professor_pic
داود دانش جعفری
داود دانش جعفری متولد شهر تهران است . مرتبه علمی ایشان استادیار می‌باشد. ایشان عضو هیات علمی اقتصاد بازرگانی است.
منتشر شده در نشریات داخلی
 • دانش جعفری داود، رضایی محسن، موسایی میثم، ایروانی محمدجواد، ناظمی اردکانی مهدی، الگوی مصرف و توسعه، راهبرد یاس، 20، 1388/10/01
 • دانش جعفری داود، بررسی اثرات اجرای سیاست های کلی اصل 44 بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از رهیافت CGE، 1388/10/02
 • رافعی میثم، بهرامی جاوید، دانش جعفری داود، ارزیابی سیاست مالی برای اقتصاد ایران در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ...، پژوهشنامه اقتصادی، 14، 54، 1393/07/01
 • دانش جعفری داود، بهرامی جاوید، راعی دهقی مجتبی، بررسی اثر حجم تراکنش های الکترونیکی بر تقاضای اسکناس و مسکوک و حجم پول، روند، 23، 73، 1395/01/30
سایر
 • دانش جعفری داود، اصلاح الگوی مصرف، نقد و بررسی کتاب، نگین
کارشناسی ارشد
 • پیش بینی تورم در ایران با استفاده از روش ساخت نماگرهای ترکیبی پیش رو، براتعلی صابری، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/04/31
 • بررسی آثار تعیین نرخ سود بانکی در تصمیم سرمایه گذاری در سبد دارایی و ترکیب منابع بانکی، محسن احمدی فرد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/06/31
 • تاثیر تمرکز زدایی مالی بر رشد اقتصادی، اسماعیل جعفری فر، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/08/30
 • تحلیل پایداری منابع مالی شهرداری تهران ،مطالعه تطبیقی با تعدادی از شهرهای جهان، سمانه کریمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/06/30
 • امکان سنجی شراکت عمومی- خصوصی در سرمایه گذاری برای پروژه های زیربنایی شهر تهران، مورد مطالعه : احداث و بهره برداری خطوط جدید مترو، سعید حمزه لو، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/30
 • مقایسه تطبیقی تاثیر هزینه ای تحقیق و توسعه ...، ابوالحسن کارآمد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/06/21
 • نقش قیمت نفت خام در تعیین سیاست مالی در کشورهای منتخب صادر کنده نفت، ابوالفضل پرویزی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/11/09
 • استفاده از اقتصاد اتریشی برای توضیح...، صحافی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/11/10
 • بررسی رابطه قیمت جهانی نفت و نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران، علی جعفری شهرستانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/11/10
 • بررسی رابطه علیت بین توسعه مالی باز بودن تجاری و رشد اقتصادی و نا برابری درآمد در کوتاه مدت و بلند...، 1392/11/27
 • نقش رسانه‌ها در توسعه سرمایه‌گذاری اقتصادی (بررسی دیدگاه‌های اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره نقش رسانه‌ها در فرایند سرمایه‌گذاری)، سید ابراهیم علیزاده بیجاربنه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/25
 • بررسی رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب آسیایی، سپیده غلام نژاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/29
 • اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران، محرم هادی اصل، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/30
 • بررسی تأثیر پول الکترونیک بر ضریب فزاینده و عرضه پول، مجتبی راعی دهقی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/09/02
 • ارزیابی اقتصادی استفاده از سامانه بازیافت گاز فلر در مقایسه با صادرات گاز جهت استفاده از گازهای همراه، احسان رشیدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/06/01
 • بررسی اثر مالیات سبز بر آلودگی هوا در کشورهای منتخب OECD، فرخنده محمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/06/30
 • بررسی اثر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر تجارت خارجی کشورهای عضو D-8، مجید زراعت پیشه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/06/31
 • بررسی رابطه علیت بین رشد اقتصادی و سلامت در ایران، محمد رضانژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/11/28
 • ارزیابی اقتصادی نیروگاه‌های خورشیدی در چارچوب ساز و کار توسعه پاک (مطالعه موردی نیروگاه خورشیدی ملارد، بصیر حیدرپور اندواری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/07/14
 • عوامل موثر بر رشد بهره وری کل عوامل تولید با رویکردIO+LP، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • تحلیل پایداری منابع درآمدی شهرداری تهران مطالعه تطبیقی با تعدادی از شهرهای جهان، سمانه کریمی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • تاثیر رشد بهره وری کل عوامل تولید در رشد تولید ناخالص داخلی با تاکید بر برنامه چهارم 5 ساله، عطاء اله مهرابی راد، غیر از دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
PhD
 • اثر مقررات تنظیمی رقابت بانکی بر ریسک پذیری بانک ها(مورد بانک های ایران)، رضا طالبلو، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/03/19
 • بررسی فرصت های نسبی الحاق به WTO، آقای موحدمنش، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/01/22
 • بررسی نحوه اثرگذاری تکانه های وارد بر اقتصاد ایران از مسیر سیاست های مالی: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، میثم رافعی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/10/21
 • تحلیل ساختار، کارایی و هزینه اجتماعی انحصار مطالعه تجربی صنعت بانکداری ایران، افسانه شفیعی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • بررسی تاثیر امنیت سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، فرشید مظفری خامنه، غیر از دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • آثار هدفمند کردن یارانه ها بر شرکتهای وابسته به صندوق، 1388/12/19