professor_pic
Masoume Moosaei Baghestani
Masoume Moosaei Baghestani is Assistant Professor of --- in the Department of Persian Literature , Faculty of perisan literature and foreign languages .
Iranian Journals
 • Moosaei Baghestani Masoume. (2008). پیروی ساوجی. Journal of Persian Language and Literature., 2
 • Moosaei Baghestani Masoume. (2007). بانوگشسب نامه و اسطوره آرتمیس. Journal of Literature and Languages, 31
 • Moosaei Baghestani Masoume. (2007). نقدبلاغی شعری از رودکی. Journal of Socio - Cultural Development Studies
 • Moosaei Baghestani Masoume. (2005). تصحیح ده بیت از مسعود سعد. Journal of Persian Language and Literature., 8, 25
 • Vaez Batoul, Moosaei Baghestani Masoume, hejrati farzaneh saadat. (2019). طبقه بندی و تحلیل ساختاری و موضوعی آرای آنه ماری شیمل و ویلیام چیتیک در ترسیم چهره مولانا. Mysticism Studies, 1, 29
compilation
 • Moosaei Baghestani Masoume. (2012). Dictionary. Iran-Tehran, simin
 • Moosaei Baghestani Masoume. (2009). Persian. Iran-Tehran, horufie
Fundamental Designs
 • بلاغت در نامه های تاریخ بیهقی, 2013/08/28, 2013/08/28
 • آسیب شناسی سنت های ادبی در باب عشق زمینی, 2014/02/10, 2014/02/10
Master
 • بررسی شخصیت اسطوره شناختی و نماد شناختی..., Allameh Tabataba'i University, 2005/11/21
 • نقد زیباشناسی اشعار فروغ فرخ زاد, Allameh Tabataba'i University, 2005/12/18
 • تحلیل ساختارگرایانه ..., Allameh Tabataba'i University, 2006/03/21
 • تحلیل طنز عبیدزاکانی و دهخدا, عزرا صمدی, Allameh Tabataba'i University, 2006/03/21
 • سیرتحول قصیده از مشروطه تا انقلاب, مهناز کهن, Allameh Tabataba'i University, 2007/03/21
 • بررسی گرایش اشعار و داستان های شفاهی بستک, ناصر محبی, Allameh Tabataba'i University, 2007/03/21
 • بررسی سیر تحول قصیده از مشروطه تا انقلاب اسلامی, مهناز کهن, Allameh Tabataba'i University, 2007/07/21
 • تحول معنایی واژگان در تاریخ بیهقی, Allameh Tabataba'i University, 2008/02/04
 • زیباشناسی اشعار مصدق, مریم فلاحی, Allameh Tabataba'i University, 2008/03/20
 • بررسی ترکیبات بیانی در پنجاه غزل بیدل, Allameh Tabataba'i University, 2010/02/16
 • بررسی ترکیبات بیانی در پنجاه غزل بیدل, سهیلا آدربرا, Allameh Tabataba'i University, 2010/02/16
 • بررسی سبک شناختی وزن شعر فارسی, حامد بشیری, Allameh Tabataba'i University, 2010/03/21
 • تصویر آفرینی در آثار نویسندگان برجسته داستان های نوجوان دهه شصت(بین سالهای 1360 تا 1370), آزاده افضلی, Allameh Tabataba'i University, 2010/03/21
 • جشن ها و آداب و رسوم ایرانی در متون نثر فارسی تا قرن پنجم هجری, صدیقه حسین آبادی, Allameh Tabataba'i University, 2010/03/21
 • جشن و آداب و رسوم ایرانی در متون نثر, Allameh Tabataba'i University, 2010/07/21
 • مقایسه پند و اندرزهای سعدی و ناصرخسرو از حیث بلاغت, Allameh Tabataba'i University, 2010/08/23
 • تصویر آفرینی در آثار نویسندگان برجسته داستان های نوجوان دهه 60, Allameh Tabataba'i University, 2010/08/30
 • بررسی سبک شناختی وزن شعرفارسی, Allameh Tabataba'i University, 2011/01/21
 • بررسی جنبه های بلاغی اسرار التوحید, Allameh Tabataba'i University, 2011/01/21
 • بررسی و مقایسه اشعار اجتماعی، انتقادی پروین و فرخزاد, زهرا فرقانی, Allameh Tabataba'i University, 2011/03/21
 • بررسی اندیشه های اخلاقی و تربیتی..., Allameh Tabataba'i University, 2012/01/18
 • بررسی و مقایسه اشعار اجتماعی پروین اعتصامی با فوغ فرخ زاد, Allameh Tabataba'i University, 2012/01/21
 • بررسی و مقایسه معراج نامه های نظامی با جامی, Allameh Tabataba'i University, 2012/01/31
 • بررسی و مقایسه مواج نامه ها..., علی جبرائیلی, Practical , Allameh Tabataba'i University, 2012/01/31
 • طبقه بندی و توصیف مضامین شعری در دیوان شهریار, Allameh Tabataba'i University, 2013/08/31
 • طبقه بندی و تحلیل موضوعی و ساختاری آراء مستشرقان در ترسیم چهره مولانا (با تاکید بر آراء آنه ماری شیمل، ویلیام چیتیکُ فرانکلین دن لوئیس، آرتور جان آربری، لئوناردلویزن و ادوارد براون), فرزانه سادات هجرتی, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2018/01/31
 • بررسی زبان شعر کودک در اشعار ناصر کشاورز, زهرا یاسر, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2018/02/19
 • سنت های ادبی در غزلیات کلیم کاشانی, حسین دهلوی, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2019/02/17
 • بن مایه (موتیف) در حبسیات مسعود سعد سلمان, سیده مهسا میرعماد, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2019/02/18
 • التفات و نقش بلاغی آن در مثنوی, نفیسه خانی, Fundamental, Allameh Tabataba'i University, 2019/02/19
 • بررسی روایت تاریخی و ادبی در اقتباس ( بازنویسی و بازآفرینی) زندگی فردوسی ویژة نوجوانان در سه داستان بلند "به دنبال فردوسی"، "شب گرفتن ماه"و "ایرانمرد ", زهرا امینی ممان, Fundamental, Allameh Tabataba'i University
PhD
 • بررسی و تحلیل شعر بلوچی و سنجش آن با شعر فارسی, عبدالغفور جهاندیده, Allameh Tabataba'i University, 2009/03/21
 • بررسی و تحلیل شعر بلوچی و سنجش آن با شعر فارسی, Allameh Tabataba'i University, 2010/02/03
Executive Posts
 • کمیته تغییر دروس, 2008/03/20, 2008/03/20, Iran