professor_pic
مهدی زاهدی
مهدی زاهدی ، دانشیار رشته حقوق بین الملل ـ انتقال تکنولوژی است. ایشان در گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی عضویت دارد
Teaching Courses
 • حقوق مالکیت صنعتی (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق مالکیت صنعتی (1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق ‌انتقال ‌تکنولوژی‌ و دانش ‌فنی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق ‌انتقال ‌تکنولوژی‌ و دانش ‌فنی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق مالکیت معنوی و صنعتی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق ‌تجارت‌ بین‌ الملل ‌و ‌مالکیت ‌فکری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق مالکیت معنوی و صنعتی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق ‌تجارت‌ بین‌ الملل ‌و ‌مالکیت ‌فکری، کارشناسی ارشد M.Sc
 • متون حقوقی، دکتری
 • متون حقوقی، دکتری
 • حقوق‌بین‌الملل‌خصوصی، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌مالکیت‌صنعتی‌(1)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق ‌مالکیت‌ صنعتی ‌(2)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق ‌مالکیت‌ صنعتی ‌(2)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق ‌مالکیت‌ صنعتی ‌(2)، کارشناسی ارشد M.Sc
 • حقوق‌مالکیت‌صنعتی‌(1)، کارشناسی ارشد M.Sc