professor_pic
اسمعیل زارعی زوارکی
اسمعیل زارعی زوارکی ، دانشیار رشته علوم تربیتی ( فناوری آموزشی) است. ایشان در گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: تکنولوژی آموزشی ( طراحی ، تولید ، اجرا ، مدیریت ، ارزشیابی ) , یکپارچه سازی فناوری در آموزش ویژه , اموزش ویژه با تاکید بر فناوری آموزشی , فناوری کمکی و آموزش ویژه , طراحی محیط های یادگیری الکترونیکی
منتشر شده در نشریات داخلی
 • زارعی زوارکی اسمعیل، عوض زاده ایرج. (1385). تحلیل و ارزشیابی محتوای چند رسانه ای آموزشی درس زبان انگلیسی پایه دوم راهنمایی بر اساس اصول چند رسانه ای مایر. روانشناسی و علوم تربیتی، جدید، 4
 • زارعی زوارکی اسمعیل، سلیمانی حسین، درتاج فریبا. (1389). ارزشیابی مراکز یادگیری سازمان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران از نظر کارشناسان. پژوهش در نظام های آموزشی، چهارم، نهم
 • زارعی زوارکی اسمعیل، عقیق کمال، رستگار کاظم. (1389). سنجش و ارزشیابی آموزش الکترونیکی : گزارش موردی از دوره آموزش الکترونیکی رشته مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی. اندازه گیری تربیتی، اول، 1
 • زارعی زوارکی اسمعیل، نوروزی داریوش، قویدل ایام. (1389). اثربخشی آموزش مهارت های شناختی و فراشناختی بر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان بیمه مرکزی ایران. روانشناسی و علوم تربیتی، ششم، 18
 • زارعی زوارکی اسمعیل، رستمی نژاد محمدعلی، ایزی مریم. (1390). معماری مجدد آموزش عالی برای دانشجویان با نیازهای آموزشی ویژه بر اساس اصول طراحی جهانی برای یادگیری. روانشناسی افراد استثنایی، اول، 1
 • قادری محمد صدیق، زارعی زوارکی اسمعیل. (1385). استراتژی های توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی ( با تاکید بر تجارب موفق کشورهای آمریکا، استرالیا، هند و ایران). روانشناسی و علوم تربیتی، جدید، 5
 • فدائی سمیه، زارعی زوارکی اسمعیل. (1388). بررسی میزان تاثیر چندرسانه ای آموزشی مواد توهم زا بر نگرش و آگاهی دانش آموزان. اعتیاد پژوهی، 6، 24
 • زارعی زوارکی اسمعیل. (1387). بررسی تحلیلی برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی .... روانشناسی و علوم تربیتی، جدید، 13
 • زارعی زوارکی اسمعیل. (1386). بررسی دوره دکتری تکنولوژی آموزشی در سطح جهانی جهت ارائه .... روانشناسی و علوم تربیتی، جدید، 9
 • نثری شبنم، زارعی زوارکی اسمعیل، آرمند محمد، رضایی عیسی. (1392). طراحی و تولید کتاب درسی الکترونیکی و بررسی تاثیر آن بر یادگیری و نگرش دانشجویان. پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، 27، 27
 • زارعی زوارکی اسمعیل، رضائی عیسی. (1390). تاثیر استفاده از کار پوشه الکترونیکی بر نگرش ، انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی. اندازه گیری تربیتی، دوم، 5
 • زارعی زوارکی اسمعیل، نوروزی داریوش، صفوی سید محمدرضا. (1391). پرورش خلاقیت با بهره گیری از روش بدیعه پردازی در درس زبان انگلیسی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1، 4
 • زارعی زوارکی اسمعیل، داداش زاده محمدرضا. (1390). ارزشیابی برنامه آموزش الکترونیکی رشته مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیر کبیر. پژوهش در نظام های آموزشی، پنچم، 13
 • رحمانی رمضان، مهرورز شعبان، زارعی زوارکی اسمعیل، عباس پور عباس، ملکی حسن. (1390). نقش طب نظامی در نیروهای مسلح و ضرورت توسعه برنامه های آموزشی تخصصی در طب نظامی ایران. Iranian Journal of Military Medicine، سیزدهم، 4
 • مرتضوی اقدم پری، رحمانی رویا، زارعی زوارکی اسمعیل، آشک محمد. (1391). ارزشیابی محتوای آموزش الکترونیکی. فناوری آموزش، 7، 1
 • زارعی زوارکی اسمعیل، غریبی فرزانه. (1391). تاثیر آموزشی چند رسانه ای بر میزان یادگیری و یادداری ریاضی دانش آموزان دختر کم توان ذهنی. روانشناسی افراد استثنایی، دوم، 5
 • زارعی زوارکی اسمعیل، علی زاده حمید، جعفرخانی فاطمه. (1391). تاثیر آموزش چند رسانه ای بر یادگیری درس زبان انگلیسی دانش آموزان کم بینا. کودکان استثنایی، 1391/04/02، 12
 • رحمانی رمضان، مهرورز شعبان، زارعی زوارکی اسمعیل، عباس پور عباس، ملکی حسن. (1391). طراحی برنامه درسی طب اورژانس نظامی در یک دانشگاه نظامی. Iranian Journal of Military Medicine، چهاردهم، 1
 • زارعی زوارکی اسمعیل. (1391). طراحی آموزشی و محیط‏های یادگیری با رویکرد تلفیقی: نقدی بر مدل‏های پیشین و ارائه مدلی نوین در این زمینه. روانشناسی تربیتی، هشتم، 24
 • داوودنیا بهزاد، زارعی زوارکی اسمعیل. (1393). مطالعه تطبیقی مدیریت آموزشی و برنامه درسی مدارس هوشمند کشورهای استرالیا، مالزی و ایران. اندیشه های نوین تربیتی، 10، 2
 • زارعی زوارکی اسمعیل، ملازادگان علی. (1393). مقایسه میزان انگیزه دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی مدارس هوشمند با مدارس عادی. فناوری آموزش، 8، 3
 • ولایتی الهه، زارعی زوارکی اسمعیل، امیر تیموری محمد حسن. (1392). تاثیر بازی رایانه ای آموزشی بر یادگیری، یادداری و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر کم توان ذهنی. روانشناسی افراد استثنایی، سوم، 9
 • محمد جانی ابراهیم، زارعی زوارکی اسمعیل، مفیدی فرخنده. (1392). بررسی جایگاه شهروند الکترونیک در کتاب کار و فن آموری پایه ششم ابتدایی. فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سوم، سوم
 • زارعی زوارکی اسمعیل، مرادی رحیم، شریفی درآمدی پرویز. (1393). تاثیر آموزش چندرسانه ای بر رشد مهارت های اجتماعی. پژوهش های روانشناسی اجتماعی، 4، 13
 • زارعی زوارکی اسمعیل، بدلی مهدی، امیر تیموری محمد حسن. (1392). بررسی تاثیر استفاده از اصول اولیه آموزش مریل بر میزان یادگیری و یادداری دانش آموزان. اندیشه های نوین تربیتی، 9، 4
 • مرادی رحیم، شریفی درآمدی پرویز، زارعی زوارکی اسمعیل. (1392). تاثیر چندرسانه ای آموزشی بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی پایه پنجم ابتدایی شهر تهران. فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، چهارم، اول
 • زارعی زوارکی اسمعیل، الله کرمی آزاد. (1393). مقایسه اثر آموزش تلفیقی با آموزش سنتی بر تفکر انتقادی و شادکامی دانش آموزان. فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 4، 4
 • زارعی زوارکی اسمعیل، طوفانی نژاد احسان. (1390). یادگیری تلفیقی رویکردی جدید در نظام آموزش. نامه آموزش عالی، 4، 14
 • زارعی زوارکی اسمعیل. (1391). مدیریت نوآوری در فن آوری اطلاغات و ارتباطات. تعلیم و تربیت استثنایی، 3، 112
 • زارعی زوارکی اسمعیل. (1387). سنجش و ارزشیابی یادگیری الکترونیکی. نامه آموزش عالی، جدید، 3
 • مرادی رحیم، زارعی زوارکی اسمعیل. (1393). کاربرد آموزش فن آوری چندرسانه ای در حیطه مهارت های اجتماعی دانش آموزان اتیسم. تعلیم و تربیت استثنایی، 14، 1
 • زارعی زوارکی اسمعیل، جعفرخانی فاطمه. (1388). چند رسانه ای آموزشی و نقش آن در آموزش ویژه. تعلیم و تربیت استثنایی، 98، 99
 • زارعی زوارکی اسمعیل، مقامی حمیدرضا، سلیمانی حسین. (1388). طراحی مراکز یادگیری در محیط آموزش الکترونیکی. نامه آموزش عالی، جدید، 5
 • زارعی زوارکی اسمعیل، طوفانی نژاد احسان. (1391). معرفی رویکرد تلفیقی در آموزش و یادگیری. نامه آموزش عالی، جدید، 14
 • زارعی زوارکی اسمعیل، آذرنوش مینا، درویش راضیه. (1392). مطالعه تاثیر رویکرد تلفیقی بر غلاقه و انگیزش یادگیری فراگیران. 6، 3
 • مختاری مصطفی، زارعی زوارکی اسمعیل، مفیدی فرخنده. (1393). سنجش میزان بهره مندی از مهارت های ارتباطی ،تفکری و پژوهشگری در میان دانش آموزان پایه پنجم ابتدائی شهر تهران. اندیشه های نوین تربیتی، 10، 3
 • مقامی حمید رضا، زارعی زوارکی اسمعیل، دلاور علی، نوروزی داریوش. (1393). مقایسه تاثیر سه روش حضوری،الکترونیکی و تلفیقی بر یادگیری و یادداری دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی. پژوهش در نظام های آموزشی، 10، 24
 • زارعی زوارکی اسمعیل، کشاورز رودکی ام البنین، فاتحی حمید، مغربی سینکی حامد، ملکی رضا. (1392). نیازسنجی اموزشی دانش اموزان مقطع راهنمایی در زمینه اگاهی از اعتیاد و مواد روان گردان به منظور طراحی برنامه اموزشی. پژوهش در سلامت روانشناختی، 0، 0
 • زارعی زوارکی اسمعیل، سیدی نظرلو طاهر. (1392). سنجش میزان تعامل در برنامه درسی الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی. اندازه گیری تربیتی، 4، 11
 • احمدی فرد الهام، زارعی زوارکی اسمعیل، نوروزی داریوش. (1392). تاثیر الگوی دریافت مفهوم بر میزان یادگیری و یادداری درس علوم. مهندسی آموزشی: تکنولوژی و طراحی آموزشی، 2، 2
 • اعتمادفر ایرج، زارعی زوارکی اسمعیل، عباس پور عباس. (1393). تاثیر منتورینگ تلفیقی بر داربست زنی دانش راهبردی بر میزان یادگیری و یادداری. روانشناسی تربیتی، 1، 31
 • جعفرخانی فاطمه، زارعی زوارکی اسمعیل. (1391). کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات در حمایت از دانش آموزان با نیازهای ویژه. تعلیم و تربیت استثنایی، 110، 110
 • جعفرخانی فاطمه، زارعی زوارکی اسمعیل، علی زاده حمید. (1391). تأثیرآموزش چندرسانI های بر یادگیری درس زبان انگلیسی دانش آموزان کم بینا. کودکان استثنایی، 1، 43
 • جعفرخانی فاطمه، زارعی زوارکی اسمعیل. (1393). رویکرد تلفیقی در آموزش عالی: مبانی نظری آموزش زبان دوم. نامه آموزش عالی، 7، 28
 • Safavi Seyed Mohammad Reza, Zaraii Zavaraki Esmaeil, Maleki Hasan, Delavar Ali. (2014). An Introduction to Lifestyle: Origin of Existence and its Agency in Elementary Education. international journal of basic sciences & applied research, 3, 8
 • زارعی زوارکی اسمعیل، رضایی عیسی. (1394). مطالعه تطبیقی سرفصل برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با تاکید بر آموزش ویژه در دانشگاه های امریکا و ایران. پژوهش در نظام های آموزشی، 9، 28
 • زارعی زوارکی اسمعیل، دلاور علی، کبیری اکبر. (1394). سنجش میزان دانش و استفاده دانش آموزان از بازی های رایانه ای. اندازه گیری تربیتی، 6، 19
 • زارعی زوارکی اسمعیل، مختاری هاشم آباد حسین. (1393). طراحی الگوی امنیت آموزشی و بررسی میزان تحقق آن در دانشگاه علامه طباطبائی. فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی، اول، 2
 • زارعی زوارکی اسمعیل، قاسمی سامنی متین. (1394). تاثیر پادکست بر یادگیری مشارکتی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی. فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، ششم، 2
 • عزیزی حسین، نوروزی داریوش، زارعی زوارکی اسمعیل. (1394). تاثیر روش تدریس بایبی در میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. راهبردهای شناختی در یادگیری، سوم، 5
 • زارعی زوارکی اسمعیل، قربانی حمیدرضا. (1394). تاثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر یادگیری زبان انگلیسی دانش‌آموزان. فناوری آموزش و یادگیری، اول، 3
 • زارعی زوارکی اسمعیل. (1394). یادداشت پژوهشی: شبکه های اجتماعی مجازی. فناوری آموزش و یادگیری، 1، 3
 • زارعی زوارکی اسمعیل. (1394). رویکرد یادگیری تلفیقی برای آموزش دانشآموزان با نیازهای آموزشی ویژه. پژوهش در آموزش، 5/1، 5
 • زارعی زوارکی اسمعیل، امیر تیموری محمد حسن. (1395). تاثیر الگوی طراحی آموزشی چهار مولفه ای بر میزان بار شناختی بیرونی و مهارت حل مساله در درس فیزیک. اندیشه های نوین تربیتی، 12، 1
 • زارعی زوارکی اسمعیل، فلاحی مریم، نوروزی داریوش. (1395). مقایسه انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان در نظام آموزش حضوری و الکترونیکی. روانشناسی و علوم تربیتی، 2، 2/1
 • جعفرخانی فاطمه، زارعی زوارکی اسمعیل، دلاور علی. (1394). ایجاد برنامه آموزش زبان در دوره ابتدایی: بایدها و نبایدها. روانشناسی تربیتی، 11، 37
 • زارعی زوارکی اسمعیل. (1394). بازنگری برنامه درسی دوره ی کارشناسی علوم تربیتی با گرایش تکنولوژی آموزشی. فناوری آموزش و یادگیری، دوم، 5
 • سالاری مصطفی، امیر تیموری محمد حسن، زارعی زوارکی اسمعیل. (1395). الگوی طراحی آموزشی چهار مولفه ای بر میزان بار شناختی بیرونی و مهارت حل مساله در درس فیزیک. اندیشه های نوین تربیتی، 12، 1
 • زارع شیرین کندی محمد، زارعی زوارکی اسمعیل، امیر تیموری محمد حسن. (1395). مقایسه بار شناختی بیرونی طراحی آموزش با الگوی مریل در آموزش به شیوه چند رسانه ای و سنتی. فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 6، 3
 • زارعی زوارکی اسمعیل، درتاج فریبا، اللهی ذبیح اله. (1395). استفاده از دستگاه ارتباطی جایگزین مبتنی بر آی پد برای دانش آموزان مبتلا به فلج مغزی و اختلال طیف اوتیسم .... تعلیم و تربیت استثنایی، 16، 139
 • اللهی ذبیح اله، زارعی زوارکی اسمعیل، شریفی درآمدی پرویز، نوروزی داریوش، دلاور علی. (1395). تأثیر آموزش غنی شده با تلفن همراه بر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی، مشارکت و یادگیری دانش آموزان آسیب دیده بینایی. روانشناسی افراد استثنایی، 6، 24
 • زارعی زوارکی اسمعیل، نوروزی داریوش، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1395). بررسی وضعیت موجود صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان بر اساس استانداردهای یونسکو. پژوهش در نظام های آموزشی، 10، 32
 • زارعی زوارکی اسمعیل، رشیدی زینب. (1393). تأثیر باز ی را یانه ای آموزشی مبتنی بر الگو ی محیط یادگیری مؤثر بر انگیزش و یادگیری دانش آموزان. فناوری آموزش و یادگیری، 1، 1
 • جعفرخانی فاطمه، زارعی زوارکی اسمعیل. (1392). بررسی کاربرد تصویر در آموزش ویژه ایران. تعلیم و تربیت استثنایی، 13، 120
 • زارعی زوارکی اسمعیل. (1389). بررسی تحلیلی برنامه آزمایشی آموزش مجازی؛ مطالعه موردی دانشکده علوم حدیث شهرری. نامه آموزش عالی، 3، 10
 • زارعی زوارکی اسمعیل، صفوی سید محمدرضا. (1391). پرورش خلاقیت با بهره گیری از روش تدریس بدیعه پردازی در درس زبان انگلیسی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1، 4
 • ابراهیم ابوالقاسمی ابراهیم ابوالقاسمی، زارعی زوارکی اسمعیل، محمد رضا احمدزاده محمد رضا احمدزاده. (1395). مقایسه مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی با مراکز یادگیری دانشگاهی در ایران. روانشناسی تربیتی، 12، 40
 • شاهعلیزاده محمد، امیر تیموری محمد حسن، زارعی زوارکی اسمعیل. (1394). طراحی و اجرای الگوی آموزشی تلفیقی مبتنی بر رایگلوث، مریل، کلر و بررسی تاثیر آن بر یادگیری دانش آموزان در درس زیست شناسی. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences، 6، 4
 • زارعی زوارکی اسمعیل. (1395). طراحی برنامه درسی دورۀ کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه در ایران. پژوهش در نظام های آموزشی، 10، 35
 • برقی عیسی، ملکی حسن، عباس پور عباس، زارعی زوارکی اسمعیل، سراجی فرهاد. (1393). طراحی و اعتباریابی الگوی مطلوب برنامه‌درسی مساله محور در دانشگاه‌های الکترونیکی؛ مطالعه ترکیبی. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 7، 1
 • نیازی لیلا، زارعی زوارکی اسمعیل، علی آبادی خدیجه. (1395). تأثیر آموزش سواد رسانه ای مبتنی بر فناوری بر میزان آگاهی دانش آموزان. مطالعات رسانه های نوین، دوم، 7
 • جنگی زهی شستان حمیدرضا، زارعی زوارکی اسمعیل، نیلی احمد آبادی محمد رضا، پزشک شهلا، دلاور علی. (1396). طراحی و اعتبارسنجی الگوی چندرسانه ای آموزشی برای دانش آموزان کم توان ذهنی. کودکان استثنایی، هفدهم، 1 (پیاپی 63 )
 • الماسی حجت اله، زارعی زوارکی اسمعیل، نیلی احمد آبادی محمد رضا، دلاور علی. (1396). ارزشیابی برنامه درسی کارورزی چهار در دانشگاه فرهنگیان براساس مدل ارزشیابی هدف محور تایلر. تدریس پژوهی، پنجم، 1
 • ولایتی الهه، نیلی احمد آبادی محمد رضا، زارعی زوارکی اسمعیل، شریفی درآمدی پرویز، سعدی پور اسماعیل. (1395). تاثیر چندرسانه ای طراحی شده براساس نظریه بارشناختی بر یادگیری، یادداری و انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی در درس علوم. پژوهش در نظام های آموزشی، 10، 34
 • Jafarkhani Fatemeh, Zaraii Zavaraki Esmaeil, Noroozi Darush, Delavar Ali, Saeedi Zari. (2014). Teaching English in Primary Schools: Necessity, Goals & Skills Priority. Journal of Science and today's world, 3, 7
 • زارعی زوارکی اسمعیل، شریفی درآمدی پرویز، سعدی پور اسماعیل. (1395). تأثیرچند رسانه ای آموزشی طراحی شده بر اساس نظریه بار شناختی بر یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت.. پژوهش در نظام های آموزشی، 34، 34
 • ولایتی الهه، نیلی احمد آبادی محمد رضا، زارعی زوارکی اسمعیل، شریفی درآمدی پرویز، سعدی پور اسماعیل. (1395). تاثیر چند رسانه ای آموزشی طراحی شده بر اساس نظریه بار شناختی بر یادگیری ، یاد داری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توانم ذهنی در درس علوم. پژوهش در نظام های آموزشی، 10، 34
 • درتاج فریبا، زارعی زوارکی اسمعیل، علی آبادی خدیجه، فرج اللهی مهران، دلاور علی. (1395). تأثیر آموزش از راه دورمبتنی بر موک بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور. پژوهش در نظام های آموزشی، دهم، 35
 • زارعی زوارکی اسمعیل. (1396). طراحی برنامه درسی دورۀ کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه. پژوهش در نظام های آموزشی، 11، 39
 • مرادی مخلص حسین، زارعی زوارکی اسمعیل، رشیدی حسن. (1396). مقایسه اثربخشی روش های آموزش مبتنی بر رایانه و آموزش به کمک رایانه بر تعامل عناصر فرایند آموزش یادگیری. روانشناسی تربیتی، سال سیزدهم، 45
 • پورمند رسول، نوروزی داریوش، زارعی زوارکی اسمعیل، دلاور علی. (1396). بررسی تاثیر روش تدریس گروهی آموزش همزمان موضوعات مشترک با سطوح پیچیدگی متفاوت بر یادگیری دانش آموزان کلاس های چندپایه. تدریس پژوهی، سال پنجم، 3
 • Zaraii Zavaraki Esmaeil, Abbas pour Abbas, Maleki Hasan. (2012). Military medicine's role in the armed forces and the need to develop specialized education programs in Iran military medicine. Iranian Journal of Military Medicine, 13, 4
 • Nili Ahmad Abadi Mohammad Reza, Zaraii Zavaraki Esmaeil, Abbas pour Abbas, boromandfar saeid. (2017). Educational strategies Based on Informantion and Communication Technology (ICT). Iranian journal of educational Sociology, 1, 7
 • زارعی زوارکی اسمعیل، زمانی سید قاسم، طاهایی زهرا. (1396). آموزش حقوق بشر پیش از آموزش عالی و در دوره ابتدایی. پژوهش های روابط بین الملل، اول/24، 24
 • طوفانی نژاد احسان، زارعی زوارکی اسمعیل، شریفی درآمدی پرویز، داوسن شین، نیلی احمد آبادی محمد رضا، دلاور علی. (1397). طراحی و اعتباریابی الگوی آموزشی محیط یادگیری غنی شده با شبکه های اجتماعی مجازی برای دانش آموزان با آسیب شنوایی. روانشناسی افراد استثنایی، 8، 29
 • جنگی زهی شستان حمیدرضا، زارعی زوارکی اسمعیل، نیلی احمد آبادی محمد رضا، پزشک شهلا، دلاور علی. (1396). تاثیر چند رسانه ای آموزشی بر میزان یادگیری، انگیزه پیشرفت تحصیلی و مشارکت دانش آموزان کم توان ذهنی در درس ریاضی. فناوری برنامه درسی، 2، 3
 • رضایی عیسی، زارعی زوارکی اسمعیل، حاتمی جواد، علی آبادی خدیجه، دلاور علی. (1396). تدوین الگوی طراحی آموزشی دوره های برخط آزاد انبوه مبتنی بر نظریه یادگیری ارتباط گرایی. مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 12، 1
 • موسی رمضانی سونیا، زارعی زوارکی اسمعیل، نیلی احمد آبادی محمد رضا، دلاور علی، فرج اللهی مهران. (1398). تاثیر کاربست الگوی آموزش مبتنی بر محیط های یادگیری سیار بر حضور اجتماعی و حضور تدریس یادگیرندگان مدارس هوشمند در درس ریاضی. فصلنامه فناوری آموزشی، 14، 1
 • مقامی حمیدرضا، زارعی زوارکی اسمعیل، مشعشعی رزیتا. (1398). بررسی تاثیر فناوری واقعیت افزوده با استفاده از مدل طراحی آموزشی مریل بر پیشرفت تحصیلی. روانشناسی تربیتی، 15، 51
 • الماسی حجت اله، زارعی زوارکی اسمعیل، نیلی احمد آبادی محمد رضا، دلاور علی. (1396). ارزشیابی برنامه درسی کارورزی چهار در دانشگاه فرهنگیان براساس مدل ارزشیابی هدف‌محور تایلر. تدریس پژوهی، 5، 1
 • منصوری طیبه، زارعی زوارکی اسمعیل، نوروزی داریوش، دلاور علی. (1396). تاثیر پیام رسانهای ارتباطی تلفن همراه بر ویژگی های شخصیتی زنان خانه دار. تدریس پژوهی، 5، 19
 • پورمند رسول، نوروزی داریوش، زارعی زوارکی اسمعیل، دلاور علی. (1396). بررسی تأثیر روش تدریس گروهی آموزش همزمان موضوعات مشترک با سطوح پیچیدگی متفاوت بر یادگیری دانش‌آموزان کلاس‌های چندپایه. تدریس پژوهی، 5، 3
 • Aghakasiri Zohreh, Nili Ahmad Abadi Mohammad Reza, Zaraii Zavaraki Esmaeil, Esteki Behnoosh. (2020). Effectiveness of E-Learning among Hospitalized Elementary Students with Chronic Diseases. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, 11, 03
 • فلاحی مریم، زارعی زوارکی اسمعیل، نوروزی داریوش. (1397). مقایسه مهارتهای اجتماعی دانشجویان نظام آموزش حضوری و الکترونیکی. فناوری آموزش، 13، 1
 • اصفهانی نصر، علی آبادی خدیجه، زارعی زوارکی اسمعیل. (1397). تطبیق موردی 9 بازی رایانه ای آموزشی با اصول و استانداردهای عمومی طراحی بازی های رایانه ای آموزشی. مطالعات رسانه های نوین، 4، 15
 • Zaraii Zavaraki Esmaeil, Schneider Daniel. (2019). Blended learning Approach for Students with Special Educational Needs: a Systematic Review. Journal of Education & Social Policy, 6, 3
 • مرادی رحیم، زارعی زوارکی اسمعیل، شریفی درآمدی پرویز، دلاور علی، نیلی احمد آبادی محمد رضا. (1398). غنی سازی برنامه درسی زبان انگلیسی با رویکرد فناوری کمکی و بررسی تأثیر آن بر یادگیری دانش آموزان با آسیبهای جسمی – حرکتی: راهبردی نوین در جهت آموزش فراگیر. نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12، 1
 • Zaraii Zavaraki Esmaeil, Schneider Daniel. (2019). Blended learning Approach for Students with Special Educational Needs:. Journal of Education & Social Policy, 06, 03
 • زارعی زوارکی اسمعیل، اللهی ذبیح اله. (1398). فناور ی های پوشیدنی برای افراد آسیب دیده بینایی: معرفی دستگاه هوروس. تعلیم و تربیت استثنایی، 19، 01
 • زارعی زوارکی اسمعیل. (1398). طراحی و اعتبار‌یابی مدل یادگیری تلفیقی با تاکید بر فنّاوری‌های دیجیتال برای دانش‌آموزان با نیازهای آموزشی ویژه. روانشناسی افراد استثنایی، 9، 34
 • moradi rahim, Zaraii Zavaraki Esmaeil, Sharif Daramadi Parviz, Nili Ahmad Abadi Mohammad Reza, Delavar Ali. (2018). The impact of an instructional model with assistive technology on achievement satisfaction of people with physical-motor. Research and Development in Medical Education (RDME), 7, 2
 • Mastour Hanieh, Eslami Saeed, Nili Ahmad Abadi Mohammad Reza, Delavar Ali, Zaraii Zavaraki Esmaeil. (2018). Real Time Electronic Formative Assessment in Medical Education and Its Impact on Motivational Beliefs and Self-regulation Strategies. Future Of Medical Education Journal, 8, 1
 • ولایتی الهه، نیلی احمد آبادی محمد رضا، زارعی زوارکی اسمعیل، شریفی درآمدی پرویز، سعدی پور اسماعیل. (1397). طراحی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه ی بار شناختی بر اساس تحلیل محتوای کیفی و اعتباریابی درونی و بیرونی آن. روانشناسی تربیتی، 14، 49
 • زارعی محسن، زارعی زوارکی اسمعیل، علی آبادی خدیجه، دلاور علی. (1398). طراحی و اعتباریابی الگوی شبکه اجتماعی مجازی مدارس ایران. فناوری آموزش، 13، 3
 • واحدی مهدی، کرمی محمد جواد، زارعی زوارکی اسمعیل. (1396). تاثیر بازی های رایانه ای آموزشی بر مهارت های فراشناختی دانش آموزان در درس زیست شناسی. فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال هشتم، 2
 • صادق زاده صفوری، زارعی زوارکی اسمعیل، مقدس علیرضا، ماهوری علیرضا، مهر یار حمید رضا. (1396). تاثیر نرم افزار شبیه سازی احیای قلبی ریوی بر دانش و عملکرد دانشجویان دوره کارورزی پزشکی در دوره طب اورژانس. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، سال پانزدهم، 9
 • زارعی زوارکی اسمعیل، نیلی احمد آبادی محمد رضا، عباس پور عباس، برومند فر سعید. (1396). آسیب شناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش. آموزش در علوم انتظامی، چهارم، 19
 • مستور هانیه، نیلی احمد آبادی محمد رضا، ٍاسلامی حسن آبادی سعید، زارعی زوارکی اسمعیل، دلاور علی. (1397). طراحی، توسعه و اعتباریابی الگوی محیط یادگیری مبتنی بر سنجش تکوینی الکترونیکی بلادرنگ. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11، 4
 • احمدی روشن، زارعی زوارکی اسمعیل، نوروزی داریوش، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1396). ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه یادگیری صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان. فناوری آموزش، سال دوازدهم، شماره 2 (پیاپی 46)
 • رمضانی عمران، زارعی زوارکی اسمعیل، نیلی احمد آبادی محمد رضا، علی آبادی خدیجه. (1397). طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش الکترونیکی در آموزشهای ضمن خدمت کارکنان. آموزش محیط‌ زیست و توسعه پایدار، 7، 2
 • زارعی زوارکی اسمعیل، احمدی روشن، نوروزی داریوش، دلاور علی، درتاج فریبرز. (1396). تدوین و اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان بر اساس اسناد بالادستی ملی و بین المللی. فناوری برنامه درسی، 2، 3
 • کماسی مهدی، علی آبادی خدیجه، زارعی زوارکی اسمعیل. (1397). مقایسه روش آموزش از طریق شبکه اجتماعی و آموزش حضوری و تأثیر آن بر میزان یادگیری و یادداری دانش آموزان بزرگسال در درس علوم اجتماعی. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11، 5
 • دلاوریان فرحناز، زارعی زوارکی اسمعیل، شریفی درآمدی پرویز، دلاور علی. (1399). تاثیر آموزش مبتنی بر فناوری بر انگیزش پیشرفت تحصیلی، یادگیری، و یادداری دانش آموزان کم توان ذهنی در درس زبان انگلیسی. کودکان استثنایی، 2، 3
منتشر شده در نشریات خارجی
 • Zaraii Zavaraki Esmaeil, Afkhami Aghda Mohammad, Salmani Nodooshan Ebrahim. (2011). Comparison Between the Health Belief and the Theory of Rational Action in Health Pregnancy and Presenting a Suitable Mode. RESEARCH JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES, 6, 10
 • Zaraii Zavaraki Esmaeil, Noroozi Darush, Jamebozorg Zahra, Salimi Mohammad. (2013). The process of effective utilizing instructional media and methods of health education. Journal Of Multilingual and Multicultural Development, 1, 75
 • Zaraii Zavaraki Esmaeil, Nili Ahmad Abadi Mohammad Reza, Broomandfar saeed. (2016). ICT in instrucation: opportunity or challenge?. JOURNAL OF CURRENT RESEARCH IN SCIENCE, 1, 3
 • Delrouz kazem, Zaraii Zavaraki Esmaeil, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Delavar Ali. (2015). Utilizing instructional design strategies to develop educational Program for addicition prevention among adolescents. international Jornal of control Theory and Application, 8, 1
 • Ghasem Tabar1 Sayed Abdollah, Nili Ahmad Abadi Mohammad Reza, Zaraii Zavaraki Esmaeil, Mozayani Naser. (2016). Identification of Motivational Strategies in Web-based Teaching with an Emphasis on the Role of Teacher and a Model. INDIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 9, 7
 • Ahuja Malvinder, Zaraii Zavaraki Esmaeil. (2004). Use of Network Communications in Academic Transactions by University Teachers:A Study in Panjab Univercity. Research jornal social sciences, 12, 1
 • Zaraii Zavaraki Esmaeil. (2005). Association of Use of Network Communications with Background Characteristics of Faculty Teachers: Indian Experience. journal of all India Association For Educational Research, 17, 1-2
 • Zaraii Zavaraki Esmaeil, Delrouz kazem, Sohrabi Asmaroud Faramarz, Delavar Ali. (2016). Utilizing instructional design strategies to develop educational programs for addiction prevention among adolescents. International Journal of Humanities and Cultural Studies, 1, Special 1
 • Toofaninejad Ehsan, Zaraii Zavaraki Esmaeil, Dawson Shane, Poquet Oleksandra, Sharif Daramadi Parviz. (2017). Social media use for deaf and hard of hearing students in educational settings: A systematic review of literature. Deafness and Education International, 19, 3
 • Rezaei Esa, Zaraii Zavaraki Esmaeil, hatami javad, Ali Abadi Khadijeh, Delavar Ali. (2017). The Effect of MOOC s Instructi onal Design Model-Based on St udents’ Learning and Moti vati on. MAN in India, 97, 11
 • Bazrafshan Sabereh, Zaraii Zavaraki Esmaeil, Sharif Daramadi Parviz, Delavar Ali. (2020). Competencies of the Special Education Student Teachers: A Systematic Review. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24, 2
 • Habibi samira, Ali Abadi Khadijeh, Nili Ahmad Abadi Mohammad Reza, Zaraii Zavaraki Esmaeil. (2020). Designing and Validating the Proposed Parent Involvement Model for Elementary Students. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24, 07
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • زارعی زوارکی اسمعیل، دومین همایش فناوری آموزشی، article abstraction، مقاله کامل، تأثیر استفاده از ارتباطات شبکه ای در بازده های یادگیری دانشجویان، 1383/03/17، 1383/03/18
 • زارعی زوارکی اسمعیل، قادری محمد صدیق، همایش هفته پژوهش دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، article abstraction، مقاله کامل، بررسی تطبیقی فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام های آموزشی استرالیا، آمریکا، هند و ایران، 1385/09/07، 1385/09/15
 • زارعی زوارکی اسمعیل، عوض زاده ایرج، اولین همایش بین المللی کتاب درسی دانشگاهی، article abstraction، مقاله کامل، اصول طراحی و تولید کتاب درسی دانشگاهی به صورت چند رسانه ای آموزشی، 1385/10/27، 1385/10/28
 • زارعی زوارکی اسمعیل، عوض زاده ایرج، اولین همایش بین المللی کتاب درسی دانشگاهی، article abstraction، مقاله کامل، استانداردهای طراحی و تولید کتاب درسی دانشگاهی به صورت چندرسانه ای آموزشی، 1385/10/27، 1385/10/28
 • زارعی زوارکی اسمعیل، همایش هفته پژوهش دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، article abstraction، مقاله کامل، الگوی طراحی آموزشی با رویکرد تلفیقی، 1386/09/10، 1386/09/17
 • زارعی زوارکی اسمعیل، عوض زاده ایرج، همایش تخصصی تقد و بررسی رشته تکنولوژی آموزشی، article abstraction، خلاصه مقاله، ضرورت ایجاد دوره دکتری تکنولوژی آموزشی در ایران، 1386/12/01، 1386/12/07
 • زارعی زوارکی اسمعیل، عوض زاده ایرج، فناوری آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات، article abstraction، مقاله کامل، سطوح طراحی آموزشی در دوره های آموزش از راه دور، 1387/01/19، 1387/01/21
 • زارعی زوارکی اسمعیل، عوض زاده ایرج، فناوری آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات، article abstraction، مقاله کامل، اصول طراحی دوره های آموزش الکترونیکی، 1387/01/20، 1387/01/21
 • زارعی زوارکی اسمعیل، همایش هفته پژوهش دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، article abstraction، مقاله کامل، یادگیری و تدریس تلفیقی، 1387/09/15، 1387/09/22
 • زارعی زوارکی اسمعیل، عقیق کمال، راستگار کاظم، سومین کنفرانس آموزش الکترونیکی، article abstraction، مقاله کامل، سنجش و ارزشیابی آموزش الکترونیکی گزارش موردی از دوره آموزش الکترونیکی رشته مهندسی صنایع، 1387/10/04، 1387/10/05
 • زارعی زوارکی اسمعیل، همایش هفته پژوهش دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، article abstraction، خلاصه مقاله، یادگیری تلفیقی، 1388/09/17، 1388/09/18
 • زارعی زوارکی اسمعیل، امیری اکرم، سومین همایش کشوری کاربرد یادگیری الکترونیکی در علوم پژشکی، سخنران، خلاصه مقاله، طراحی آموزش الکترونیکی دوره مهارتهای تفکر خلاق با روش ابداعانه حل مساله، 1388/11/28، 1388/11/29
 • پاکپور یونس، زارعی زوارکی اسمعیل، سومین همایش کشوری کاربرد یادگیری الکترونیکی در علوم پژشکی، article abstraction، مقاله کامل، انتقال سرعت شناختی در محیط یادگیری الکترونیکی با رویکرد تلفیقی، 1388/11/28، 1388/11/29
 • زارعی زوارکی اسمعیل، بدریان مرضیه، ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی، article abstraction، مقاله کامل، سنجش و ارزشیابی آموزش الکترونیکی : گزارش موردی از دوره آموزش الکترونیکی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1390/11/25، 1390/11/26
 • زارعی زوارکی اسمعیل، جامه بزرگ زهرا، یازدهمین همایش کشوری گفتاردرمانی ایران، article abstraction، مقاله کامل، ارائه الگوی طراحی محیط یادگیری با رویکرد انگیزشی برای مداخله در درمان ناروان گفتاری، 1391/02/19، 1391/02/21
 • زارعی زوارکی اسمعیل، کرمی آزادالله، هفتمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی، article abstraction، مقاله کامل، مقایسه اثربخشی آموزش تلفیقی و سنتی بر خلاقیت دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی، 1391/11/25، 1391/11/25
 • زارعی زوارکی اسمعیل، همایش ملی آسیب شناسی و راهکارهای ارتقای سبک زندگی در ایران امروز، article abstraction، مقاله کامل، حیطه بین شخصی در برنامه درسی: راهکارهای موثر برای ارتقای فرهنگ کار جمعی، 1391/12/04، 1391/12/04
 • زارعی زوارکی اسمعیل، جامعه بزرگ زهرا، یازدهمین همایش کشوری گفتاردرمانی ایران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، article abstraction، مقاله کامل، ارائه الگوی طراحی محیط یادگیری با رویکرد انگیزشی برای مداخله در درمان ناروان گفتاری، 1392/02/19، 1392/02/19
 • مرادی رحیم، زارعی زوارکی اسمعیل، اولین کنگره بین المللی و ششمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی، article abstraction، مقاله کامل، تاثیر آموزش چندرسانه ای برمیزان یادگیری مهارت های اجتماعی دانش آموزان اوتیسم، 1392/08/01، 1392/08/03
 • زارعی زوارکی اسمعیل، مرادی رحیم، همایش ملی فرهنگ مطالعه در ایران فرصت ها، تهدیدها و آینده پیش رو، article abstraction، مقاله کامل، نقش فناوری های نوین با تاکید بر یادگیری سیار در ترویج فرهنگ مطالعه، 1392/08/28، 1392/08/28
 • زارعی زوارکی اسمعیل، همایش هفته پژوهش دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، سخنران، مقاله کامل، کاربرد فناوری اطلاغات و ارتباطات در آموزش ویژه، 1392/09/18، 1392/09/18
 • زارعی زوارکی اسمعیل، همایش هفته پژوهش دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، article abstraction، مقاله کامل، پیشگیری از اعتیاد : معرفی برنامه درسی پودمانی موسسه ملی سوء مصرف مواد مخدر آمریکا، 1392/09/19، 1392/09/21
 • زارعی زوارکی اسمعیل، قربانی حمیدرضا، همایش ملی شبکه های اجنماعی مجازی بستری برای آموزش و یادگی، article abstraction، مقاله کامل، تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان، 1394/02/22، 1394/02/22
 • واحدی مهدی، زارعی زوارکی اسمعیل، زعیمی مرضیه، سومین همایش علمی و پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش در ایران، article abstraction، مقاله کامل، رتبه بندی عوامل موثر در هوشمند سازی موفق مدارس با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره(تاپسیس)، 1395/06/04، 1395/06/05
 • زارعی زوارکی اسمعیل، زمانی سید قاسم، اولین همایش جایگاه صلح در نظام آموزش عالی ایران اسلامی، article abstraction، خلاصه مقاله، آموزش حقوق بشر قبل از آموزش عالی : طراحی برنامه های آموزشی پودمانی حقوق بشر در دوره دوم ابتدایی، 1395/09/24، 1395/09/24
 • نباتی اعظم، زارعی زوارکی اسمعیل، فناوری آموزشی و محیط های یادگیری، سخنران، تاثیر تکنوفوبیا بر پذیرش فناوری بانقش تعدیلگر جو سازمانی در پژوهشگاه تربیت بدنی، 1399/08/06، 1399/08/07
 • زارعی زوارکی اسمعیل، رشیدی حسن، جامه بزرگ زهرا، واحدی مهدی، عمادی رسول، هفته پژوهش 1399 در دانشگاه علامه طباطبائی، سخنران، نشست تحصصی آموزش الکترونیکی در دوره بحران کووید 19، 1399/09/25، 1399/09/25
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • Zaraii Zavaraki Esmaeil, Ahuja Malvinder, Indian national Portage Association & SAP(DRS,UGC), article abstraction, brief article, Internet Technology for students with Special needs, 2002/02/18, 2002/02/20
 • Zaraii Zavaraki Esmaeil, National Seminar on Instrumentation & Information Technology for Disabled, article abstraction, brief article, Network Communication Technology And Disabled Persons, 2002/03/22, 2002/03/22
 • Zaraii Zavaraki Esmaeil, Proceedings of the National Seminar on challenges in vocational &Technical Education to Persons with Disabilities, article abstraction, complete article, Internet Technology As A Means In Area of Vocational and Technical Education to Persons with disablties, 2002/09/24, 2002/09/25
 • Zaraii Zavaraki Esmaeil, world Confarance on Educational Multimedia,Hypermedia & Telecommunications, article abstraction, complete article, Assciation of Use of Network Communications with Background Characterstics of Faculty Teachers, 2003/06/21, 2003/06/26
 • Zaraii Zavaraki Esmaeil, Science,Technolojy & Muman Development, article abstraction, brief article, Study of Motor Skills on the Students with Learning Difficulties in Mathematics, 2001/02/20, 2005/02/23
 • Zaraii Zavaraki Esmaeil, E-Learn 2005 World conference on E-learning, article abstraction, complete article, Reasons of Inadequate Use of Computers Technology by University Teachers in Academic Activities, 2005/10/24, 2005/10/28
 • Zaraii Zavaraki Esmaeil, Sharifi Saber, Society for Information Technology and Teacher Education International Conference, article abstraction, complete article, Information Technology and Higher Education, 2009/02/12, 2009/02/19
 • Zaraii Zavaraki Esmaeil, Toofaninejad ehsan, Global Learn Asia Pacific : Global Learning ( Global Conference on Learning and Technology), article abstraction, complete article, The effect of blended learning on students mathematics learning, 2011/03/28, 2011/03/28
 • مرادی حسین، زارعی زوارکی اسمعیل، رشیدی حسن، سورسوری کلثوم، کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی، article abstraction، مقاله کامل، بررسی ابعاد مهارتهای تعاملی در دو شیوه یادگیری CBI و CAI، 1394/05/05، 1394/05/05
 • نباتی اعظم، جعفرخانی فاطمه، زارعی زوارکی اسمعیل، دوازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی، ارائه پوستر، تاثیر تکنوفوبیا بر پذیرش فناوری بانقش تعدیلگر جو سازمانی در پژوهشگاه تربیت بدنی، 1398/12/14، 1398/12/15
تالیف
 • زارعی زوارکی اسمعیل، صفوی سید محمدرضا. (1389). روشهای نوین پرورش خلاقیت. رشد فرهنگ
 • زارعی زوارکی اسمعیل، مرتضوی نصیری سیدحسن، عقیق کمال، شریفی یگانه نگار، رضوی سیدعباس. (1384). واژه نامه سنجش، اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی. سازمان سنجش و آموزش کشور
 • زارعی زوارکی اسمعیل، مرادی رحیم. (1393). اختلالات طیف اوتیسم مفاهیم، نظریه ها و راهبردهای آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات. انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • زارعی زوارکی اسمعیل، طوفانی نژاد احسان، عابدی رها. (1395). مجموعه مقالات کرسی های نظریه پردازی در دانشگاه علامه طباطبایی. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • زارعی زوارکی اسمعیل، قاسم تبار سیدعبدالله، مومنی راد اکبر. (1392). مبانی نظری و عملی کاربرد اینترنت در فرایند تدریس و یادگیری. ایران-تهران، انتشارات آوای نور
 • زارعی زوارکی اسمعیل. (1387). طراحی مراکز یادگیری براساس الگوی ASSURE. رشد فرهنگ
 • رستمی نژاد محمدعلی، زارعی زوارکی اسمعیل، مزینی ناصر. (1395). طراحی آموزش های مبتنی بر وب. ایران-سایر، انتشارات دانشگاهی
 • زارعی زوارکی اسمعیل، مقامی حمیدرضا. (1396). ارزشیابی نظام‌ های کوچک آموزشی. ایران-تهران، انتشارات سمت
ترجمه
 • زارعی زوارکی اسمعیل، دهقانزاده حسین. (1394). تدریس اثربخش با فناوری های اینترنت. انتشارات علمی و فرهنگی
 • زارعی زوارکی اسمعیل، ولایتی الهه. (1394). فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژه. انتشارات آوای نور
 • زارعی زوارکی اسمعیل، اللهی ذبیح اله، پاشا رضا. (1395). طراحی آموزشی سریع. ایران-تهران، شمال پایدار
 • زارعی زوارکی اسمعیل، جعفرخانی فاطمه. (1391). فناوری اطلاعات و ارتباطات و آموزش ویژه. آوای نور
 • زارعی زوارکی اسمعیل، شریفی درآمدی پرویز، مرادی رحیم، سالاری مصطفی. (1395). فناوری و ارتباطات آموزشی: مسائل و نوآوری ها (فناوری برای دانش آموزان دارای اختلالات طیف اوتیسم). ایران-تهران، آوای نور
 • زارعی زوارکی اسمعیل، جعفرخانی فاطمه. (1390). فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژه. ایران-تهران، انتشارات آوای نور
 • زارعی زوارکی اسمعیل، صفایی موحد سعید. (1384). یادگیری الکترونیکی در قرن 21. انتشارات علوم و فنون
 • زارعی زوارکی اسمعیل، صالحی وحید. (1388). راهنمای عملی یادگیری و تدریس تلفیقی. انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • زارعی زوارکی اسمعیل، صفایی موحد سعید. (1389). نظام آموزش از راه دور. انتشارات علمی و فرهنگی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
 • زارعی زوارکی اسمعیل، طاهری فرناز. (1393). برنامه درسی قدرت مغز. پژوهشکده آموزش باز و از راه دور دانشگاه پیام نور
 • زارعی زوارکی اسمعیل، موسی رمضانی سونیا، سعیدپور مرضیه. (1393). یادگیری تلفیقی در آموزش عالی. انتشارات آوای نور
 • زارعی زوارکی اسمعیل. (1377). راهنمای رشد کودکان از تولد تا پنج سالگی. چاپ ونشر بنیاد(متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی)
 • زارعی زوارکی اسمعیل، زین آبادی حسن رضا. (1384). راهنمای خود ارزشیابی. انتشارات علوم و فنون
 • زارعی زوارکی اسمعیل، جنگی زهی شستان حمیدرضا، اللهی ذبیح اله، مرادی مخلص حسین. (1395). کاربرد فناوری آموزشی در مدارس (درس هایی که باید آموخت). ایران-تهران، رویه
سایر
 • زکیانی غلامرضا، زارعی زوارکی اسمعیل، طوفانی نژاد احسان، عابدی رها. (1394). مجموعه مقالات همایش ملی شبکه های اجتماعی مجازی:بستری برای آموزش و یادگیری. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
طرح های کاربردی برون دانشگاهی
 • گزارش علمی برگزاری نشست بین المللی کارآفرینی در تکنولوژی آموزشی با محوریت یادگیری الکترونیکی و کارگاه آموزشی بین المللی بارکاری مدرس یادگیری الکترونیکی، سایر، 1395/08/26
طرح‌های درون دانشگاهی
 • بررسی تحلیلی برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی جهت برنامه ای مناسب، 1385/07/29، 1386/07/29
 • بررسی دوره دکتری تکنولوژی آموزشی در سطح جهانی و ارائه برنامه ای جامع جهت راه اندازی این دوره در دانشگاه علامه طباطبائی، 1385/07/29، 1386/07/29
 • طراحی برنامه درسی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه، 1394/03/07، 1395/06/30
 • بازنگری برنامه درسی دوره کارشناسی علوم تربیتی با گرایش تکنولوژی آموزشی، 1394/12/15، 1395/12/01
کارشناسی ارشد
 • بررسی تأثیر دوره آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات در سواد کامپیوتری معلمان مرد مقطع متوسطه شهر نجف آباد در سال تحصیلی 82-83، سعید حسینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1383/10/17
 • ب‍ررس‍ی‌ وم‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ در م‍ی‍ان‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ و دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر ق‍م‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌1383-84، احمد خوش کنار، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1383/10/17
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ دوره‌ آزم‍ای‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ م‍ج‍ازی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ح‍دی‍ث‌ ش‍ه‍رری‌ ب‍راس‍اس‌ اه‍داف‌ از پ‍ی‍ش‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ش‍ده‍، بهاء الدین رحمانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/10/17
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ در م‍ی‍ان‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍اری‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ 84-85 و ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وی‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌، معصومه باقرپور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/10/17
 • بررسی رابطه بین ویژگی های فردی، تحصیلی و شغلی اعضاء هیات علمی با میزان استفاده از ITدر دانشگاه های علامه طباطبایی و تهران در سال تحصیلی 1382-83، صابر شریفی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/10/17
 • ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‌ چ‍ن‍د رس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ درس‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ دوم‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ اه‍داف‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ی‌ و اص‍ول‌ ه‍ف‍ت‌ گ‍ان‍ه‌ م‍ای‍ر، ایرج عوض زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/10/17
 • ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ict و رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ گ‍روه‍ه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌، ت‍ج‍رب‍ی‌ و ان‍س‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ر ه‍م‍دان‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌1384-85، راضیه قلی زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/10/17
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ وی‍ژگ‍ی‌ ف‍ردی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‌ ام‍وزان‌ ب‍ا م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ در اوق‍ات‌ ف‍راغ‍ت‌ م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر ب‍م‌، مجید جعفری زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/10/17
 • ب‍ررس‍ی‌ راه‍ب‍رده‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ICT در ن‍طام‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍ت‍رال‍ی‍ا، آم‍زی‍ک‍ا و ه‍ن‍د و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‍ه‍ا ب‍ا ای‍ران‌، محمدصدیق قادری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/10/17
 • م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ روی‍ک‍رده‍ای‌ ف‍ک‍ری‌ ون‍ظری‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ب‍ه‍ره‌ گ‍ی‍ری‌ از ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ارت‍ب‍اطات‌ در آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، محمدرضا حشمتی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/03/20
 • ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ در م‍ی‍ان‌ م‍دی‍ران‌ م‍دارس‌ دول‍ت‍ی‌ م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ن‍ظری‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌84 -1383، ایرج نورا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/10/17
 • ن‍ق‍ش‌ م‍راک‍ز ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ن‍ه‍ض‍ت‌ س‍وادآم‌وزی‌ ب‍ر س‍واد آم‍وزی‌ ی‍ادگ‍ی‍رن‍دگ‍ان‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ از ن‍ظر م‍دی‍ران‍ع‌ آم‍وزش‍ی‍اران‌ و ی‍ادگ‍ی‍رن‍دگ‍ان‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ 1383-85 و ارئ‍ه‌ ال‍گ‍وی‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌، افشین زنگی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/10/17
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ آم‍وزش‌- پ‍ژوه‍ش‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ آم‍وزش‌ دی‍ده‌ ب‍ا م‍ع‍ل‍م‍ان‌ آم‍وزش‌ ن‍دی‍ده‌ در دوره‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ در م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اراک‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ )1384-1385)، راضیه جلیلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/11/14
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر وض‍ع‍ی‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ICT در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد و دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ خ‍وی‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌85-86، لیلا بهلولی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/11/14
 • ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ ب‍ه‍ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ در م‍دارس‌ دول‍ت‍ی‌ و غ‍ی‍ران‍ت‍ف‍اع‍ی‌ م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌1384-85، لیلا پورعلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/11/17
 • ب‍ررس‍ی‌ ف‍رات‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ی‍ادگ‍ی‍رن‍دگ‍ان‌ ب‍ر اس‍اس‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌، شیرین الله بخش، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/12/22
 • اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ اب‍راز وج‍ود ب‍ر م‍ی‍زان‌ اح‍س‍اس‌ ای‍م‍ن‍ی‌ دان‍ش‌ ام‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍دارس‌ ه‍وش‍م‍ن‍د در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ب‍ی‌86-87، ترانه موذنی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/02/11
 • اثربخشی مولفه های ابراز وجود بر میزان احساس ایمنی...، ترانه موذنی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/02/11
 • تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر پرورش تفکر خلاق در دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه شهر تهران، حسین زنگنه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/02/26
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ آم‍وزش‍ی‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ پ‍س‍ران‍ه‌ ی‌ غ‍ی‍ران‍ت‍ف‍اع‍ی‌ و دول‍ت‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ی‌ 4 ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ )85-86)، رضا کوهستانی دهقی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/02/28
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ک‍ارگ‍اه‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ دادرس‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ از دی‍دگ‍اه‌ ک‍ارآم‍وزان‌ در پ‍ل‍ی‍س‌ ای‍ران‌، احمدرضا ارسنجانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/03/27
 • ه‍ن‍ج‍اری‍اب‍ی‌ ف‍رم‌ ف‍ارس‍ی‌ س‍ی‍اه‍ه‌ ع‍لاق‍ه‌ ب‍ه‌ درس‌ (CIS) در م‍ی‍ان‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ت‍ه‍ران‌، مختار غزنوی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/04/10
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر دوره‌ آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍غ‍ل‍ی‌ م‍دی‍ران‌ آم‍وزش‌ دوره‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ی‍ک‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌:1385-86، م‍ن‍ی‍ژه‌ آق‍ام‍ح‍س‍ن‍ی‌ ق‍ش‍م‍ی‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/05/01
 • مقایسه تاثیر نرم افزار آموزشی مبتنی بر اصول...، سید محمد میرکانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/05/01
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر ن‍رم‌ اف‍زار آم‍وزش‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر اص‍ول‌ م‍وض‍وع‍ات‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ب‍ا ن‍رم‍اف‍زاره‍ای‌ م‍وج‍ود در آم‍وزش‌ ن‍ورپ‍ردازی‌ ب‍ر پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ه‍ن‍ر ج‍وی‍ان‌ ع‍ک‍اس‍ی‌ آم‍وزش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌85-86، سیدمحمد میرکانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/05/01
 • بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت فناوری اطلاعات ارتباطات...، منیره حاج آقا بزرگی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/05/01
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ و ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ س‍ی‍ر ت‍ح‍ول‌ ن‍ه‍ض‍ت‌ س‍واد آم‍وزی‌ در ای‍ران‌ و ک‍ش‍وره‍ای‌ ه‍ن‍د و ان‍دون‍زی‌، سیدگلشن نقشبندی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/09/04
 • بررسی تحلیلی و تطبیقی سیر تحول نهضت سواد آموزی...، سید گلشن نقشبندی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/09/04
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ راه‍ب‍رده‍ای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ آم‍وزش‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ در درس‌ رس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ق‍طع‌ ک‍اردان‍ی‌ م‍رک‍ز ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ ش‍ه‍ی‍د رج‍ای‍ی‌ ق‍زوی‍ن‌، علی مدد معصومی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/09/21
 • ت‍اث‍ی‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ ب‍ر پ‍رورش‌ ت‍ف‍ک‍ر خ‍لاق‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر س‍ال‌ س‍وم‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌، حسین زنگنه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/09/21
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ ب‍ر م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ آم‍وزش‌ م‍رک‍زی‌ ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌85-86، منیره ح‍اج‍ی‌ آق‍ا ب‍زرگ‍ی‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/09/21
 • ب‍ررس‍ی‌ آم‍وزش‌ ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ ای‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ وراب‍طه‌ آن‌ ب‍ا اش‍ت‍غ‍ال‌ ج‍وان‍ان‌ در ش‍ه‍ر ه‍م‍دان‌ س‍ال‌85 -84، فائزه رضایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/10/17
 • اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ وارت‍ب‍اطات‌ در ب‍ی‍ن‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ب‍ی‍م‍ه‌ م‍رک‍زی‌ ای‍ران‌، ایام قویدل، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/10/21
 • اثربخشی آموزش مهارت های شناختی و فراشناختی بر میزان استفاده از فناوری...، ایام قویدل، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/10/26
 • هنجار یابی فرم فارسی سیاهه علاقه به درس (CIS) در میان دانشجویان دانشگاه های تهران، مختار غزنوی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1386/11/02
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ان‍طب‍اق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ آم‍وزش‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ری‍اض‍ی‍ات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌ ب‍ا طراح‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر اص‍ول‌ روی‍ک‍رده‍ای‌ رف‍ت‍ار گ‍رای‍ی‌، ش‍ن‍اخ‍ت‌ گ‍رای‍ی‌ و س‍اخ‍ت‍ن‌ گ‍رای‍ی‌، علی اصغر طلائی مشعوف، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/02/25
 • بررسی تطبیقی سیر تحول آموزش و پرورش عشایر...، محمد حسین سلیمانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/03/11
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ س‍ی‍ر ت‍ح‍ول‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ع‍ش‍ای‍ر اس‍ت‍ان‌ ل‍رس‍ت‍ان‌، ق‍ب‍ل‌ و ب‍ع‍د از ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، محمدحسین سلیمانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/03/11
 • ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ طراح‌ آم‍وزش‍ی‌ در ت‍ال‍ی‍ف‌ ک‍ت‍اب‌ درس‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ درس‍ی‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌ س‍ال‌1387، بهاء الدین کریمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/04/10
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ و ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ آم‍وزش‌ م‍ج‍ازی‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌، ه‍ن‍دو و ای‍ران‌، درویش سرچمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/04/10
 • ب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ و ک‍ارب‍رد ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌درس‍ی‌ دوره‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ از ن‍ظر ص‍اح‍ب‍ن‍ظران‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ درس‍ی‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌ و م‍ع‍ل‍م‍ان‌ م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌1386-87، حسن علی گرمابی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/04/31
 • ارزشیابی برنامه درسی الکترونیکی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی...، مرضیه بدریان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/08/13
 • ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ رش‍ت‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ر ال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ال‍گ‍وی‌ " رودری‍ک‌ س‍ی‍م‍ز"، مرضیه بدریان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/08/13
 • خودارزشیابی مدرسین و دانشجو معلمان مراکز تربیت معلم...، اراز نوبری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/09/02
 • خ‍ود ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍درس‍ی‍ن‌ و دان‍ش‍ج‍و م‍ع‍ل‍م‍ان‌ م‍راک‍ز ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ از م‍ی‍زان‌ ت‍وان‍ای‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ف‍ن‍اوری‌ اص‍لاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ درآم‍وزش‌ و ی‍ادگ‍ی‍ری‌، اراز نوبری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/09/02
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ آم‍ادگ‍ی‌ ک‍ارب‍رد زی‍ر س‍اخ‍ت‍اره‍ای‌ اول‍ی‍ه‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ از ن‍ظر م‍دی‍ران‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ )ئ‍م‍دارس‌ م‍ت‍وس‍طه‌ دخ‍ت‍ران‍ه‌ م‍ن‍اطق‌ 19 ک‍ان‍ه‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌)، عاطفه یوسفی خواه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/09/18
 • ارزش‍ی‍اب‍ی‌ س‍ای‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ رش‍د ب‍ر اس‍اس‌ م‍لاک‌ ه‍ای‌ طراح‍ی‌ س‍ای‍ت‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌، سمیه محمدی عزیزآبادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/10/24
 • اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ ب‍ر اف‍زای‍ش‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ش‍رک‍ت‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از ش‍رق‌ م‍ش‍ه‍د، زهرا پرهام فر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/10/27
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌ درس‌ ری‍ای‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر س‍ال‌ اول‌ دوره‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ش‍ه‍ر س‍ق‍ز در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌85-86، قاسم فتحی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/11/05
 • ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ پ‍خ‍ش‌ ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ در ای‍ران‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ م‍دل‍ی‌ ب‍رای‌ راه‌ ان‍دازی‌ آن‌ در ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، مولود مشهدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/02/14
 • طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ ن‍رم‌ اف‍زار چ‍ن‍د رس‍ان‍ه‌ای‌ آم‍وزش‌ خ‍وان‍دن‌ ف‍ارس‍ی‌ وت‍اث‍ی‍رآن‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ خ‍وان‍دن‌ ک‍ودک‍ان‌ پ‍ی‍ش‌ دب‍س‍ت‍ان‍ی‌، الهام فردوسیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/04/14
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍راک‍ز ی‍ادگ‍ی‍ری‌ دان‍ش‌ام‍وزان‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌ در س‍طح‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ و ارائ‍ه‌ طرح‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ راه‌ ان‍دازی‌ ای‍ن‌ م‍راک‍ز در س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌ ای‍ران‌، حسین س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ ازن‍دری‍ان‍ی‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/04/19
 • ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ درس‌ ف‍ارس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ان‍طب‍اق‌ آن‌ ب‍ا اص‍ول‌ چ‍ن‍د رس‍ان‍ه‌ای‌ م‍ای‍ر و اه‍داف‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍ل‍وم‌ در آم‍وزش‌ ال‍ک‍ت‍ون‍ی‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رطوس‍ی‌، پری مرتضوی اقدم، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/05/13
 • ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ س‍ی‌ دی‌ ه‍ای‌ چ‍ن‍د رس‍ان‍ه‌ای‌ آم‍وزش‌ ق‍رآن‌ ب‍راس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ طراح‍ی‌ و ت‍ول‍ی‍د چ‍ن‍د رس‍ان‍ه‌ای‌ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌، مهدی اشراقی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/08/26
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ م‍ل‍ی‌ م‍دارس‌ ای‍ران‌ در ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ه‍ای‌ ی‍ادده‍ی‌- ی‍ادگ‍ی‍ری‌ م‍ی‍ان‌ دب‍ی‍ران‌ و دان‍ش‌آم‍وزان‌ پ‍س‍ر دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌88 -87، رحمت اک‍ب‍ری‌ ن‍ی‍ا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/09/23
 • ب‍ررس‍ی‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ن‍رم‌اف‍زاره‍ای‌ ه‍ن‍دس‍ه‌ی‌ پ‍وی‍ا در دوره‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌، سعید ام‍ی‍ن‌ال‍رع‍ای‍ای‍ی‌ ی‍م‍ی‍ن‍ی‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/10/27
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ م‍وان‍ع‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ ب‍ه‌ آم‍وزش‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر در ک‍ش‍وره‍ای‌ ای‍ران‌، م‍ص‍ر و م‍ال‍زی‌، فریبا ع‍ل‍ی‌پ‍ورت‍وم‍اج، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/04
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ س‍ی‍ر اص‍لاح‍ات‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍وس‍س‍ات‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ ای‍ران‌، ژاپ‍ن‌ و م‍ال‍زی‌، آیت گوهری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/07
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ک‍اوش‍گ‍ری‌ در درس‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ ب‍ر پ‍رورش‌ خ‍لاق‍ی‍ت‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر و پ‍س‍ر س‍ال‌ دوم‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ت‍وی‍س‍رک‍ان‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ 88 -87، محمدرضا شمسعلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/07
 • ت‍اث‍ی‍ر چ‍ن‍درس‍ان‍ه‌ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ی‍ادداری‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ری‍اض‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ک‍م‌ ت‍وان‌ ذه‍ن‍ی‌ آم‍وزش‌ پ‍ذی‍ر پ‍ای‍ه‌ چ‍ه‍ارم‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ش‍ه‍ر اراک‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌1388-89، فرزانه غریبی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/02/08
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ م‍ل‍ی‌ م‍دارس‌ ای‍ران‌ در اج‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ در م‍ی‍ان‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌، م‍دی‍ران‌ و دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ 89 -90، مرضیه خادم نعمت الهی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/02/12
 • ت‍اث‍ی‍ر ن‍ق‍ش‌ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ت‍ح‍رک‌ ب‍ری‍ادگ‍ی‍ری‌، ت‍س‍ه‍ی‍ل‌ س‍ازی‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌، و ان‍گ‍ی‍زه‌ ه‍ای‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ درس‌ ع‍ل‍وم‌، شراره قره باغی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/04/08
 • تاثیر نقش های عامل آموزشی متحرک بر یادگیری، تسهیل سازی یادگیری و انگیزه های یادگیری درس علوم، شراره قره باغی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/04/08
 • ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ آم‍وزش‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ رش‍ت‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌89 -88، محمدرضا داداش زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/07/07
 • ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارای‍ی‌ درون‍ی‌ م‍دارس‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ش‍ه‍ر ده‍گ‍لان‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌88 -87، آرام کریمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/07/11
 • ارزش‍ی‍اب‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ دوره‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ک‍ارب‍ری‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ک‍ارک‍ن‍ان‌ ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ م‍دل‌ ک‍رک‌ پ‍ات‍ری‍ک‌، علیرضا مطلبی نژاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/07/13
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ و ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ آم‍وزش‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ در ن‍ظام‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ اس‍ت‍رال‍ی‍ا، ه‍ن‍د و ای‍ران‌، نازیلا صالحی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/07/24
 • ب‍ررس‍ی‌ ف‍رص‍ت‍ه‍ا و ت‍ه‍دی‍ده‍ای‌ ک‍ارب‍رد ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ و راه‍ب‍رده‍ای‌ آن‌ در ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌، ساعده معطی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/08/17
 • طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ چ‍ن‍درس‍ان‍ه‌ای‌ آم‍وزش‌ ای‍م‍ن‍ی‌ و ت‍راف‍ی‍ک‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ی‍ادداری‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر پ‍ای‍ه‌ س‍وم‌اب‍ت‍دای‍ی‌ ش‍ه‍ر گ‍رگ‍ان‌، رقیه خاری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/10/05
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ولات‌ چ‍ش‍م‌ ان‍داره‌ه‍ا و چ‍ال‍ش‌ ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ آم‍وزش‌ ب‍زرگ‍س‍الان‌ در ای‍ران‌ و آل‍م‍ان‌، محمد گل صمنلو، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/10/14
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ض‍رورت‌ ه‍ا و ال‍زام‍ات‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍وس‍س‍ات‌ آم‍وزش‌ پ‍ی‍ش‌ از دب‍س‍ت‍ان‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ ژاپ‍ن‌، ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ و ای‍ران‌، پریدخت احمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/10/27
 • ت‍اث‍ی‍ر ال‍گ‍وه‍ای‌ طراح‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ گ‍ان‍ی‍ه‌ و پ‍ن‍ج‌ م‍راح‍ل‍ه‌ای‌ ب‍ای‍ب‍ی‌ در آم‍وزش‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ش‍ب‍ک‍ه‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌، ی‍ادداری‌ و ان‍گ‍ی‍زش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌، مائده مالکی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/04
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر رای‍ان‍ه‌ ب‍ر ارت‍ق‍اء س‍طح‌ دان‍ش‌ و م‍ه‍ارت‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ش‍رک‍ت‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌، سارا اسدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/25
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ن‍رم‌ اف‍زار آم‍وزش‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر اص‍ول‌ ق‍طع‍ه‌ ه‍ای‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ در آم‍وزش‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ر پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ و ان‍گ‍ی‍زه‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌، مرضیه بهرام چوبین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/02/12
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ب‍ه‍ره‌ گ‍ی‍ری‌ از ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ و ی‍ادگ‍ی‍ری‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ و م‍دی‍ران‌ ش‍رک‍ت‌ آب‌ و ب‍رق‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ خ‍رم‌آب‍اد، زینب باسیوس، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/02/14
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ در ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ م‍دارس‌ دول‍ت‍ی‌ و غ‍ی‍ر دول‍ت‍ی‌ م‍ق‍طع‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ 1 ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌، فرزانه فلاح، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/02/19
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ گ‍زی‍ن‍ش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ب‍رای‌ ورود ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍وس‍س‍ات‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ در ای‍ران‌، س‍وئ‍د و آل‍م‍ان‌، مرضیه قاسمی راد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/02/19
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر روش‌ ه‍ای‌ ت‍دری‍س‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ و ح‍ل‌ م‍س‍ال‍ه‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ن‍گ‍رش‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ در درس‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ی‍روان‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ 90 -89، صغری زارعی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/02/25
 • ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ف‍ع‍ل‍ی‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ در م‍دارس‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ن‍ور و م‍ی‍زان‌ ب‍ه‍ره‌گ‍ی‍ری‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ و دان‍ش‌ آم‍وزان‌ در ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ت‍دری‍س‌ و ی‍ادگ‍ی‍ری‌، رقیه طالشی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/03/03
 • ت‍اث‍ی‍ر چ‍ن‍د رس‍ان‍ه‌ای‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍واد ت‍وه‍م‌ زا ب‍ر ن‍گ‍رش‌ و آگ‍اه‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍ای‍ه‌ اول‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ 90 -1389، سمیه فدائی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/03/10
 • ارزش‍ی‍اب‍ی‌ درون‍ی‌ گ‍روه‌ آم‍وزش‍ی‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ب‍رای‌ ارت‍ق‍اء ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ گ‍روه‌، مرتضی رومیانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/03/18
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍أث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر رای‍ان‍ه‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ان‍گ‍ی‍زه‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ درس‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ س‍وم‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ 2 ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌، فاطمه نیک آئین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/03/24
 • ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍وج‍ود و م‍طل‍وب‌ ب‍رخ‍ورداری‌ از م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ - ارت‍ب‍اطات‍ی‌ در م‍ع‍ل‍م‍ان‌ دوره‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ای‍ج‍رود در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ 89 -90، محسن کردلو، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/03/31
 • بررسی میزان رضایت معلمان و والدین از ....طرح ارزشیابی..، یحیی مهاجر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/04/01
 • ب‍ررس‍ی‌ چ‍ال‍ش‍ه‍ای‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ دی‍ن‍ی‌ در ع‍ص‍ر ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌، حمیده حسینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/04/01
 • ارزش‍ی‍اب‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍ع‍ام‍ل‌ م‍وج‍ود در چ‍ن‍د رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ درس‌ ری‍اض‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ اول‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ در س‍ال‌ 89 -88، سعید بیات، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/04/12
 • ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ روش‌ آم‍وزش‌ ع‍م‍ی‍ق‌ ب‍ا روش‌ آم‍وزش‌ گ‍س‍ت‍رده‌ در م‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ی‍ادداری‌ درس‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر پ‍ای‍ه‌ اول‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌، مژده نیک فرجام، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/04/13
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ آم‍وزش‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ م‍ج‍ازی‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌، ژاپ‍ن‌ و ای‍ران‌، زهره جوادی فرد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/04
 • م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ راه‍ب‍رده‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ وارت‍ب‍اطات‌ در آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ا ، اس‍ت‍رال‍ی‍ا ، ه‍ن‍د و ای‍ران‌، سیده فاطمه ابراهیمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/07
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ س‍ی‍اس‍ت‍ه‍ا، اه‍داف‌ و ت‍ش‍ک‍ی‍لات‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ا، ه‍ن‍د و ای‍ران‌، سمیه یزادانپوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/20
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ن‍وآوری‌ ه‍ا در آم‍وزش‌ ب‍زرگ‍س‍الان‌ در س‍ه‌ ک‍ش‍ور آل‍م‍ان‌، ه‍ن‍د و ای‍ران‌، الهه امیری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/23
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ و وال‍دی‍ن‌ از اج‍رای‌ طرح‌ ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ در م‍دارس‌ چ‍ن‍د پ‍ای‍ه‌ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ دل‍ف‍ان‌ )ن‍ورآب‍اد)، عیسی زمانیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/28
 • ب‍ررس‍ی‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ت‍ع‍ام‍ل‌ م‍ی‍ان‌ ع‍ن‍اص‍ر س‍ه‌ گ‍ان‍ه‌ آم‍وزش‌ )دان‍ش‍ج‍و، اس‍ت‍اد، م‍ح‍ت‍وا) در ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، سیدطاهر سیدی نظرلو، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/07/03
 • ب‍ررس‍ی‌ چ‍ال‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ام‍ک‍ان‍ات‌ ف‍ن‍اوری‌ در م‍راک‍ز پ‍ی‍ش‌ از دب‍س‍ت‍ان‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌ 1389 و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍ار م‍ن‍اس‍ب‌، سجاد عباسی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/07/05
 • مقایسه کارایی درونی مدارس راهنمایی دولتی و غیر انتفاعی شهر داراب در سال تحصیلی 89-88، حسن کوهی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/07/06
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ک‍ارای‍ی‌ درون‍ی‌ م‍دارس‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ دول‍ت‍ی‌ و غ‍ی‍ران‍ت‍ف‍اع‍ی‌ ش‍ه‍ر داراب‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌1388-89، حسن کوهی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/07/06
 • م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ در آم‍وزش‌ وپ‍رورش‌ دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ م‍ال‍زی‌، ژاپ‍ن‌ و ای‍ران‌، کاوه کریمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/07/11
 • طراح‍ی‌ و ت‍ول‍ی‍د ک‍ت‍اب‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ، اج‍را و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ن‍گ‍رش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ در درس‌ م‍ق‍دم‍ات‌ روش‍ه‍ا و ف‍ن‍ون‌ ت‍دری‍س‌، شبنم نثری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/07/16
 • ت‍اث‍ی‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ارپ‍وش‍ه‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ر ن‍گ‍رش‌، ان‍گ‍ی‍زش‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، عیسی رضائی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/07/16
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر وب‍لاگ‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌ م‍ش‍ارک‍ت‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌، یوسف مهدوی نسب، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/07/23
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر روش‌ ت‍دری‍س‌ ای‍ف‍ای‌ ن‍ق‍ش‌ و روش‌ ت‍دری‍س‌ م‍ت‍داول‌ ب‍ر ان‍گ‍ی‍زه‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ درس‍ی‌ ه‍دی‍ه‌ ه‍ای‌ آس‍م‍ان‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر پ‍ای‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ راب‍ر، صفورا بهور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/07/30
 • ارزی‍اب‍ی‌ ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ت‍ل‍ف‍ن‌ ه‍م‍راه‌ و ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ارب‍رد آن‍ه‍ا در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، فرشته الطافی دادگر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/07/30
 • ت‍اث‍ی‍ر دوره‌ ی‌ آم‍وزش‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ آم‍ادگ‍ی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ ای‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ان‍گ‍ی‍زش‌ ش‍رک‍ت‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ دوره‌، منیژه هوشمندجا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/08/04
 • ن‍ی‍از س‍ن‍ج‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دوره‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ آگ‍اه‍ی‌ از اع‍ت‍ی‍اد و م‍واد روان‌ گ‍ردان‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور طراح‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ درآم‍وزش‌ وپ‍رورش‌ ش‍ه‍ر ب‍وئ‍ی‍ن‌ زه‍را، ام البنین کشاورز رودکی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/08/21
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ب‍ه‍ره‌ گ‍ی‍ری‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ دوره‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ از روش‌ ه‍ای‌ ت‍دری‍س‌ ف‍ع‍ال‌ در درس‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ن‍ور آب‍اد س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌1389-90، عباس ملک پور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/10/19
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ارک‍ان‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ح‍وزه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ در ای‍ران‌، عاطفه شهبازی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/10/19
 • ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ی‍زان‌ ب‍رخ‍ورداری‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍ای‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ از م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ ت‍ف‍ک‍ری‌ )ان‍ت‍ق‍ادی‌، خ‍لاق‌) و پ‍ژوه‍ش‍گ‍ری‌، مصطفی مختاری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/10/25
 • ن‍ی‍ازس‍ن‍ج‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ اداره‌ ک‍ل‌ ح‍ف‍اظت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ اس‍ت‍ان‌ اردب‍ی‍ل‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور طراح‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌، جابر حیدری خانقاه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/10
 • م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ در آم‍وزش‌ وپ‍رورش‌ دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ چ‍ی‍ن‌ ،ک‍ره‌ ش‍م‍ال‍ی‌ و ای‍ران، مهدی ندیمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/26
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وه‍ای‌ طراح‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ و م‍راک‍ز ی‍ادگ‍ی‍ری‌ در م‍راک‍ز، ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، م‍ح‍م‍د، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/04/17
 • ت‍أث‍ی‍ر آم‍وزش‌ س‍واد اطلاع‍ات‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ م‍دارس‌ ه‍وش‍م‍ن‍د، ک‍ش‍ک‍ول‍ی‌، س‍ع‍ی‍ده‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/04/17
 • ت‍اث‍ی‍ر ب‍ازی‌ رای‍ان‍ه‌ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌، ی‍ادداری‌ و ان‍گ‍ی‍ز پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ در م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ری‍اض‍ی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ ک‍م‌ت‍وان‌ ذه‍ن‍ی‌ پ‍ای‍ دوم‌ اب‍ت‍دای‍ی‌، ولای‍ت‍ی‌، ال‍ه‍ه‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/13
 • تعیین نیازهای آموزشی دبیران زبان انگلیسی...، زاهدین شیراوند، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/29
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ م‍دارس‌ ه‍وش‍م‍ن‍د دوره‌ دوم‌ م‍ت‍وس‍طه‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍ت‍رال‍ی‍ا، م‍ال‍زی‌ و ای‍ران‌، داودن‍ی‍ا، ب‍ه‍زاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/07/08
 • م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ درت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍ت‍رال‍ی‍ا، م‍ال‍زی‌ و ای‍ران‌، م‍وس‍وی‌ ن‍س‍ب‌، ع‍ل‍ی‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/07/29
 • ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ع‍دم‌ ک‍ارب‍رد رس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍دی‍د آم‍وزش‍ی‌ ت‍وس‍ط دب‍ی‍ران‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ و دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ پ‍اوه‌ در س‍ال‌91- 92، س‍ب‍زه‌، ف‍ران‍ک‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/09/17
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ ب‍ا ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‍و ان‍گ‍ی‍زه‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، محمد ابوبکری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/09/27
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ت‍ع‍ام‍ل‌ ک‍ارب‍ران‌ رادی‍و ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ص‍دا وت‍اث‍ی‍ر ب‍رم‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ آن‍ان‌، رازان‍ی‌، م‍ه‍رن‍از، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/25
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ ان‍گ‍ی‍زه‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر پ‍ای‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ م‍دارس‌ ه‍وش‍م‍ن‍د ب‍ا م‍دارس‌ ع‍ادی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ 2 ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌، م‍لازادگ‍ان‌، ع‍ل‍ی‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/28
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ی‍ادداری‌ م‍ف‍ه‍وم‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ و ان‍دام‌ ه‍ای‌ ح‍س‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍ای‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ م‍دارس‌ ه‍وش‍م‍ن‍د و ع‍ادی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ 2 ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌.، ف‍ع‍ل‍ه‌گ‍ری‌، م‍ح‍م‍د، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/28
 • ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ درس‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ در دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ج‍ازی‌ ع‍ل‍وم‌ و ح‍دی‍ث‌ ش‍ه‍رری‌ ب‍راس‍اس‌ م‍ؤل‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‍دارد اس‍ک‍ورم‌، اک‍ب‍ری‌ ب‍ی‍ات‍ی‍ان‍ی‌، اع‍ظم‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/12/06
 • ت‍اث‍ی‍رآم‍وزش‌ چ‍ن‍درس‍ان‍ه‌ای‌ ب‍ر رش‍د م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ درخ‍ودم‍ان‍ده‌ پ‍ای‍ه‌ اول‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ درس‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌91-92، رحیم مرادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/04/04
 • ب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ش‍ه‍رون‍د ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ در ک‍ت‍اب‌ ک‍ار و ف‍ن‍اوری‌ پ‍ای‍ه‌ ش‍ش‍م‌ اب‍ت‍دای‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍ان‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/04/06
 • ارزش‍ی‍اب‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ دوره‌ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ پ‍ای‍ه‌ ش‍ش‍م‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ داراب‌ س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ 1390-91، خ‍ن‍دان‌، ال‍ه‍ام‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/05/18
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر طراح‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر اص‍ول‌ اول‍ی‍ه‌ ی‌ آم‍وزش‌ م‍ری‍ل‌ ب‍ر روی‌ م‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ی‍ادداری‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ در درس‌ زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ب‍دل‍ی‌، م‍ه‍دی‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/31
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ پ‍ی‍ش‌ از دب‍س‍ت‍ان‌ در م‍راک‍زآم‍وزش‍ی‌ ه‍وش‍م‍ن‍د و ع‍ادی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌، م‍ح‍م‍دی‌، رق‍ی‍ه‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/08/05
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ و آم‍وزش‌ ح‍ض‍وری‌ ب‍ر خ‍لاق‍ی‍ت‌ و ت‍ف‍ک‍ر ان‍ت‍ق‍ادی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍ای‍ه‌ دوم‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌، ال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ی‌، آزاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/10/17
 • ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از آم‍وزش‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ در آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ وزارت‌ دف‍اع‌ و پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، رض‍ای‍ی‌، دان‍ی‍ال‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/10/30
 • س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ی‍زان‌ آم‍ادگ‍ی‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ص‍دوق‍ی‌ پ‍ردی‍س‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ ی‍زد، م‍س‍ع‍ودن‍ی‍ا، م‍ه‍ن‍از، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/12/25
 • ب‍ررس‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ روش‌ ت‍دری‍س‌ ب‍ای‍ب‍ی‌ در م‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ان‍گ‍ی‍زش‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ در درس‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و آداب‌ زن‍دگ‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ ش‍ش‍م‌ اب‍ت‍دای‍ی‌، حسین ع‍زی‍زی‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/04/18
 • ت‍أث‍ی‍ر روی‍ک‍رد ی‍ادگ‍ی‍ری‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر وظی‍ف‍ه‌ ب‍ر اف‍زای‍ش‌ درک‌ م‍طل‍ب‌ ی‍ادگ‍ی‍رن‍دگ‍ان‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ زب‍ان‌ خ‍ارج‍ی‌، مرضیه محمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/04/24
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ روش‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ م‍ش‍ارک‍ت‍ی‌ و ب‍ح‍ث‌ گ‍روه‍ی‌ ب‍ر ش‍ادک‍ام‍ی‌ و اب‍راز وج‍ود در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍ای‍ه‌ اول‌ م‍ت‍وس‍طه‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌، افشین بابا مرادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/04/24
 • ب‍ررس‍ی‌ دان‍ش‌، ن‍گ‍رش‌ و م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر پ‍ای‍ه‌ ی‌ ش‍ش‍م‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ازن‍ا از ب‍ازی‌ ه‍ای‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌، اکبر کبیری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/03
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ خ‍ودت‍ن‍ظی‍م‍ی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ م‍دارس‌ ع‍ادی‌ و ه‍وش‍م‍ن‍د پ‍ای‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ دب‍س‍ت‍ان‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ 2 ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ 1391 1392، فاطمه قزلباش، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/11
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر روش‌ آم‍وزش‌ ح‍ض‍وری‌ و م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر وب‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ دم‍اون‍د، اسماعیل ش‍م‍س‌ ک‍ی‍لان‍ی‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/29
 • ب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ در س‍ن‍د ت‍ح‍ول‌ ب‍ن‍ی‍ادی‍ن‌ آم‍وزش‌وپ‍رورش‌ و ام‍ک‍ان‌س‍ن‍ج‍ی‌ ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍دارس‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر ج‍ی‍رف‍ت‌، سمیرا امیرافضلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/07/06
 • ت‍اث‍ی‍ر ال‍گ‍وی‌ طراح‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ چ‍ه‍ار م‍ول‍ف‍ه‌ ای‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ب‍ار ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ی‍رون‍ی‌ و م‍ه‍ارت‌ ح‍ل‌ م‍س‍ال‍ه‌ در درس‌ ف‍ی‍زی‍ک‌، مصطفی سالاری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/07/09
 • ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وای‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍ج‍رب‍ی‌، م‍طال‍ع‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ک‍ار و ف‍ن‍اوری‌ ش‍ش‍م‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ اه‍داف‌ س‍ن‍د ت‍ح‍ول‌ ب‍ن‍ی‍ادی‍ن‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، نعیمه یوسفی فشکی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/07/19
 • ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ س‍واد اطلاع‍ات‍ی‌ ب‍ا م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ ت‍ف‍ک‍ر ان‍ت‍ق‍ادی‌ در م‍دارس‌ دوره‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍ی‍ن‍اب‌، محمد عباسی دومشهری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/08/04
 • طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ آم‍وزش‍ی‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر رای‍گ‍ل‍وث‌، م‍ری‍ل‌ و ک‍ل‍ر و ب‍ررس‍ی‌ ت‍أث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ان‍گ‍ی‍زش‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌، محمد شاهعلی زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/08/19
 • ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وای‌ پ‍وی‍ان‍م‍ای‍ی‌ه‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‌ داده‌ ش‍ده‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ی‌ 2 س‍ی‍م‍ا ب‍ر اس‍اس‌ ه‍دف‌ پ‍رورش‌ رف‍ت‍ار ع‍اطف‍ی‌ در دوره‌ پ‍ی‍ش‌ دب‍س‍ت‍ان‌، سپیده ظریف احمدزاده محمودی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/08/19
 • طراح‍ی‌ و ت‍ول‍ی‍د ب‍ازی‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ال‍گ‍وی‌ م‍ح‍ی‍ط ی‍ادگ‍ی‍ری‌ م‍ؤث‍ر و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر ان‍گ‍ی‍زش‌ و م‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌، زینب گرزین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/08/26
 • اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی...، زهرا پرهام فر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/10/16
 • ت‍اث‍ی‍ر چ‍ن‍درس‍ان‍ه‌ای‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ال‍گ‍وی‌ طراح‍ی‌آم‍وزش‍ی‌ م‍ری‍ل‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ان‍گ‍ی‍زش‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ در درس‌ ک‍ار و ف‍ن‍اوری‌ پ‍ای‍ه‌ ه‍ف‍ت‍م‌، حسین خاک نژاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/12/20
 • ب‍ررس‍ی‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ درم‍دارس‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ ای‍ران‌ ، ژاپ‍ن‌ و ک‍ره‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍ار ج‍ه‍ت‌ ارت‍ق‍اء ن‍ظام‌ آم‍وزش‍ی‌، مرتضی ابراهیمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/01/31
 • ب‍ررس‍ی‌ ب‍ارش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ی‍رون‍ی‌ آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ش‍ی‍و چ‍ن‍د رس‍ان‍ه‌ای‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ال‍گ‍وی‌ طراح‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ری‍ل‌، محمد زارع، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/02/02
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر ن‍رم‌اف‍زاره‍ای‌ ت‍ول‍ی‍د م‍ح‍ت‍وای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌، الهه نیک روش، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/02/06
 • تحلیل محتوای بخش مهدویت کتب هدیه‌های آسمان مقطع ابتدایی از لحاظ اصول طراحی پیام آموزشی، سمانه اسفندیاری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/08/08
 • تأثیر برنامه آموزشی مهارت های مدیریت زمان بر استفاده هدفمند از شبکه‌های اجتماعی مجازی، فاطمه مشایخی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/09/28
 • بررسی رابطه میان استفاده از اینترنت و ارتباطات بین شخصی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی، سید مهدی سرکشیکیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/06
 • بررسی تأثیر نرم‌ افزار شبیه‌ سازی احیای قلبی ریوی بر دانش و عملکرد دانشجویان دوره کارورزی پزشکی در دوره طب اورژانس، صفوری صادق زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/17
 • طراحی مرکز منابع یادگیری الکترونیکی و تاثیر آن بر یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) [، مریم شیردل پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/03/27
 • بررسی تأثیر استفاده از فناوری مبتنی بر شبکه برانگیزش و یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان پایه هفتم، وحید ناصری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/04/09
 • تأثیر روش تدریس بحث گروهی از طریق شبکه اجتماعی مجازی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی و میزان یادگیری دانش آموزان در درس زبان انگلیسی پایه هفتم، وحید رامیار، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/07/18
 • ارزشیابی دوره‌های آموزش الکترونیکی دانشگاه فرهنگیان، اسکندر علیجانی علیجانوند، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/29
 • تأثیر استفاده از فناوری واقعیت افزوده در یادگیری، یادداری و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان پایه هفتم در درس زبان انگلیسی، مهسا اکملی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/29
 • تاثیر برنامه کاربردی آموزشی بر میزان سواد رسانه ای و اطلاعاتی معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران، مونا کشت دار، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/04/15
 • تاثیرکلاس های هوشمند بریادگیری مشارکتی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه هفتم در درس علوم تجربی، مهدی نصرآبادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
 • یادگیری تلفیقی، فاطمه رضوی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
PhD
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ روش‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ رف‍ت‍اری‌ وال‍دی‍ن‌، ت‍ن‍ظی‍م‌ ک‍ن‍ش‌ ح‍اف‍ظه‌ ک‍اری‌ و دارودرم‍ان‍ی‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ اخ‍ت‍لال‌ ن‍ارس‍ای‍ی‌ ت‍وج‍ه‌- ف‍زون‌ ج‍ن‍ب‍ش‍ی‌ (ADHD)، علی اکبر سلیمانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/08/17
 • طراحی برنامه درسی دکتری تخصصی طب نظامی در...، رمضان رحمانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • طراح‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ی‌ دک‍ت‍ری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ طب‌ ن‍ظام‍ی‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ق‍ی‍ه‌ ا... )ع‍ج‌)، رمضان رحمانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/10
 • ت‍اث‍ی‍ر م‍ن‍ت‍وری‍ن‍گ‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر دارب‍س‍ت‌ زن‍ی‌ دان‍ش‌ راه‍ب‍ردی‌ در ب‍ه‍س‍ازی‌ م‍دی‍ران‌ س‍طح‌ م‍ی‍ان‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ای‍ران‌ خ‍ودرو دی‍زل‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ م‍دل‍ی‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌، اع‍ت‍م‍ادف‍ر، ای‍رج‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/01/25
 • طراح‍ی‌ و اع‍ت‍ب‍اری‍اب‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ م‍طل‍وب‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ی‌ درس‍ی‌ م‍س‍ال‍ه‌ م‍ح‍ور در م‍راک‍ز ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌، ب‍رق‍ی‌، ع‍ی‍س‍ی‌، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/02/20
 • طراحی مدل و اعتباریابی الگوی مطلوب برنامه درسی مساله محور در مراکز یادگیری، عیسی برقی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/02/20
 • طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ک‍ارب‍رد رس‍ان‍ه‌ ه‍ا و روش‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ در آم‍وزش‌ س‍لام‍ت‌ و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آن‌ در ت‍ول‍ی‍دات‌ آم‍وزش‌ س‍لام‍ت‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا، زهرا جامه بزرگ، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/06/31
 • طراحی و ارزشیابی اثربخشی الگوی تلفیقی آموزش زبان انگلیسی پایه‌های اول، دوم و سوم دوره ابتدایی، فاطمه جعفرخانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/08/20
 • طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ اث‍رب‍خ‍ش‌ ع‍وام‍ل‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر وب‌ ب‍ه‌م‍ن‍ظور ت‍س‍ه‍ی‍ل‌ س‍ازی‌ ع‍ام‍ل‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ی‍ادگ‍ی‍ری‌ در درس‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌، مونا مخبری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/27
 • طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ اث‍رب‍خ‍ش‌ ع‍وام‍ل‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر وب‌ ب‍ه‌م‍ن‍ظور ت‍س‍ه‍ی‍ل‌ س‍ازی‌ ع‍ام‍ل‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ی‍ادگ‍ی‍ری‌ در درس‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌، مونا مخبری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/27
 • طراح‍ی‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ آم‍وزش‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌ در دوره‌ ی‌ اب‍ت‍دای‍ی‌، سیدمحمدرضا صفوی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/12/19
 • م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍ه‌ روش‌ آم‍وزش‌ ح‍ض‍وری‌، ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ و ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌، ی‍اد داری‌، ان‍گ‍ی‍زه‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ و م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌، حمیدرضا مقامی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/12/20
 • ‫تاثیر منتورینگ تلفیقی مبتنی بر داربست زنی دانش راهبردی در بهسازی مدیران سطح میانی شرکت ایران خودرو دیزل ایران به منظور ارائه مدلی مفهومی‬‬‬، ایرج اعتمادفر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/12/21
 • طراحی و اعتبار یابی الگوی آموزشی پیشگیری از اعتیاد در دانش آموزان دوره اول متوسطه، کاظم دلروز، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/10/22
 • مقایسه اثربخشی الگوریتم های بهینه سازی یادگیری درنرم افزارهای شبیه سازی شده برمهارتهای تعاملی، حسین مرادی مخلص، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/05
 • تدوین و اعتبار سنجی الگوی انگیزشی برای تدریس مبتنی بر وب با تاکید بر نقش معلم، سید عبدالله قاسم تبار، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/03/26
 • طراحی و اعتبار¬یابی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه¬ی بار شناختی در محیط¬ یادگیری رایانه¬ای و تأثیر آن بر یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش¬آموزان کم¬توان ذهنی، الهه ولایتی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/09/04
 • طراحی و اعتباریابی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه بار شناختی در محیط یادگیری رایانه ای و تاثیر آن بر یادگیری یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی، ولایتی الهه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/11
 • طراحی و اعتبار یابی الگوی آموزشی کارورزی مبتنی بر نظریه استادشاگردی شناختی و بررسی تأثیر آن بر شایستگی‌های حرفه‌ای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان، حجت اله الماسی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/08/01
 • طراحی و پیاده سازی الگوی دوره های برخط آزاد گشترده برای توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، داود رحیمی کینجا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/02/10
سمت‌های اجرایی
 • دبیر پاره وقت آموزش و پرورش ناحیه 2 مشهد، 1370/07/01، 1373/03/30، ایران، تهران
 • • کارشناس پژوهشی مرکز پژوهشهای اجتماعی نهادریاست جمهوری، 1373/10/15، 1375/06/31، ایران، تهران
 • عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، 1375/06/15، 1379/03/15، ایران، تهران
 • همکاری علمی با مرکز مطالعات ، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور، 1382/07/01، 1386/07/01، ایران، تهران
 • مدیر گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، 1387/03/13، ایران، تهران
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، 1385/11/23، 1390/02/14، ایران، تهران
 • مسئول و عضو کمیته آزمون جامع دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی، 1388/03/02، ایران، تهران
 • داور مقالات سومین همایش ملی آموزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، 1390/03/11، ایران، تهران
 • عضو شورای سیاستگذاری قطب علمی تکنولوژی آموزشی در پزشکی کشور، 1390/07/02، ایران، مشهد
 • مدیر کارگروه تخصصی بازنگری برنامه درسی رشته تکنولوژی آموزشی، 1390/12/03، ایران، تهران
 • مشارکت در راه اندازی رشته تکنولوژی آموزشی در پزشکی مقطع کارشناسی ارشد، 1393/07/01، ایران، مشهد
 • عضو شورای سیاستگذاری قطب علمی تکنولوژی آموزشی در پزشکی کشور، 1390/09/28، ایران، مشهد
 • شرکت در همایش مشترک شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی و شورای برنامه ریزی آموزش عالی، 1391/03/25، ایران، تهران
 • عضو کارگروه تعلیم و تربیت شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، 1391/02/04، ایران، تهران
 • مدیر گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، 1391/06/15، 1393/06/15، ایران، تهران
 • مسئول کمیته تکنولوژی و عضو شورای بازنگری دروس کارشناسی ارشد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، 1391/09/07، ایران، تهران
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، 1391/10/27، ایران، تهران
 • عضو کمیته علمی هفتمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی، 1391/12/01، ایران، شیراز
 • عضو کمیته تهیه محتوا آموزش الکترونیکی دروس داندانپزشکی عمومی، 1392/05/01، ایران، تهران
 • داوری مقالات علمی نشریات علمی پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی، 1392/06/16، ایران، تهران
 • عضو کمیته علمی همایش ملی آموزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، 1392/08/11، ایران، تهران
 • عضو کمیته علمی ششمین همایش ملی آموزش، 1393/02/20، ایران، تهران
 • کارگروه ویژه تعلیم وتربیت شورای تحول و ارتقائ علوم انسانی مسئولیت بازنگری سرفصل دروس رشته علوم تربیتی، 1392/09/06، ایران، تهران
 • عضو هیئت رئیسه انجمن فناوری آموزشی ایران، 1392/09/17، ایران، تهران
 • عضو هیئت موسس انجمن فناوری آموزشی ایران، 1392/09/17، ایران، تهران
 • عضو کمیته مصاحبه کننده از پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون نیمه متمرکز دکتری تکنولوژی آموزشی در سال 1393 در دانشگاه تربیت مدرس، 1393/02/18، ایران، تهران
 • داور مقالات ششمین همایش ملی آموزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، 1393/02/25، ایران، تهران
 • مدیر گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی، 1393/06/15، 1395/09/15، ایران، تهران
 • مسئول راه اندازی گروه آموزشی علوم تربیتی گرایشهای برنامه ریزی آموزشی و تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، 1393/07/18، ایران، تهران
 • مسئول راه اندازی گروه علوم تربیتی (تکنولوژی آموزشی و برنامه ریزی آموزشی) در مقطع کارشناسی ارشد واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامس، 1393/07/06، ایران، تهران
 • عضو کمیته آزمون جامع رشته تکنولوژی آموزشی پردیس دانشگاهی شماره2 دانشگاه علامه طباطبائی، 1393/07/12، ایران، تهران
 • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی، 1393/08/11، ایران، تهران
 • عضو وابسته گروه علوم تربیتی (کمیته تخصصی تکنولوژی آموزشی) پردیس دانشگاهی شماره 2 دانشگاه علامه طباطبائی، 1393/09/12، ایران، تهران
 • مدیرگروه علوم تربیتی (مجموعه شماره2) آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، 1393/11/25، ایران، تهران
 • عضو انجمن بین المللی کاربرد کامپیوتر در تعلیم و تربیت، 1394/02/03، ایران، تهران
 • تدریس در دانشگا ههای تهران ، تربیت مدرس ، شهید بهشتی ، علوم اراک ، آزاد اسلامی اراک،مرکز آموزش مدیریت دولتی اراک ،دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز و واحد جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و دانشگاه علوم انتظامی به عنوان استاد مدعو، 1394/02/03، ایران، تهران
 • عضو انجمن پژوهشهای آموزشی ایران، 1394/02/03، ایران، تهران
 • عضو انجمن یادگیری الکترونیکی ایران، 1394/02/03، ایران، تهران
 • عضو کمیته داوری مقالات همایش شبکه های اجتماعی مجازی...، 1394/02/15، ایران، تهران
 • مسئول و عضو کمیته مصاحبه کننده از پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون نیمه متمرکز دکتری تکنولوژی آموزشی از سال 1388 تا کنون در دانشگاه علامه طباطبائی، 1394/02/19، ایران، تهران
 • مدیر گروه رشته علوم تربیتی در مقطع ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، 1394/07/01، ایران، تهران
 • تفاهم نامه همکاری بین دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1394/08/17، ایران، تهران
 • عضو کمیته آزمون جامع، 1394/09/08، ایران، تهران
 • عضو کمیته علمی کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی ایران، 1394/12/04، 1394/12/06، ایران، تهران
 • برگزاری نشست علمی با عنوان یادگیری الکترونیکی، 1394/09/30، ایران، تهران
 • عضو کمیته آزمون جامع، 1394/09/12، ایران، تهران
 • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر، 1394/09/08، ایران، تهران
 • طراح سوال آزمون جامع دکتری، 1394/09/25، ایران، تهران
 • سرپرست گروه رشته های برنامه ریزی تکنولوژی آموزشی و تحقیقات آموزشی، 1394/10/08، ایران، تهران
 • عضو کمیته مصاحبه کننده از پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون نیمه متمرکز دکتری، 1394/10/21، ایران، تهران
 • مدیر گروه آموزشی در کمیته اجرایی آزمون کتبی دکتری نیمه متمرکز سال 1395 رشته تکنولوژی آموزشی، 1395/02/22، ایران، تهران
 • عضو کمیته علمی همایش بین‌المللی استرس و بیماری‌های روانی، 1395/02/21، 1395/02/22، ایران، تهران
 • عضو کمیته مصاحبه کنندگان از داوطلبان مقطع دکتری در رشته علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی دانشکده علوم انسانی، 1395/02/09، ایران، تهران
 • عضو طراحان سوال کمیته آزمون جامع، 1395/02/25، ایران، تهران
عضویت در جوامع علمی
 • انجمن بین المللی کاربرد کامپیوتر در تعلیم و تربیت، عضو، بین المللی، 1382/06/06
 • انجمن یادگیری الکترونیکی ایران، عضو، ملی، 1391/12/22
 • انجمن فناوری آموزشی ایران، عضو هیات موسس، ملی، 1392/09/11
 • انجمن پژوهش های آموزشی ایران، عضو، ملی، 1391/01/01
همکاری در نشریات
 • مطالعات پیش دبستان و دبستان، علمی پژوهشی، 1394/02/15، 1394/02/27، 92/33628
 • فصلنامه مهندسی آموزشی تکنولوژی آموزشی و طراحی آموزشی، علمی پژوهشی، 1392/07/10، 1394/02/27، 90/4406
 • فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، علمی پژوهشی، 1390/11/10، 1394/02/27، 92/84
 • فناوری آموزش و یادگیری، علمی پژوهشی، 1393/10/14، 1395/03/16، 5/22682
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • کارگاه آموزشی استفاده از سیستم های چندرسانه ای و شبکه در امر آموزش برای اساتید و مربیان مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1384/07/07
 • کارگاه آموزشی آشنایی دانشجویان جدیدالورود تکنولوژی آموزشی در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، 1385/02/06
 • کارگاه آموزشی رسانه ها و وسایل آموزشی برای اساتید و مربیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، 1385/04/07
 • کارگاه آموزشی بهره گیری از منابع اینترنتی در فعالیت های علمی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، 1385/09/08
 • کارگاه آموزشی تکنولوژی آموزشی و رسانه های آموزشی با تاکید بر آموزش الکترونیکی برای اساتید و مربیان مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1385/11/17
 • طراحی و اجرای نمایشگاه تحصصی تکنولوژی آموزشی در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، 1386/02/01
 • کارگاه آموزشی طراحی آموزشی بر اساس الگوی ASSURE برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، 1386/09/20
 • کارگاه آموزشی سنجش و ارزشیابی در آموزش عالی برای اساتید و مربیان مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1386/11/24
 • کارگاه طراحی آموزشی بر مبنای الگوی ASSURE برای کارشناسان ارشد و مدیران مرکز آموزش شرکت ملی نفت ایران، 1386/12/08
 • طراحی و برپایی نمایشگاه تخصصی تکنولوژی آموزشی در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، 1387/02/01
 • کارگاه آموزشی آشنایی با تکنولوژی آموزشی در کلاس درس برای اساتید و مربیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، 1387/12/13
 • کارگاه آموزشی تکنولوژی آموزشی برای اساتید دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 1388/02/31
 • کارگاه آموزشی روش های نوین آموزش برای اساتید و مربیان سازمان نقشه برداری کشور، 1388/11/06
 • کارگاه آموزشی روشهای نوین تدریس برای اساتید و مربیان دانشکده صدا و سیما ی جمهوری اسلامی ایران، 1389/11/04
 • طرح ضیافت اندیشه استادان، 1390/02/20
 • طرح ضیافت اندیشه استادان، 1390/02/20
 • کارگاه آموزشی روش تدریس ویژه داوران جشنواره روش های برتر تدریس مبتنی بر ICT برای معلمان و داوران جشنواره آموزش و پرورش استان تهران، 1390/10/28
 • شرکت در کارگاه شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ( عضو کارگروه تعلیم و تربیت )، 1391/03/08
 • شرکت در کارگاه بازنگری دروس دوره کارشناسی رشته های علوم تربیتی و روانشناسی در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ( عضو کمیته بازنگری دانشکده و دبیر جلسات کارگاه )، 1391/04/06
 • شرکت در جلسه دیدار مسئولین دانشگاه علامه طباطبائی با مراجع معظم تقلید قم (حضرت آیت الله جوادی آملی و آیت الله سبحانی) به منظور بهره گیری از رهنمودها و ارشادات‌ آنان برای نهادینه کردن ارزش‌های والای اسلامی در آستانه تحول محتوایی در دروس علوم انسانی، 1391/08/09
 • شرکت در کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل : ویژه اعضای هیات علمی منتخب دانشگاههای سراسر کشور ( به عنوان نماینده دانشگاه علامه طباطبائی در کمیته پدافند غیر عامل )، 1391/10/19
 • مدرس کارگاه آموزشی دانش افزایی اساتید دانشگاه علم و صنعت با موضوع : روشها و فنون تدریس، 1391/11/10
 • کارگاه حضور در طرح مدرسی و معرفت افزایی اعضای هیات علمی، 1392/04/10
 • طرح دانش افزایی اعضای هیات علمی، 1392/06/20
 • کارگاه آموزشی تکنولوژی آموزشی گذشته، حال و آینده ویژه اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و دانشجویان ارشد علوم تربیتی، 1392/08/30
 • کارگاه آموزشی شیوه های نوین تدریس و تکنولوژی های نوین، 1392/09/26
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات و آموزش برای گروه های ویژه اجتماعی، 1392/12/06
 • طرح دانش افزایی اعضای هیات علمی، 1392/12/25
 • کارگاه موتورهای جستجوگر پیشرفته، 1393/02/04
 • آسیب شناسی شبکه های اجتماعی مجازی با محوریت کاربردهای آموزشی، 1394/02/21
 • معرفی شبکه های اجتماعی elgg برای موسسات آموزشی، 1394/02/21
 • شبکه های اجتماعی و آموزش یادگیرندگان با نیازهای ویژه، 1394/02/21
 • محتوای آموزشی در شبکه های اجتماعی مجازی: استانداردها و اعتباریابی، 1394/02/23