professor_pic
فرامرز سهرابی اسمرود
فرامرز سهرابی اسمرود ، استاد تمام رشته روانشناسی بالینی است. ایشان در گروه روانشناسی بالینی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: روان شناسی بالینی , روان شناسی سلامت , روان شناسی مثبت نگر , روان درمانی اختلالات روانی , روان شناسی دین و معنویت (هوش معنوی و ....) , خانواده (خانواده درمانی، ازدواج، طلاق و سبکهای فرزند پروری و ...) , آسیب های روانی اجتماعی بویژه آسیب های نوپدید (اعتیاد به اینترنت، عرفان های نوظهور و... ) , اختلالات اضطرابی بویژه اختلال استرس پس از ضربه (PTSD) , روانشناسی و فرهنگ

آلبوم عکس خالی است