professor_pic
امیر صابری
امیر صابری ، استادیار رشته --- است. ایشان در گروه مدیریت جهانگردی دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • صابری امیر. (---). ارزیابی نیازهای آموزشی منابع طبیعی جهت تدوین دوره های آموزشی. 1، 1
 • صابری امیر. (1393). مقایسه فرهنگ و دانش بومی در حوزه... دانش های بومی ایران، 1، 3
 • صابری امیر. (---). ارزیابی نیازهای آموزشی بهره برداران ....با توجه به دانش بومی. فصلنامه علوم اجتماعی، 1، 1
 • صابری امیر، گل محمدی احمد. (1389). احیای فرهنگ سیاسی پژوهشی و جایگاه آن در ایران. فصلنامه علوم اجتماعی، 1، 51
 • صابری امیر، صالحی کارونیان علیرضا، صالحی کارونیان زینب. (1393). توان ها و قابلیت های اکوتوریستی مناطق حفاظت شده محیط زیست.... مطالعات مدیریت گردشگری، 9، 25
 • پورامرایی سمیرا، اکبری محمدرضا، صابری امیر. (1394). جایگاه فضاهای سبز شهری در گذران اوقات فراغت و گردشگری شهروندان. مطالعات مدیریت گردشگری، 1، 31
 • گل محمدی احمد، صابری امیر. (1389). احیای فرهنگ سیاسی پژوهی و جایگاه آن در ایران. فصلنامه علوم اجتماعی، 51، 51
 • صابری امیر، خسروی سعیده. (1395). تبیین نیازهای آموزشی بانوان محلات حاشیه ای کلانشهر تهران در راستای توانمند سازی آنان( مطالعه موردی: محله شهید کاظمی منطقه 19 تهران). پژوهش در نظام های آموزشی
 • عرفان منش طاهره، اکبری محمدرضا، صابری امیر. (1395). بررسی عوامل تاثیرگذار بر بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده تاریخی(مطالعه موردی: شهر لامرد). برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای
 • صابری امیر، توکلی نیا جمیله، رضویان محمدتقی. (1398). ارزیابی ظرفیت مدیریت یکپارچه توسعه گردشگری شهرستان کاشان. مطالعات مدیریت گردشگری، چهاردهم، 45
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • صابری امیر، آسیب شناسی و راهکارهای ارتقای سطح زندگی در ایران امروز، article abstraction، آسیب شناسی سبک زندگی آپارتمان نشینی در تهران، 1392/01/01، 1392/01/01
 • صابری امیر، ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی، article abstraction، ارزشیابی مکانی جهت ارتقا خدمات آموزشی به روستائیان، 1392/09/01، 1392/09/01
 • صابری امیر، ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی، article abstraction، مقاله کامل، ارزشیابی مکانی جهت ارتقا خدمات آموزشی به روستائیان مطالعه موردی دهستان رودبار شهرستان تفرش، 1392/09/05، 1392/09/07
 • صابری امیر، همایش ملی سبک زندگی، article abstraction، مقاله کامل، آسیب شناسی سبک زندگی آپارتمان نشینی در تهران، 1392/11/02، 1392/11/03
 • صابری امیر، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، article abstraction، تاثیر شهرسازی بر روند افزایش سیل و روش های کنترل و مدیریت آن در تهران، 1395/08/01، 1395/08/01
تالیف
 • صابری امیر. (1390). وشهر سازی در تهران. انتشارات رویه
 • صابری امیر. (1392). تامین اجتماعی روستائیان. ایران-تهران، انتشارات رویه
 • صابری امیر. (1394). مبانی جغرافیای شهری و روستاشناسی. رویه
کارشناسی ارشد
 • سنجش توانمندی های منابع زمین شناسی برای توسعه ژئوتوریسم شهرستان فیروزکوه، یاسمن تقوی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/10/29
 • مکان یابی دهکده گردشگری در شهرستان شیراز، فاطمه مهدیزاده سروستانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
 • مکانیابی دهکده های گردشگری در شهرستان شیراز، فاطمه مهدیزاده سروستانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/31
سمت‌های اجرایی
 • معاونت پژوهشی، 1387/03/22
 • معاونت پژوهشی گروه انتشارات