professor_pic
محمدرضا فرزین
محمدرضا فرزین ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی مدیریت جهانگردی دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد

آلبوم عکس خالی است