professor_pic
حسن رشیدی
حسن رشیدی ، دانشیار رشته علم کامپیوتر - برنامه ریزی سیستمها است. ایشان در گروه رایانه دانشکده علوم ریاضی و رایانه عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: مهندسی نرم افزار , زبانهای برنامه سازی , شبیه سازی , سیستمهای پشتیانی تصمیم , الگوریتمهای بهینه سازی
زمینه پژوهشی مورد علاقه
  • مهندسی نرم افزار
  • زبانهای برنامه سازی
  • شبیه سازی
  • سیستمهای پشتیانی تصمیم
  • الگوریتمهای بهینه سازی