professor_pic
علیرضا مقدس
علیرضا مقدس ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه آموزشی روانشناسی بالینی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • مقدس علیرضا. (---). بررسی اثر بخشی آموزش سخت پروری. تحقیقات نظام سلامت
 • مقدس علیرضا. (---). بررسی یک مورد اختلال عقب ماندگی ذهنی در سه خواهر. کودکان استثنایی
 • مقدس علیرضا. (---). تازه های اسکیزوفرنی. 85
 • مقدس علیرضا. (---). بررسی آموزش مهارت های اجتماعی در نگاه حضرت لقمان حکیم. مطالعات روانشناسی بالینی
 • مقدس علیرضا. (1388). سندرم کرامپ نویسندگی. 88، 51
 • مقدس علیرضا. (---). اقدام به خودکشی غیر معمول. پزشکی قانونی
 • مقدس علیرضا. (1383). لیکاسروپی و افسردگی. ---
 • مقدس علیرضا. (---). بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سازش روان شناختی در زنان مبتلا به سرطان. ---
 • مقدس علیرضا. (1384). میزان آگاهی در بیماران ضربه مغزی با مطالعه سی تی اسکن. ---
 • مقدس علیرضا. (1385). بررسی وضعیت بهداشت روانی دانشجویان ورودی سال 81 دانشگاه علامه. 85
 • مقدس علیرضا. (1383). صدمات مغزی و نوع بیهوشی و ناهشیاری. 2
 • اعظمی سعید، مقدس علیرضا، سهرابی اسمرود فرامرز. (1392). مقایسه تأثیر توانبخشی رایانه یار و داروی روان محرک در بازداری پاسخ و توجه پایدار کودکان دارای اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی. روانشناسی افراد استثنایی، 3، 11
 • تازیکی مصطفی، علی زاده حمید، حکیمی راد الهام، فرخی نورعلی، مقدس علیرضا. (1394). مقایسه ی کارکردهای اجرایی کودکان پرورشگاهی با کودکان عادی. تازه های علوم شناختی، 17، 4
 • تازیکی مصطفی، علی زاده حمید، حکیمی راد الهام، فرخی نورعلی، مقدس علیرضا. (1394). مقایسه کارکردهای اجرایی کودکان پرورشگاهی با کودکان عادی. تازه های علوم شناختی، 17، 4
 • شریفی درآمدی پرویز، فرخی نورعلی، مقدس علیرضا. (1397). تدوین و بررسی اثربخشی برنامٔه آموزش جسمی، شناختی و هیجانی بلوغ بر خودپندارٔه دانشآموزان دختر نابینا. مطالعات ناتوانی، 6، 8
 • صادق زاده صفوری، زارعی زوارکی اسمعیل، مقدس علیرضا، ماهوری علیرضا، مهر یار حمید رضا. (1396). تاثیر نرم افزار شبیه سازی احیای قلبی ریوی بر دانش و عملکرد دانشجویان دوره کارورزی پزشکی در دوره طب اورژانس. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، سال پانزدهم، 9
منتشر شده در نشریات خارجی
 • Sohrabi Asmaroud Faramarz, Dortaj Fariborz, Moghaddas Ali Reza, Bahamin Ghobad, Taheri Fateme. (2012). The Effects of Hardiness Training on Suicide Ideation, Quality of Life and Plasma Levels of Lipoprotein (a) in Patients with Depressive Disorder. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 0, 46
 • Aazami Saed, Moghaddas Ali Reza, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Nazifi Morteza, Mirmohammadi Mahdieh, Hemmati Fatemeh, Ahmadi Ameneh, Hamzehpoor Parya, Khari saedeh, Lakes Kimberley. (2016). A pilot randomized controlled trial comparing computer-assisted cognitive rehabilitation, stimulant medication, and an active control in the treatment of ADHD. child and adolescent mental health, 21, 4
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • مقدس علیرضا، هفته پژوهش، سخنران، اصلاحات خلقی از نگاه ارگانیک، 1387/01/01
تالیف
 • مقدس علیرضا. (---). مقدمه ای بر توروپسیکولوژی زمان. انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • مقدس علیرضا. (1386). نوروپسیکولوژی زمان. انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • مقدس علیرضا. (---). مجموعه مقالات اولین سمینار بهداشت روانی دانشجویی. ---
طرح‌های درون دانشگاهی
 • بررسی وضعیت روان شناختی کلیه دانشجویان ورودی سال 71 دانشگاه علامه بر اساس ...Sci-9، 1381/01/01، 1382/01/01
 • طرح تحقیقاتی مطالعه بهداشت روانی دانشجویان ورودی سال 81 دانشگاه علامه طباطبایی، 1381/01/01
کارشناسی ارشد
 • بررسی و مقایسه برافراشتگی بیماران ...فرنی با .....، دانشجوی ارشد، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1381/12/17
 • تاثیر آموزش گروهی بر کاهش استرس ms ها، بیضایی زاده، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/01/01
 • بررسی حافظه فعال دانشجویان دختر دانشگاه آزاد آباده، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • مقایسه هوش هیجانی در افراد اعتیادپذیر، معتادین در حال ترک و افراد عادی 20-35 سال شهرستان شهربابک، صدیقه بخشوده، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • اثربخشی درمان CBT بر اختلال وسواس، دهقان، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/03/22
 • اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب و بهبود کیفیت زندگی‬، رسول ملک، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/01
 • رابطه ... و نیازهای روان شناختی در بیماران دیابتی، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • بررسی رابطه سبک دلبستگی و سازش روان شناختی در زنان....، دانشجوی ارشد، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • بررسی وضعیت خود بیمار انگاری در بین دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی، دانشجوی ارشد، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • بررسی اثربخشی آموزش مهارت های حرکتی مبتنی بر نورون های آینه ای بر بهبود مهارت های ظریف دست و عملکرد تعادل در سالمندان‬، طاهره متولی زاده‬، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • بررسی و مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، طب سنتی، ایرانی و ترکیبی آنها بر استرس ادراک شده و کیفیت زندگی بیماران لوپوس سیستمیک اریتماتوز شهر تهران، محمدمسعود متولی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • مقایسه شیوه های فرزند پروری....، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • مقایسه میزان اصلاحات رفتاری....، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • بررسی تاثیر آموزش سمت اولی....، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • مقایسه ....کمال گرایی و خشم....، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • رابطه بین ارضاء نیازهای روانی....، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
PhD
 • مقایسه اثربخشی آموزش الگوی مدیریت خانواده و الگوی روان آموزشی به مادران بیماران اسکیزوفرنی، دانشجوی دکتری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/01/01
 • مصرف دارو و مقایسه با روان درمانی در درمان بیماران وسواسی، دانشجوی دکتری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • بررسی اثربخشی آموزش سخت رویی بر افکار خودکشی، کیفیت زندگی و سطح لیپوپروتئین بیماران افسرده شهرستان ایلام، قباد بهامین، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • بررسی اثربخشی آموزش سخت رویی بر افکار خودکشی، کیفیت زندگی و سطح لیپوپروتئین بیماران افسرده شهرستان ایلام، قباد بهامین، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • اثربخشی طرحواره درمانی در درمان جانبازان مرد مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه: کاهش علائم تجربه مجدد، بیش انگیختگی وکرختگی هیجانی، سید علی موسوی اصل، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/09/04
سمت‌های اجرایی
 • مدیر گروه زیست شناسی، 1387/01/01، ایران
 • عضویت در کمیته داوری مقالات مجله دانشکده، 1387/01/01، ایران
 • عضویت در شورای تحریریه فصلنامه دانشگاه آزاد، 1389/04/01، ایران، تهران
 • عضو کمیته ترفیع گروه، 1390/02/01، ایران
 • سرپرست مرکز مشاوره دانشگاه به مدت یکسال، 1380/10/16، 1381/10/16
 • مدیرگروه زیست شناسی، 1380/01/01، ایران
 • عضویت در شورای علمی مجله، 1382/12/01، ایران
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • بهداشت روزانه ...مسئولین خوابگاهها، 1381/04/02
 • اورژانس های روانپزشکی، 1383/10/01
 • مغز و کارکردهای آن، 1384/09/01
 • کارگاه مغز و رفتار، 1390/01/01
 • کارگاه ......اجتماعی، 1390/01/01
 • کارگاه آموزشی مغز و رفتار
 • موسس راهنمای تلفنی
 • راه اندازی انجمن بررسی مقالات علمی (ژورنال کلمات)
 • فوریت های روان پزشکی
 • مغز و کارکردهای آن
 • مغز و کارکردهای آن