professor_pic
محمود گلزاری

فعالیت‌های اجرایی

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

همایش‌های بین المللی

همایش‌های داخلی

جوایز و افتخارات(در زمینه‌های مختلف مانند: طرح, مقاله, ...)

طرح های کاربردی برون دانشگاهی

پایان نامه/رساله (کارشناسی ارشد)

پایان نامه/رساله (PhD)

کسب جوایز فرهنگی