professor_pic
طلعت اله یاری
طلعت اله یاری ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه مدد کاری اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی عضویت دارد

آلبوم عکس خالی است