professor_pic
آتوسا کلانتر هرمزی
آتوسا کلانتر هرمزی ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه مشاوره دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • کلانتر هرمزی آتوسا، اسمعیلی معصومه، توازیانی زهرا، شفیع آبادی عبداله، دلاور علی. (1391). سیر تکوینی مفهوم خود از دیدگاه حکمت متعالیه و دیدگاه های روان شناختی پست مدرن و شیوه تبیین آسیب شناسی روانی انسان مبتنی بر آن. مطالعات روان شناسی بالینی، 2، 8
 • سهیلی فریبا، کلانتر هرمزی آتوسا. (1392). بررسی همبستگی میان رابطه پدر - فرزندی و کفایت اجتماعی در نوجوانان. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 4، 16
 • کلانتر هرمزی آتوسا، عسلی طالکوئی سکینه، مرادی لیاولی قاسم. (1394). پیش بینی تاب آوری روان شناختی بر اساس میزان پایبندی مذهبی در زنان متاهل. مطالعات روان شناسی بالینی، 5، 19
 • کلانتر هرمزی آتوسا، بیژنی جواد، حسینی نژاد ناهید. (1393). اثربخشی گروه درمانی شناختی‏ رفتاری بر خودکارامدی و عزت ‏نفس مردان متاهل مبتلا به سوء مصرف مواد. پژوهش های مشاوره، 13، 52
 • جباری طاهره، اسمعیلی معصومه، کلانتر هرمزی آتوسا. (1393). تأثیر آموزش حقوق متقابل والد-فرزند از دیدگاه آموزه های اسلامی بر کاهش تعارضات والد- فرزند. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 19، 2
 • کلانتر هرمزی آتوسا، کانی سانانی ئه وین. (1394). بررسی رابطۀ بین نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهایی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 6، 23
 • شاه حسینی نیا علی رضا، کلانتر هرمزی آتوسا، فرح بخش کیومرث. (1394). تاثیر آموزش همدلی از طریق قصه گویی بر کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان. پژوهش های مشاوره، 14، 56
 • کلانتر هرمزی آتوسا، وجدانی همت مهدی. (1395). پیش بینی میزان آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود به دبستان بر اساس هوش هیجانی مادران آن ها. پژوهش در نظام های آموزشی، دهم، 34
 • دهقان کبری، شریعتمدار آسیه، کلانتر هرمزی آتوسا. (1394). اثر بخشی درمان مرور زندگی بر اضظراب مرگ و رضایت از زندگی زنان سالمند ساکن شهر تهران. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 6، 22
 • مهران قاسم، کلانتر هرمزی آتوسا، فرح بخش کیومرث. (1394). مقایسه آموزش مبتنی بر نظریه شناختی و راه حل محور بر کاهش هم وابستگی همسران معتادین. پژوهش های کاربردی روانشناختی، ششم، 4
 • اصولی اعظم، شریعتمدار آسیه، کلانتر هرمزی آتوسا. (1395). بررسی رابطه ی باورهای فراشناخت باخودتنظیمی تحصیلی و تعارض دانش آموزان و والدین. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 7، 27
 • شریعتی زینب، نعیمی ابراهیم، کلانتر هرمزی آتوسا. (1398). بررسی مؤلفه های معنوی در معلولین با تجربه رشد پس از آسیب. مشاوره کاربردی، 9، 1
 • کلانتر هرمزی آتوسا، مسعودی ندا، فرح بخش کیومرث. (1397). اثربخشی بازی‌درمانی کودک‌محور بر خودمهارگری و بهبود رفتارهای تکانشی در کودکان تک‌والد. سلامت روان کودک، 5، 4
 • Kalantar Hormozi Atousa, Esmaeeli Masoume, Salimi Bajestani Hosein, Fahimi Far Ameneh. (2017). Maternal lived experience of primiparous mothers (from childbirth to one-year-old): a phenomenological study. 21, 3
 • اختیاری امیری راضیه، فرح بخش کیومرث، کلانتر هرمزی آتوسا، سلیمی بجستانی حسین. (1397). تدوین و ارائه الگوی مطلوب مشاوره پیش از ازدواج مبتنی بر فرهنگ اسلامی- ایرانی. پایش....(جهاد دانشگاهی)، 17، 4
 • رضایی مدنی مرتضی، کلانتر هرمزی آتوسا، نعیمی ابراهیم. (1398). بررسی فرآیند هدایت تحصیلی نوین از منظر مشاوران مدارس. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 10، 39
 • کلانتر هرمزی آتوسا، برجعلی احمد، اسمعیلی معصومه. (1399). واکاوی عوامل شروع پویا در همسران شهدای مدافع حرم. مطالعات راهبردی زنان، 22، 89
 • کلانتر هرمزی آتوسا، تختی معصومه، شفیع آبادی عبداله، فرخی نورعلی. (1399). اثربخشی برنامه مداخله ای تعامل والد - کودک مبتنی بر مربی گری هیجان بر علائم اختلال اضطراب جدایی کودکان. علوم روانشناختی، 19، 95
 • کلانتر هرمزی آتوسا. (1399). تبیین الگوی مفهومی "رشد خود" مبتنی بر آثار مولوی. علوم روانشناختی، 19، 94
 • کلانتر هرمزی آتوسا. (1399). فراتحلیل یافته های مربوط به اثربخشی درمان های شناختی-رفتاری بر کاهش مشکلات روان شناختی دانش آموزان. اندازه گیری تربیتی، 10، 39
 • زیبایی نژاد معصومه، برجعلی احمد، اسمعیلی معصومه، کلانتر هرمزی آتوسا. (1399). اثربخشی آموزش شروع پویا به روش شناختی رفتاری بر تجربه سوگ همسران شهدای مدافع حرم استان تهران. فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده، 5، 45
 • موسی پور حامد، کلانتر هرمزی آتوسا، برجعلی احمد. (1399). تبیین الگوی مفهومی «رشد خود» مبتنی بر آثار مولوی. علوم روانشناختی، 19، 94
منتشر شده در نشریات خارجی
 • Falakolaflaki Sima, Kalantar Hormozi Atousa. (2015). A Comparative Study of Identity Style in Deaf and Normal Adolescents. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6, 2
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • کلانتر هرمزی آتوسا، ابراهیمی ثریا، اولین همایش ملی مشاوره مدرسه، مقاله کامل چاپ شده، بررسی عملکرد مشاوران مدارس در رشد شخصی/اجتماعی دانش‌آموزان دختر دوره‌ی دوم متوسطه شهرستان کامیاران از دیدگاه دانش‌آموزان ووالدین آن‌ها، 1397/08/20، 1397/08/21
 • شریعتی زینب، نعیمی ابراهیم، کلانتر هرمزی آتوسا، چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش ها و راه حل ها، مقاله کامل چاپ شده، بررسی نشانه ها، علائم و مدل های فرآیند رشد پس از آسیب (PTG)، 1397/11/04، 1397/11/05
 • شریعتی زینب، نعیمی ابراهیم، کلانتر هرمزی آتوسا، چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش ها و راه حل ها، مقاله کامل چاپ شده، بررسی نقش معنویت در نحوه سازگاری افراد با تجربه رویدادهای آسیب زا و پراسترس، 1397/11/04، 1397/11/05
تالیف
 • کلانتر هرمزی آتوسا، فولادی پور عزت اله. (1388). همیار مشاوران. ایران-تهران، طلوع دانش
 • کلانتر هرمزی آتوسا، فولادی پور عزت اله. (1390). مشاوره همتایان. ایران-تهران، طلوع دانش
ترجمه
 • کلانتر هرمزی آتوسا، فولادی عزت اله. (1397). راهنمای مشاوران مدارس. ایران-تهران، انتشارات رشد فرهنگ
سایر
 • کلانتر هرمزی آتوسا، وجدانی همت مهدی. (1397). مجموعه مقالات اولین همایش ملی مشاوره مدرسه. انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
کارشناسی ارشد
 • تدوین مدل ناسازگاری زناشوئی با توجه به سبک زندگی و جهت گیری دینی در زوجین متقاضی طلاق، فیاض علی نژادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/06
 • بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر درمان شناختی رفتاری بر کاهش افسردگی نوجوانان پسر HIV مثبت، ایرج صفری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/26
 • تاثیر آموزش همدلی از طریق قصه درمانی بر کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای، علی رضا شاه حسینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/02/13
 • بررسی کیفی حوزه های تعارض کار-خانواده در معلمان، حسن اردلانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/30
 • پیش بینی مکانیسم های دفاعی مورد استفاده در نوجوانان بر اساس مؤلفه های فراشناخت و هوشبهر هیجانی در نوجوانان، ابراهیم حصار، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/04/01
 • پش ینی ناپایداری ازدواج بر اساس طرحواره های جنسیتی زوجین متقاضی طلاق، ابراهیم شیروانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/04/01
 • بررسی ساختاری (تدوین مدل) عملکرد تحصیلی بر اساس انگیزه ی پیشرفت و میانجی گری رفتار حل مسئله در دانش آموزان دختر متوسطه، صفیه خدا شاهی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/04/08
 • مقایسه اثربخشی درمان های شناختی و راه حل محور در کاهش هم وابستگی همسران معتادین، قاسم مهران، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/23
 • بررسی کیفی تصور از مرگ و تصور از آینده در زنان مبتلا به ایدز، پریسا نهالگر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/28
 • بررسی کیفی عوامل موثر در اعتیاد و روش های درمانی کنگره 60 و ام ای، مجید رحیمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/07/04
 • آبررسی عملکرد مشاوران مدارس در رشد شخصی/اجتماعی، تحصیلی و شغلی دانش آموزان از دیدگاه دانش آموزان و والدین آن ها، ثریا ابراهیمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/15
 • بررسی اثربخشی بازی درمانی کودک محور بر خودکنترلی و بهبود رفتارهای تکانشی در کودکان دبستانی تک والد، ندا مسعودی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/24
 • بررسی " چ" های(چیستی، چرایی و چگونگی) هویت دینی در بین نوجوانان، علیرضا روشنایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/27
 • بررسی عملکرد مشاوران مدارس در رشد شخصی/اجتماعی، تحصیلی و شغلی دانش آموزان از دیدگاه دانش آموزان و والدین آن ها، ثریا ابراهیمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/27
 • پیش بینی کارکرد انطباقی _ اجتماعی نوجوانان براساس ابعاد رفتار فرزند پروری والدین، زهرا ضیایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/30
 • بررسی فشار روانی و نحوه سازگاری فرزندان شاهد و غیر شاهد با فقدان پدر، راضیه لطفی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/26
 • بررسی فراشناخت و انتظارات از زندگی دانش آموزان پسر دارای گرایش به خودکشی، رضا رمضانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/29
 • بررسی فراشناخت و انتظارات از زندگی دانش آموزان پسر دارای گرایش به خودکشی، رضا رمضانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/29
 • بررسی کیفی مولفه های معنوی در افراد رشدیافته پس از آسیب، زینب شریعتی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/10/17
 • بررسی کیفی نقش هدایت تحصیلی در اشتغال به کار دانش آموختگان آموزش و پرورش، علی عباسی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/10/19
 • بررسی تجارب زیسته ی منجر به شکل گیری ھویت توفیق و ھویت شکست در دانش آموزان، محیا مرادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/15
 • اثر بخشی روان نمایشگری بر کاھش مشکلات توجه و مشکلات اجتماعی دانش آموزان دختر دوره متوسطه، مینا رحیمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/22
 • مقایسه تعادل عاطفه،پاسخ به استرس و تحریف‌های شناختی در پدران و مادران دارای فرزند معلول جسمی حرکتی، سیده سرور موسویان فر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/28
 • بررسی نقش عوامل خانوادگی در اظطراب بازگشت به خانه دانشجویان دختر ساکن خوابگاه، فریناز عمادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/28
 • اثربخشی هشیاری وجود بر سرسختی روانشناختی و خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان، دلشاد رحیمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/29
 • اثر بخشی روان نمایشگری بر کاهش مشکلات توجه و مشکلات اجتماعی دانش آموزان دختر دوره متوسطه، مینا رحیمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/30
 • رابطه ساختاری انعطاف پذیری خانواده و اهمال کاری تحصیلی با میانجیگری تفکر انتقادی و سبک های مقابله نوجوانان، سهیلا رشیدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/30
 • اثربخشی مشاوره ی انگیزشی بر خودکارآمدی تحصیلی انگیزه ی پیشرفت و تفکر انتقادی دانش آموزان، زینب آقا محمدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/12/02
 • بررسی ادراک شایستگی کودکان کار و بی بضاعت از نظر آنان و معلمین شان، مریم ابراهیمی پیروه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/26
 • بررسی فرایند هدایت تحصیلی نوین در پایه نهم از منظر مشاوران مدارس و متخصصان مرتبط و ارائه نظرات اصلاحی آنان، مرتضی رضایی مدنی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/06/27
 • اثربخشی آموزش شفقت به خود بر کاهش کمرویی و خودناتوان سازی تحصلی دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر تهران، مهسا ظاهری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/09/19
 • بررسی نقش تعاملات درون خانواده در افت تحصیلی دانش آموزان، سکینه فرجام، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/06
 • پیش بینی اعتیاد به اینترنت دانش آموزان پسر از طریق جهتگیری زندگی و میانجیگری چشم انداز زمان و انگیزش تحصیلی، حسن رضایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/26
 • بررسی ادراک دختران بدسرپرست از حمایت کننده های درونی و نقش آن در برابر فشار های محیطی، فاطمه عابدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/27
 • بررسی رابطه ساختاری مسئولیت پذیری و فرسودگی تحصیلی با میانجی گری سبک های تصمیم گیری دانش آموزان دوره دوم متوسطه، احسان رضازاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/08/06
 • بررسی پیش آگهی های رفتارهای خود آسیب رسان نوجوانان از دیدگاه مشاوران مدارس و راه های پیش گیری از آن، زهرا سلطانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/05/05
 • مطالعه عوامل تاب آوری و امید به زندگی بیماران مبتلا به سرطان با محوریت سبک زندگی اسلامی، محدثه رضائی فرح آبادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/06/30
 • بررسی رضایتمندی تحصیلی دانشجویان دارای رشته تحصیلی غیر متناظر با رشته کارشناسی بر مبنای انگیره ھای تغییر رشته، مهدیه وهابی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/07/23
 • بررسی موانع ارتباط موثر دانش آموزان در تعامل با مشاور مدرسه، ریحانه اسماعیلی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/07/27
 • مطالعه نقش رفتار خانواده در بزهکاری فرزندان، راضیه السادات احمدی سجادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/07/27
 • مطالعه مولفه¬های موفقیت تحصیلی از دید گاه دانش آموزان و مشاوران، سحر شریفی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/08/05
 • بررسی منابع و موانع انگیزشی رشد حرفه ای مشاوران مدارس از دیدگاه آنان، حسین عظیمی گیوی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/08/05
 • بررسی عوامل موثر برکیفیت زندگی نوجوانان تک والد، محمد مهرآور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/08/12
 • مطالعه نگرش دانش آموزان و مشاوران مدارس به درس تفکر و سبک زندگی، سمیرا مومنی زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/08/14
 • بررسی تربیت در خانواده ھای مذھبی دانش اموزان دختر مطابق با معیارھای منطبق بر فطرت، مریم علی اکبر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/12/03
 • مقایسه نقش فیلم ھای نمایشی شبکه های فرامرزی بر نحوه تعامل زنان خانه دار و شاغل با همسر، امیرعلی کریمیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/12/12
 • بررسی باورھای تحصیلی در دانش اموزان با پیشرفت تحصیلی بالا وپایین، نگار ثابت جهرمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/12/15
 • ادراک مشاوران مدارس از نقش خود در پیشگیری از آسیب ھای روانی- اجتماعی و توانمندسازی دانش آموزان، الهام سرایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1400/06/20
 • بررسی کیفی مولفه های ارتباط موثر خانواده در تعامل با مشاور مدرسه، علیرضا قاضی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1400/06/29
 • بررسی رابطه ساختاری مسئولیت پذیری و فرسودگی تحصیلی با میانجی گری سبک های تصمیم گیری دانش آموزان دوره دوم متوسطه، احسان رضازاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
PhD
 • آگاهی از حقوق والدین، طاهره جباری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/02/16
سمت‌های اجرایی
 • معاون پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه، 1391/06/25، ایران، تهران
 • عضو کمیسیون تحصیلی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، 1395/10/20، ایران، تهران
 • مدیرگروه مشاوره دانشگاه، 1396/12/14