professor_pic
حسن رشیدی
حسن رشیدی ، دانشیار رشته علم کامپیوتر - برنامه ریزی سیستمها است. ایشان در گروه رایانه دانشکده علوم ریاضی و رایانه عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: مهندسی نرم افزار , زبانهای برنامه سازی , شبیه سازی , سیستمهای پشتیانی تصمیم , الگوریتمهای بهینه سازی
کرسی علمی
  • بررسی کارکرد خانواده عملگرفازی درهم جوشی اطلاعات، پرند فرشته آزادی، رشیدی حسن، تیموری فعال حسین، فرشته آزادی پرند، نقد علمی، 1393/12/19
  • نظریه پیچیدگی محاسباتی، پرند فرشته آزادی، رشیدی حسن، متین فر فرزام، نظریه پردازی، 1394/12/06
  • اصول سیستمهای شی گرایی، رشیدی حسن، پرند فرشته آزادی، متین فر فرزام، ترویجی، 1395/03/04
  • طراحی سازوکار بر مبنای تئوری بازی، پرند فرشته آزادی، رشیدی حسن، صفایی محمد، فرشته آزادی پرند، نقد علمی، 1395/09/30
اطلاعات طرح و راه اندازی آزمایشگاه
  • Rashidi Hassan, first workshop on autonomous search, 2007/09/09
  • رشیدی حسن، کارگاه آموزشی نرم افزارTime Serries Database، راه اندازی، 1387/09/25
  • رشیدی حسن، کارگاه اصول تحقیق ، تهیه وارائه پایان نامه، راه اندازی، 1388/09/23
  • رشیدی حسن، مقاله نویسی به زبان انگلیسی، راه اندازی، 1392/09/01
  • رشیدی حسن، مقاله نویسی به زبان انگلیسی، راه اندازی، 1393/09/19