professor_pic
محمود ضیائی
محمود ضیائی متولد شهر بیرجند است . مرتبه علمی ایشان دانشیار می‌باشد. ایشان عضو هیات علمی مدیریت جهانگردی است.
کسب جایزه فرهنگی
  • تقدیر نامه به منظور حضور منظم در برگزاری کلاسها و شوراها در سال تحصیلی 84-83، 1383/01/01، ضیائی محمود
  • تقدیرنامه به منظورحضور منظم در برگزاری جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مربوط به سال تحصیلی 85-84، 1385/01/01، ضیائی محمود
  • تقدیرنامه به منظوراستاد راهنمای پایان نامه برتر دانشجویی در سال 1387، 1387/01/01، ضیائی محمود
  • تقدیر به منظور نظم در کلاس و عدم غیبت مربوط به نیم سال دوم سال تحصیلی 91-90، 1391/01/01، ضیائی محمود
  • لوح تقدیر به پاس مشارکت درکمیته علمی و سخنرانی در سومین کنفرانس خصوصی سازی و سرمایه گذاری و دومین مجمع گردشگری کشورهای اسلامی، ضیائی محمود