها و معیارهای اندازه گیری توسعه وپیشرفت جوامع، 1392/12/24، 1392/12/24
 • امامی میبدی علی، دهمین همایش بین المللی انرژی، سخنران، بازار بین المللی گار، 1393/06/04، 1393/06/05
 • امامی میبدی علی، دهمین همایش بین المللی انرژی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، مسائل نوین بازار بین المللی گاز طبیعی و ضرورت تدوین راهبردهای گازطبیعی کشور، 1393/06/04، 1393/06/05
 • امامی میبدی علی، دهمین همایش بین المللی انرژی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، مسائل نوین بازار بین المللی گاز طبیعی و ضرورت تدوین راهبردهای گازطبیعی کشور، 1393/06/04، 1393/06/05
 • امامی میبدی علی، باقری صباح، دهمین همایش بین المللی انرژی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، مسائل نوین بازار بین المللی گاز طبیعی و ضرورت تدوین راهبردهای گاز طبیعی کشور، 1393/06/04، 1393/06/05
 • عطایی ابوذر، امامی میبدی علی، آماده حمید، ابراهیمی احمد، کنفرانس بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری، سخنران، 1394/02/24، 1394/02/25
 • عطایی ابوذر، امامی میبدی علی، آماده حمید، ابراهیمی سید احمد، کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، برآورد ارزش تفرجی آبشار بیشه استان لرستان با استفاده از ارزش گذاری مشروط (CVM)، 1394/02/24، 1394/02/25
 • معمار زاده عباس، امامی میبدی علی، کنفرانس بین المللی اقتصادسنجی- کردستان 2016، سخنران، 1394/11/13، 1394/11/15
 • امامی میبدی علی، شکری فاطمه، اقتصاد- مدیریت-روانشناسی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، بررسی چالش های استقرار بیمه الکترونیکی و ارائه راهکارهای عملیاتی در بیمه رازی، 1395/04/01، 1395/04/02
 • امامی میبدی علی، بهروز عارف، نخستین همایش ملی توسعه سلامت، ایمنی و محیط زیست در حوزه اماکن تفریحی، ورزشی، مذهبی و فرهنگی شهر با رویکرد حفاظت از شهروند و شهر، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، اندازهگیری بهرهوری سبز بیمارستان های سازمان تأمین اجتماعی استان تهران، 1395/06/27، 1395/06/27
 • امامی میبدی علی، بهروز عارف، نخستین همایش ملی توسعه سلامت، ایمنی و محیط زیست در حوزه اماکن تفریحی، ورزشی، مذهبی و فرهنگی شهر با رویکرد حفاظت از شهروند و شهر، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، اندازه گیری بهره وری سبز بیمارستان های سازمان تأمین اجتماعی استان تهران، 1395/06/27، 1395/06/27
 • امامی میبدی علی، اجلاس G-15، رشد اقتصادی پایدار در کشورهای در حال توسعه
تالیف
 • امامی میبدی علی، کارایی و بهره وری از دیدگاه اقتصادی، تالیف، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1389/01/01
 • امامی میبدی علی، اصول اندازه گیری کارایی و بهره وری(علمی- کاربردی)، تالیف، شرکت چاپ و نشر بازرگانی- موسسه مطالعات پژوهشهای بازرگانی، 1379/09/01
 • امامی میبدی علی، بازار سیب زمینی، تالیف، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1389/03/01
 • امامی میبدی علی، امیرمعینی مهران، وافی نجار داریوش، اصول و مبانی قیمت گذاری نفت خام در جهان، تالیف، انتشارات هزاره سوم، 1395/07/01
 • امامی میبدی علی، خوش کلام موسی، مهدوی روح الله، اقتصاد انرژی با تاکید بر نفت و گاز، تالیف، شرکت هزاره سوم اندیشه، 1396/03/02
 • Emami Meybodi Ali, World Economy: problems and processes. - Berlin: Forschungsinst.weltwirtschaft und Weltpolitic. – 2010 p.69 – 86 Aufsatz im Buch; Article in book, compilation, Forschungsinst.weltwirtschaft und Weltpolitic. – 2010 p.69 – 86 Aufsatz im Buch, 2010/02/06
طرح های کاربردی برون دانشگاهی
 • A case study on consolidation of Regional cooperation, 2009/05/30
 • اندازه گیری کارایی بیمارستانهای تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، 1378/01/01
 • تحلیلی در خصوص قراردادهای مشارکت در تولیدو...، 1382/04/01
 • تحلیل بازار کار ایتالیا، 1382/06/31
 • مطالعات اولیه برای اندازه گیری کارایی واحدهای بیمارستانی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، 1387/12/15
 • نقش قدرتهای بزرگ جهانی در بازارهای جهانی انرژی
 • بررسی بازار گاز طبیعی کشور سوریه و مطالعه امکان سنجی صدور گاز ایران به این کشور
کارشناسی ارشد
 • Iran's Potential for Transfer of Central Asian Oil & gas Resources to International Markets, Allame Tabataba'i University, 1388/08/01
 • Geopolitics of Energy Pipelines in Central Asia and Caucasus: The case of Iran, Javad Madadi, Allame Tabataba'i University, 1388/11/01
 • challenges and opportunities of the islamic republic of iran in the caspian sea, ahmad vaez gelian, Fundamental, Allame Tabataba'i University, 2010/01/26
 • Geopolitics of oil and Gas pipeline in central asia and caucasus from..., abdolreza farhang kheradmand, Fundamental, Allame Tabataba'i University, 2010/08/04
 • The effect of Iran's..., Allame Tabataba'i University
 • The Caspian Sea's Role..., Allame Tabataba'i University
 • بررسی اثرات اقتصادی حذف تحریمهای توسعه صنعت نفت عراق بر صادرات نفت خام ایران، غیر از دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1379/11/01
 • اوپک و جهانی شدن اقتصاد، 1380/12/01
 • نقش فناوری اطلاعات در کارایی و بهره وری، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1381/01/01
 • برآورد ارزش حقیقی آب در استانهای منتخب، 1381/01/01
 • اندازه گیری کارایی و بهره وری کشت گندم آبی و دیم در استانهای کشور، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1381/01/01
 • بررسی کارایی فنی و بهره وری کشت گندم آبی و دیم در مناطق مختلف کشور، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1381/06/31
 • بررسی تطبیقی کارایی صنعت برق ایران با کشورهای منتخب جهان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1382/01/01
 • بررسی تطبیقی کارایی صنعت برق ایران با کشورهای منتخب جهان، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1382/01/01
 • بررسی و تخمین کارایی و بهره وری در صنایع کارخانه ای ایران، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1382/04/30
 • بررسی تطبیقی کارایی صنعت برق ایران با کشورهای منتخب جهان، کارگر شورکی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1382/07/30
 • بررسی آثار سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صنعت خودرو ایران، 1382/12/01
 • بررسی عوامل موثر بر تقاضای نفت سه کشور ژاپن ...، اسعدال.. رضایی، 1386/01/01
 • بررسی عوامل موثر بر تقاضای نفت سه کشور ژاپن . کره جنوبی و هند..، 1386/01/01
 • اندازه گیری کارایی فنی در شعب بانک پارسیان، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/06/26
 • اندازه گیری و ارزیابی کارایی فنی شرکتهای منتخب بیمه، بهاره دل افروز، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/06/31
 • بررسی عوامل موثر بر تقاضای نفت سه کشور ژاپن، کره جنوبی و هند، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/10/30
 • اندازه گیری کارایی فنی و بهره وری شرکتهای تولید کننده آب معدنی، 1387/01/01
 • بررسی اقتصادی امکان جایگزینی دیگر تابع...، غیر از دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/06/30
 • اندازه گیری کارایی فنی بخش صنعت استانهای مختلف و بر رسی عوامل موثر بر آن سالهای 1383- 1375، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/06/31
 • قیمت گذاری بهینه پویا در بازار برق - مطالعه موردی برق منطقه تهران، 1388/01/01
 • تخمین تابع تقاضای داخلی گاز طبیعی با روش فیلتر کلمن، سید محمد هادی سلطان ال...، 1388/01/01
 • تخمین تابع تقاضای داخلی گاز طبیعی با روش فیلتر کلمن، 1388/01/01
 • منحنی کوزنتس زیست محیطی برای تخریب جنگل در ایران، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/04/30
 • تعیین عوامل موثر بر قیمت گاز مصرفی در بخش خانگی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/05/07
 • تخمین تابع داخلی گاز طبیعی به روش فیلتر کالمن، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/06/10
 • تحلیل کارایی و بهره وری در صنایع کارخانه ای ایران طی سالهای 183-1374، محمد علی مردانی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/06/31
 • بررسی چگونی تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر سرمایه گذاری خصوصی و بخش غیر نفتی اقتصاد ایران، سمیه زاهدی جمال آباد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/04/14
 • بررسی تاثیر نوسانات درآمد نفتی بر سرمایه گذاری خصوصی، سمیه زاهدی جمال آباد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/04/14
 • برآورد قیمت سایه ی و آلاینده های دی اکسید کربن در نیروگاه های کشور با استفاده از تحلیل مرز تصادفی، پریسا آقاکثیری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/06/25
 • بررسی رابطه بین مصرف گاز ...، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/06/29
 • بررسی رابطه بین مصرف گاز طبیعی و انتشار CO2، مائده قلی زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/06/29
 • ارزیابی اقتصادی مسیرهای مختلف انتقال گاز ایران به اروپا از طریق خط لوله، ناهید عبدالهی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/06/30
 • بررسی زیست کارایی نیروگاههای حرارتی کشور، سمیه ناصرزاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/07/11
 • طراحی مدل سرمایه گذاری در بخش نیروگاهی کشور، نسیم بابایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/10/12
 • بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و معرف انرژی...، پدرام آثاری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/05/02
 • بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مصرف انرژی در ایران، پدرام آثاری اردکانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/05/02
 • برآورد ارزش تفریحی پارک پردیسان، سمن هوشمندی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/06/21
 • ارزیابی اقتصادی صادرات گاز ایران به اروپا از طریق خط لوله و LNG، رباب اعلمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/06/26
 • ارزیابی زیست کارایی پالایشگاه های نفت ایران: بااستفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)، فرزانه جایدری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/06/29
 • شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد ایران: رویکرد تحلیل تصادفی، نیلوفرالسادات حسینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/06/30
 • ارزیابی روشهای قیمت گذاری خدمات انتقال برق و معرفی روش مناسب برای صنعت برق ایران، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/07/04
 • تحلیلی بر عملکرد بازار کشتی های نفتکش ایران، 2006-2012، محمدرضا شمالی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/01/01
 • رابطه بین رونق بازار بورس و نوسانات بازده سهامبا استفاده از مدل EGARCH، اسماعیل محمدیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/04/12
 • پیش بینی قیمت و نوسانات قیمت نفت تک محموله ای، عباس معمار زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/06/29
 • پیش بینی قیمت ونوسانات قیمت نفت تک محموله ای سبک ایران با استفاده از مدل های شبکه های عصبی مصنوعی، عباس معمار زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/07/02
 • رابطه بین ساختار مصرف انرژی و ساختار اقتصادی با شدت انرژی در ایران، هادی یزدانی کیا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/07/15
 • تاثیر گذاری تکانه های قیمتی نفت خام بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران بر اساس تعاریف متفاوت تکانه های نفتی، رقیه شهبازی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/10/17
 • برآورد ارزش تفریحی بوستان ولایت با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط، عقیل اسدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/11/08
 • روشهای قیمت گذاری گاز طبیعی در بخش های خانگی تجاری - عمومی و صنعتی در استان تهران با استفاده از مدل رمزی، پریسا متعاقب، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/11/10
 • اندازه گیری زیست کارآیی و بهره وری سبز مجتمع های پتروشیمی ایران به روش تحلیل پوششی داده ها ( DEA )، فائزه امیر حسینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/11/11
 • روش های قیمت گذاری گاز طبیعی در بخش خانگی تجاری -عمومی و صنعتی در استان تهران با استفاده از مدل ...، 1391/11/30
 • روشهای قیمت گذاری گاز طبیعی در بخش های خانگی، تجاری-عمومی و صنعتی در استان تهران با استفاده از مدل رمزی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/11/30
 • ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی تولید برق با استفاده از فاضلاب شهری ( مطالعه موردی فاضلاب جنوب تهران)، سیده زهرا حسینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/12/27
 • تحلیل اقتصادی و زیست محیطی راه آهن شهری ( مترو) تهران، منصور ایزدپناه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/03/28
 • ارزیابی اقتصادی مکانیسم توسعه پاک بر صنعت نفت و گاز ایران(مطالعه موردی طرح جمع آوری گازهای همراه در میادین منتخب)، نجمه انصاری سامانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/30
 • ارائه مبانی و راهکارهای اقتصاد مقاومتی با تأکید بر تأمین مالی سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران، حسین عسکری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/31
 • اندازه گیری کارایی فنی، مدیریتی، مقیاس و تغییرات بهره وری کل پالایشگاه های گاز طبیعی ایران با روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) ،، عارف بهروز، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/03/13
 • بررسی زیست کارایی بیمارستان های سازمان تآمین اجتماعی استان تهران با استفاده ازDEA طی سال های 90- 1385 ،، مهدخت کیقبادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/25
 • بررسی آثار اقتصادی - زیست محیطی ناشی از آلایندگی پروازهای فرودگاه مهرآباد تهران، رضا فرنیا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/29
 • ارزش گذاری اقتصادی خدمات تفریحی پارک جنگلی طالقانی با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط،، جواد صفایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/29
 • تجزیه مصرف انرژی و انتشار CO2 در پالایشگاههای ایران با استفاده از - LMDI، نسرین غنی کسب، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/31
 • بررسی اثر رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب نفتی در حال توسعه و توسعه یافته – کاربردی از شاخص عملکرد محیط زیست EPI ،، سجاد عبداللهی لگران، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/08/25
 • الگو سازی اقتصادی سیاست های منطقه ای مقابله با پدیده ریزگردها با استفاده از نظریه بازی ها،، بهنام مرشدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/10/03
 • فایده اقتصادی تولید فیلم سینمایی در ایران، حمید باقریان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/12/03
 • تحلیل هزینه – فایده اقتصادی تولید فیلم سینمایی در ایران، حمید باقریان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/12/03
 • ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی تامین برق بخش خانگی در شهر تهران با استفاده از انرژی خورشیدی، مطالعه موردی ( منطقه یک تهران(، نسترن مراد رستمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/12/04
 • بر آورد ارزش حفاظتی تالاب هشیلان از روش ارزش گذاری مشروط، فواد کریمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/12/04
 • ارزیابی اقتصادی استفاده از سامانه بازیافت گاز فلر در مقایسه با صادرات گاز جهت استفاده از گازهای همراه، احسان رشیدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/06/01
 • تحلیل عوامل مؤثرو مقایسه کارایی فنی و کارایی زیست محیطی کارخانه های منتخب سیمان ایران، بهرام الیاسی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/07/01
 • برآورد ارزش اقتصادی – تفریحی آبشار بیشه استان لرستان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط، ابوذر عطایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/07/01
 • تآثیر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بر تقاضای بنزین در ایران، حسین اسلامی نیا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/07/13
 • تآثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی برکیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه، مسعود کوهی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/09/02
 • برآورد ارزش تفریحی بوستان گفتگو در تهران با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (CVM )، مهدی ولی دادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/10/02
 • بررسی توجیه اقتصادی و زیست محیطی نیروگاه های برق خورشیدی، سیروان احمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/10/06
 • بررسی نوجیه اقتصادی و زیست محیطی نیروگاه های برق خورشیدی، سیروان احمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/10/06
 • بررسی کیفیت هوای شهر اصفهان بر اساس شاخص AQI در طی سالهای 1392 –، زهره شفیعی ورزنه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/06/28
 • تحلیل آثارنااطمینانی بر صادرات گاز طبیعی ( کاربرد مدل جهانی گاز در ایران)، نسرین راستگو، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/06/29
 • تحلیل آثار نا اطمینانی بر صادرات گاز طبیعی (کاربرد مدل جهانی گاز در ایران)، نسرین راستگو، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/06/29
 • اثر نوسانات قیمت نفت در رشد اقتصادی کشورهای اوپک، حسام معتضدیان قمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/10/30
 • اولویت های سرمایه گذاری در صنعت حفاری ایران با استفاده از تحلیل(SWOT) با تکیه بر ابعاد فنی، سید محمد مهدی زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/11/25
 • اولویت های سرمایه گذاری درصنعت حفاری ایران با استفاده از تحلیل SWOT با تکیه بر ابعاد فنی، سید محمد مهدی زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/11/25
 • اولویت بندی عوامل بنیادی و غیربنیادی در بازار نفت خام ایران، مریم رادپور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/11/27
 • تاثیرحکمرانی خوب ( بر اساس شاخص های بانک جهانی) بر شدت انرژی در کشورهای منتخب در حال توسعه، فاطمه اصغری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/11/27
 • بررسی عوامل تعیین کننده مصرف انرژی تجدید پذیر در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، نرجس بامتی طوسی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/11/30
 • سنجش آثار قیمتی ناشی از محدودیت واردات بنزین ( کاربرد مدل متغیر مختلط قیمتی داده – ستانده)، علی هدایتی فرد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/11/30
 • ارزیابی تحولات ساختار شرکت ملی نفت ایران براساس نظریه سلسله ساختارهای سازمانی ویلیامسون، لیلا فرخ نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/12/04
 • تعیین الگوی بهینه قیمت گذاری گاز طبیعی در بخش صنایع کارخانه ای، مرتضی یوسفی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1396/02/30
 • رابطه مصرف انرژی های تجدید پذیر و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب صادر کننده نفت، صبا رجبی قادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1396/03/31
 • مقایسه کارایی و بهره وری زیست محیطی و فنی در نیروگاه های منتخب حرارتی کشور، فیرزه امینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1396/06/25
 • ارزیابی اقتصادی سیاست کاهش خام فروشی گاز طبیعی در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، هانیه کریمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1396/06/25
 • تجزیه مصرف انرژی و انتشارCO2 در نیروگاه های حرارتی منتخب به روش LMDI طی سال های 89 تا 93، ناهید اسدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1396/06/25
 • پیش بینی مقدار تقاضای نفت خام و گاز طبیعی در ایران طی برنامه ششم توسعه با رویکرد مدل VECM، وحید رجبیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1396/09/05
 • تعیین عوامل موثر بر کیفیت گاز طبیعی
 • مقایسه بهره وری عوامل تولید صنایع کوچک و بزرگ در ایران، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • کارایی تولید برق در ایران، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • اندازه گیری کارایی فنی و بهره وری پالایشگاهها، زهرا ایزدی
 • بررسی رابطه حجم گاز های گلخانه ای و تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران، سعیده رفیعی
 • تخمین تابع تقاضای داخلی گاز طبیعی، سید محمدهادی سلطانی
 • جغرافیای سیاسی خطوط لوله نفت و گاز در آسیای مرکزی و قفقاز و چشم انداز منافع ملی ایران، عبدالرضا فرهنگ خردمند
 • بررسی چگونگی تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر سرمایه گذاری خصوصی و بخش غیرنفتی اقتصاد ایران، سمیه زاهدی جمال آباد
 • بررسی نیم قرن رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، ایران، پاکستان، هند و ترکیه با تاکید بر اقتصاد ایران، مهدی پورآزادی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • ارزیابی روش های قیمت گذاری خدمات انتقال برق و معرفی روشی مناسب برای صنعت برق ایران، مهدی گلدانی
 • روسیه و دورنمای گاز در آسیای میانه و قفقاز و فرصتها و تهدیدهای ایران، عادل صبوری، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • چالش ها و فرصت های جمهوری اسلامی ایران در منطقه دریای خزر، احمد واعظ، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
PhD
 • بررسی و اندازه گیری کارایی و بهره وری در دانشگاه های جامع دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/03/11
 • - بررسی تاثیر سیاست های پولی آمریکا بر قیمت واقعی جهانی نفت و درآمد واقعی در کشورهای صادر کننده عضو اوپک، سید محمد شمس الدین، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/12/10
 • تاثیر نرخ بهره امریکا بر قیمت جهانی نفت و در آمد های نفتی کشورهای عضو اوپک، سیدمحمد شمس الدین، 1388/12/25
 • - بررسی و تحلیل خوشه های صنعتی ( مطالعه موردی عملکرد خوشه های صنعتی شهرستان یزد )، سید ولی اله میر حسینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/01/31
 • بررسی و تحلیل خوشه های صنعتی - مورد یزد، سید ولی الله میرحسینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/11/12
 • بررسی و تحلیل خوشه های صنعتی(مطالعه موردی عملکرد خوشه های صنعتی شهرستان یزد)، سید ولی اله میرحسینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/11/12
 • بررسی مسیر بهینه بهره برداری اقتصادی از مخازن نفتی با استفاده از قراردادهای خدماتی بیع متقابل ایران، سید محمد علی حاجی میرزایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/06/23
 • بررسی تآثیر ترکیب سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی و ابزار مالی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، روح اله مهدوی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/06/24
 • تحلیل رفتار اوپک در اعلام ذخایر نفتی و تآثیر آن بر تولید کشورهای عضو، مرتضی بهروزی فر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/06/24
 • تحلیل اثر پویا و نامتقارن قیمت نفت بر رشد اقتصادی ، با تاکید بر نقش سرمایه گذاری: رویکرد پانل هم انباشتگی، ناصر سیف اللهی انار، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1396/06/31
 • الگوی تخصیص بهینه گاز طبیعی به بخش های مختلف مصرف با توجه به سیاست های کلان انرژی کشور در چارچوب سند چشم انداز ( 1404)، سید مرتضی الهی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1396/11/04
 • تاثیر سیاست های پولی آمریکا بر قیمت جهانی نفت و درآمدهای نفتی کشورهای عضو اوپک، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • بررسی ظرفیت های جایگزینی انرژی های تجدیدپذیر یا سوخت های فسیلی در تولید برق ایران و چگونگی پاسخگویی به تعهدات زیست محیطی، حسن جنگ آور، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
سمت‌های اجرایی
 • پژوهشیار و مسؤل انتشارات وترجمه ، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1360/03/01، 1368/12/29، ایران، تهران
 • دبیر امور تربیتی دبیرستان های جم و پیمان ، منطقه یک آموزش و پرورش تهران، 1360/03/05، 1360/03/31، ایران، تهران
 • کارشناس ارشد اقتصادی امور اوپک و روابط بین الملل - وزارت نفت، 1368/01/15، 1373/12/29، ایران، تهران
 • مشاور و کارشناس ارشد دفتر امور دولت - وزارت بازرگانی، 1377/01/01، ایران، تهران
 • مشاور و همکاری در امور آموزشی و پژوهشی پژوهشکده انرژی موسسه مطالعات بین المللی انرژی، 1377/01/16، 1381/12/29، ایران، تهران
 • نماینده وزارت بازرگانی در سازمان ملی بهره وری ایران، 1378/01/15، ایران، تهران
 • کارشناس ارشد دفتر بررسی های اقتصادی وزارت نیرو، 1378/01/15، ایران، تهران
 • معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اقتصاد ایران، 1379/03/01، ایران، تهران
 • معاون امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، 1380/01/01، 1381/03/30، ایران، تهران
 • رییس گروه پژوهشی اقتصاد سیاسی و حقوقی انرژی، 1381/01/01، ایران، تهران
 • عضو شورای علمی و پژوهشی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، 1381/01/01، 1384/01/01، ایران، تهران
 • وابسته کار جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا، 1383/06/01، 1384/09/30، ایتالیا، سایر
 • معاون اداری و مالی و دانشجویی، 1385/07/01، 1385/08/14، ایران، تهران
 • ریاست موسسه بیمه اکو، 1385/08/16، 1388/05/14، ایران، تهران
 • عضو هیات مدیره پالایشگاه لاوان، 1388/02/01، 1393/06/31، ایران، تهران
 • ریاست دانشکده اقتصاد، 1388/05/14، ایران، تهران
 • مدیرگروههای علوم اقتصادی واقتصاد مالی پردیس دانشگاه علامه طباطبایی، 1391/11/28، 1393/01/24، ایران، تهران
 • عضو وابسته گروه اقتصاد (کمیته تخصصی اقتصاد انرژی) در پردیس دانشگاهی، 1393/09/02، 1394/03/08، ایران، تهران
 • عضویت در شورای دانشکده و شورای دانشگاه
 • معاون پژوهشی مرکز اقتصاد ایران، 1379/09/07، 1380/03/07، ایران، تهران
 • عضو انجمن اقتصاددانان انرژی بین المللی
همکاری در نشریات
 • فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، علمی پژوهشی، 1390/01/01، 1392/08/01، 1
 • فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی، علمی پژوهشی، 1390/01/01، 1393/08/01، 1
 • بررسی های اقتصاد انرژی
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • نقش آفرینان در تدوین پایان نامه های دانشگاهی، مجری، 1389/07/01
 • آشنایی با قوانین و ضوابط تدوین پایان نامه و مسئولیت نقش آفرینان در نگارش پایان نامه ها و رساله ای دانشگاهی، مجری، 1391/08/01
 • کارگاه نقش آفرینان در نگارش پایان نامه های دانشگاهی، مجری، 1392/08/01