professor_pic
فرامرز سهرابی اسمرود
فرامرز سهرابی اسمرود ، استاد تمام رشته روانشناسی بالینی است. ایشان در گروه روانشناسی بالینی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: روان شناسی بالینی , روان شناسی سلامت , روان شناسی مثبت نگر , روان درمانی اختلالات روانی , روان شناسی دین و معنویت (هوش معنوی و ....) , خانواده (خانواده درمانی، ازدواج، طلاق و سبکهای فرزند پروری و ...) , آسیب های روانی اجتماعی بویژه آسیب های نوپدید (اعتیاد به اینترنت، عرفان های نوظهور و... ) , اختلالات اضطرابی بویژه اختلال استرس پس از ضربه (PTSD) , روانشناسی و فرهنگ
دبیری همایش‌ها
  • سهرابی اسمرود فرامرز، چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، دبیر علمی، 1387/03/02
  • سهرابی اسمرود فرامرز، سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، عضو کمیته علمی، 1389/02/23
  • سهرابی اسمرود فرامرز، همایش بین المللی استرس و بیماری های روانی، دبیر علمی، 1395/02/22
  • سهرابی اسمرود فرامرز، تحول در پژوهش های روان شناسی، 1396/12/17