professor_pic
فرامرز سهرابی اسمرود
فرامرز سهرابی اسمرود ، استاد تمام رشته روانشناسی بالینی است. ایشان در گروه آموزشی روانشناسی بالینی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: روان شناسی بالینی , روان شناسی سلامت , روان شناسی مثبت نگر , روان درمانی اختلالات روانی , روان شناسی دین و معنویت (هوش معنوی و ....) , خانواده (خانواده درمانی، ازدواج، طلاق و سبکهای فرزند پروری و ...) , آسیب های روانی اجتماعی بویژه آسیب های نوپدید (اعتیاد به اینترنت، عرفان های نوظهور و... ) , اختلالات اضطرابی بویژه اختلال استرس پس از ضربه (PTSD) , روانشناسی و فرهنگ
کسب جایزه فرهنگی
  • کسب رتبه اول در جشنواره ملی خانواده پژوهی دانشگاه شهید بهشتی در سال 1387، سهرابی اسمرود فرامرز
  • پژوهشگر برتر دانشگاه علامه طباطبائی در سال 1393، سهرابی اسمرود فرامرز
  • پژوهشگر برتر دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی در سال 1393، سهرابی اسمرود فرامرز
  • پژوهشگر برتر پیراپزشکی، سهرابی اسمرود فرامرز
  • جایزه ویژه مقاله برتر یازدهمین کنگره روانپزشکان اروپایی در کشور سوئد، سهرابی اسمرود فرامرز
  • دریافت جایزه ویژه و لوح تقدیر از رییس سازمان بهزیستی کشور، سهرابی اسمرود فرامرز
  • پژوهشگر برتر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی در سال 1385، سهرابی اسمرود فرامرز
  • انتخاب کتاب "سیگار در آئینه تحقیق" به عنوان کتاب برگزیده دانشجویی، سهرابی اسمرود فرامرز