professor_pic
محمود ضیائی
محمود ضیائی ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی مدیریت جهانگردی دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد
کسب جایزه فرهنگی
 • تقدیر نامه به منظور حضور منظم در برگزاری کلاسها و شوراها در سال تحصیلی 84-83، 1383/01/01، ضیائی محمود
 • تقدیرنامه به منظورحضور منظم در برگزاری جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مربوط به سال تحصیلی 85-84، 1385/01/01، ضیائی محمود
 • لوح سپاس، 1386/09/10، ضیائی محمود
 • تقدیرنامه به منظوراستاد راهنمای پایان نامه برتر دانشجویی در سال 1387، 1387/01/01، ضیائی محمود
 • لوح سپاس، 1388/02/10، ضیائی محمود
 • نامه تشکر، 1388/03/10، ضیائی محمود
 • تقدیرنامه، 1388/04/20، ضیائی محمود
 • تقدیرنامه، 1388/08/10، ضیائی محمود
 • لوح سپاس، 1388/12/01، ضیائی محمود
 • لوح سپاس، 1390/04/15، ضیائی محمود
 • لوح سپاس، 1390/07/10، ضیائی محمود
 • تقدیر به منظور نظم در کلاس و عدم غیبت مربوط به نیم سال دوم سال تحصیلی 91-90، 1391/01/01، ضیائی محمود
 • لوح سپاس، 1395/05/09، ضیائی محمود
 • لوح تقدیر به پاس مشارکت درکمیته علمی و سخنرانی در سومین کنفرانس خصوصی سازی و سرمایه گذاری و دومین مجمع گردشگری کشورهای اسلامی، ضیائی محمود
 • تقدیرنامه، ضیائی محمود