professor_pic
مهدی واحدی
مهدی واحدی ، استادیار رشته تکنولوزی آموزشی است. ایشان در گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • Vahedi Mahdi, Zeleeva Vera. (2012). ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОНТЕНТОВ. 33، 5
 • Vahedi Mahdi. (2013). Педагогические условия, принципы и критерии эффективности. 22، 26
 • Vahedi Mahdi. (2011). Жизненная необходимость стандартов в области виртуального образования. 21، 12
 • Vahedi Mahdi. (2010). современные тенденции развития университетского виртуального образования в Иране. 20، 4
 • واحدی مهدی، نوروزی داریوش، شامانی اسماعیل. (1395). رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با هویت جوانان شهر تهران. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 7، 28
 • واحدی مهدی، زارع ایرج. (1395). تأثیر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر اُفت تحصیلی دانشجویان. رهپویه هنر، 3، 36-37
 • واحدی مهدی، گوهری مهرناز. (1396). بررسی میزان تحقق حقوق مدنی مندرج در منشور حقوق شهروندی در محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه چهارم. فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه درسی، 2، 9
 • واحدی مهدی، چرخ آبی پریسا. (---). تاثیر آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصه گویی بر مهارتهای اجتماعی و هوش کلامی نوآموزان دو زبانه دوره پیش دبستانی. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان شناسی، 10، 38
 • واحدی مهدی، بیگدلی زیور. (1397). اثربخشی بازیهای سازماندهی شده بر میزان یادگیری و هوش نوآموزان پیش دبستانی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، نهم، 33
 • واحدی مهدی، کرمی محمد جواد، زارعی زوارکی اسمعیل. (1396). تاثیر بازی های رایانه ای آموزشی بر مهارت های فراشناختی دانش آموزان در درس زیست شناسی. فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال هشتم، 2
 • Vahedi Mahdi, Tajik Farnaz. (2021). Quarantine and education: an assessment of Iranian formal education during the COVID-19 outbreak and school closures. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology. ISSN: 1814-0556, 17, 1
منتشر شده در نشریات خارجی
 • Vahedi Mahdi. (2016). Критерии качества и эффективности электронного обучения в высшем образовании. International Journal of Business Information Systems، 21، 13
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • واحدی مهدی، زعیمی مرضیه، سومین همایش علمی و پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش در ایران، article abstraction، شناسایی عوامل موثر در هوشمند سازی موفق مدارس با استفاده از معادلات ساختاری(مدارس شهرستان بویراحمد)، 1395/06/04، 1395/06/05
 • واحدی مهدی، زارعی زوارکی اسمعیل، زعیمی مرضیه، سومین همایش علمی و پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش در ایران، article abstraction، مقاله کامل، رتبه بندی عوامل موثر در هوشمند سازی موفق مدارس با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره(تاپسیس)، 1395/06/04، 1395/06/05
 • واحدی مهدی، اکملی مهسا، پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران، مقاله کامل چاپ شده، بررسی آثار مثبت و منفی اینترنت بر کاربران، 1396/08/08، 1396/08/08
 • واحدی مهدی، کاظمی فلوردی کوثر، اولین کنفرانس ملی فرصت ها و پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مقاله کامل چاپ شده، اینترنت اشیاء در خدمت آموزش و یادگیری، 1396/08/08، 1396/08/09
 • واحدی مهدی، عبداللهی صفیه، اولین کنفرانس ملی فرصت ها و پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مقاله کامل چاپ شده، تاثیر شبکه های اجتماعی بر آموزش و یادگیری و لزوم بستر سازی مناسب و تغییر نگرش مسئولین نظام آموزشی، 1396/08/08، 1396/08/09
 • شریفاتی سکینه، واحدی مهدی، اولین کنفرانس ملی دستاوردهای پژوهشی در روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی، مقاله کامل چاپ شده، تربیت ضهروندی درمقطع پیص دبستان با تاکید برآموزش های زیست محیطی مبتنی برواقعیت افسوده، 1396/12/10، 1396/12/11
 • گوهری مهرناز، واحدی مهدی، تربیت شهروندی، چیستی، چرایی و چگونگی، ارائه پوستر، بررسی میزان تحقق حقوق مدنی مندرج در منشور حقوق شهروندی در محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدائی، 1396/12/16، 1396/12/17
 • زارع خور میزی عارف، واحدی مهدی، اولین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، سخنران، بررسی پداگوژی انتقادی در برنامه درسی تربیت معلم مبتنی بر نظریه آیزنر، 1397/03/31، 1397/03/31
 • واحدی مهدی، جعفرخانی فاطمه، یزدان خواه شبنم، همایش ملی فناوری آموزشی و محیط های یادگیری، ارائه پوستر، یادگیری و انگیزش درس ریاضی در بازی های رایانه ای با رویکرد مقایسه رسانه ای، 1397/08/30، 1397/08/30
 • واحدی مهدی، موسوی عاطفه، همایش ملی فناوری آموزشی و محیط های یادگیری، سخنران، تاثیر محیط آموزشی معکوس، بر یادگیری دانش آموزان ابتدائی، 1397/08/30، 1397/08/30
 • واحدی مهدی، مقامی حمیدرضا، شهرکی مریم، چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت، مقاله کامل چاپ شده، رابطه کیفیت آموزشی و کتاب های کمک درسی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول، 1397/12/20، 1397/12/20
 • واحدی مهدی، گوهری مهرناز، شریفی نیا سعید، همایش ملی خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه، سخنران، شناسایی قابلیتها و کاربردهای بازی وارسازی در یادگیری کودکان اتیسم، 1398/02/09، 1398/02/09
 • واحدی مهدی، انصاری اختر زهرا، همایش ملی اخلاق علمی و اخلاق کاربردی با محوریت اندیشه های بوعلی سینا، مقاله کامل چاپ شده، بررسی و تبیین چارچوب سبک زندگی اسلامی در عصر فناوری اطلاعات وارتباطات در ارتباط با خانواده، 1398/06/02، 1398/06/03
 • واحدی مهدی، اشرف اسلامی سایه، همایش ملی اخلاق علمی و اخلاق کاربردی با محوریت اندیشه های بوعلی سینا، article abstraction، خلاصه مقاله، طراحی و اعتباریابی چارچوب اخلاق برای محیطهای آموزشی مبتنی بر فناوری، 1398/06/02، 1398/06/03
 • واحدی مهدی، آب بند عربانی الهام، اولین همایش ملی مدرسه فردا، مقاله کامل چاپ شده، بررسی حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی به منظور ارائه ی راهکارهایی برای حفظ آن، 1398/06/31، 1398/06/31
 • واحدی مهدی، حیدری نژاد نفیسه، دومین کنفرانس بازیابی تعاملی اطلاعات، مقاله کامل چاپ شده، تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر تعاملات اجتماعی افراد، 1398/07/10، 1398/07/10
 • واحدی مهدی، عزیز خانی فائزه، کنفرانس ملی بازیابی تعاملی اطلاعات، مقاله کامل چاپ شده، چالش حریم شخصی و داده های خصوصی در جهان به هم متصل اینترنت اشیا، 1398/07/17، 1398/07/18
 • واحدی مهدی، محمدی فاطمه، کنفرانس ملی بازیابی تعاملی اطلاعات، مقاله کامل چاپ شده، تاثیرشبکه های اجتماعی مجازی بر هویت فرهنگی کاربران ایرانی، 1398/07/17، 1398/07/18
 • واحدی مهدی، نصیری علی، سومین همایش ملی روانشناسی تعلیم و تربیت و سبک زندگی، مقاله کامل چاپ شده، بررسی کتاب های فارسی، مطالعات اجتماعی و هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی از حیث انعکاس مفاهیم اصول دین، 1398/11/24، 1398/11/24
 • واحدی مهدی، گوهری مهرناز، چهارمین همایش ملی روانشناسی تربیتی شناختی، ارائه پوستر، تاثیر عنصر نشان بر یادگیری ریاضی دانش آموزان در سامانه مدیریت یادگیری بازی وارسازی شده، 1398/11/28، 1398/11/28
 • واحدی مهدی، گوهری مهرناز، دومین همایش ملی فناوری آموزشی: فرصت ها، چالش ها ، دستاوردها، ارائه پوستر، بازی وارسازی و کاربرد آن در آموزش، 1399/08/06، 1399/08/07
 • واحدی مهدی، افشاری ناهید، دومین همایش ملی فناوری آموزشی: فرصت ها، چالش ها ، دستاوردها، ارائه پوستر، بررسی نقش تعامل و راهبردهای افزایش آن در محیط های یادگیری الکترونیکی، 1399/08/06، 1399/08/07
 • زارعی زوارکی اسمعیل، رشیدی حسن، جامه بزرگ زهرا، واحدی مهدی، عمادی رسول، هفته پژوهش 1399 در دانشگاه علامه طباطبائی، سخنران، نشست تحصصی آموزش الکترونیکی در دوره بحران کووید 19، 1399/09/25، 1399/09/25
 • واحدی مهدی، هاشمی فاطمه سادات، آب روشن مهسا، اولین همایش ملی یادگیری سیار از نظر تا عمل، ارائه پوستر، تبیین چالشهای ارزشیابی در برنامه درسی الکترونیکی در دوره کرونا، 1399/11/29، 1399/11/30
 • واحدی مهدی، صفاری پدرام، حیدریان محمد رضا، اولین همایش ملی یادگیری سیار از نظر تا عمل، ارائه پوستر، تبیین فعالیت های یادگیری سازنده گرا در محیط های یادگیری الکترونیکی، 1399/11/29، 1399/11/30
 • واحدی مهدی، تاجیک فرناز، نخستین دوسالانه دبیران زیست شناسی ایران، سخنران، اینستاگرام به عنوان یک ابزار آموزشی، 1400/02/30، 1400/02/31
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • Vahedi Mahdi, gohari mehrnaz, sharifinia saeid, the 2nd international conference of research in Innovation and Technology, article abstraction, brief article, The influence of gamification in learning and engagement fast typing skills, 2018/09/20, 2018/09/20
 • Vahedi Mahdi, Behzadaval Bahareh, The International Conference on Research in Teaching and Education, announcer, THE ROLE OF INSTRUCTIONAL DESIGN IN MUSIC EDUCATION, 2019/06/21, 2019/06/23
 • واحدی مهدی، آذین الهام، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21، مقاله کامل چاپ شده، تأثیر موانع استفاده از روش های تدریس فعال بر افت تحصیلی، 1395/12/08، 1395/12/09
 • واحدی مهدی، بیگدلی زیور، هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، article abstraction، مقاله کامل، تعیین میزان اثربخشی بازی های سازماندهی شده بر هوش کلامی، 1396/04/31، 1396/05/01
 • نجفی فاطمه، واحدی مهدی، اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت شناسی و تاثیرگذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش های دینی، مقاله کامل چاپ شده، فرصت های فضای مجازی؛ رویکرد دینی - آموزشی، 1396/12/21، 1396/12/22
 • بیگدلی زیور، واحدی مهدی، هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، مقاله کامل چاپ شده، مقایسه هوش هیجانی، سبکهای دلبستگی و مهارت های اجتماعی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان دارای اختلال نارسایی توجه مقطع راهنمایی شهر یاسوج، 1396/04/31، 1397/05/01
 • واحدی مهدی، اسکندری فاطمه، سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی، مقاله کامل چاپ شده، سواد رسانه ای و مواجهه با سبک زندگی ارائه شده در فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی، 1398/06/28، 1398/06/28
 • واحدی مهدی، نورزاده نسرین، دومین کنفرانس بین المللی آموزش ورورش تطبیقی، سخنران، بررسی تطبیقی جایگاه دروس تکنولوژی آموزشی در نظام تربیت معلم کشورھای استرالیا، کره جنوبی و ایران، 1398/08/29، 1398/09/01
 • واحدی مهدی، قناویزی زهره، شریفی نیا سعید، دومین کنفرانس بین المللی آموزش ورورش تطبیقی، مقاله کامل چاپ شده، استاندردهای جهانی برای بهبود کیفیت یادگیری آنلاین، 1398/08/28، 1398/09/01
 • واحدی مهدی، یحیوی زاده محدثه سادات، ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات نوین در حوزه روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی در ایران، مقاله کامل چاپ شده، واکاوی آموزش هنر در دوره ابتدائی از منظر طراحی، اجرا و ارزشیابی از دیدگاه معلمان شهر کرج، 1399/04/12، 1399/04/12
 • واحدی مهدی، جعفرخانی فاطمه، مصلحیان امین، ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات نوین در حوزه روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی در ایران، مقاله کامل چاپ شده، تاثیر یادگیری معکوس بر انگیزش و یادگیری دانشآموزان چندپایه دورهی ابتدایی، 1399/04/25، 1399/04/25
 • واحدی مهدی، یحیوی زاده محدثه سادات، ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات نوین در مشاوره روانشناسی و علوم تربیتی، سخنران، واکاوی آموزش هنر دردوره ابتدائی از منظر طراحی، اجرا و ارزشیابی از دیدگاه معلمان شهر کرج، 1399/06/24، 1399/06/25
 • واحدی مهدی، اکبری مطلق محسن، دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم سیاسی، مقاله کامل چاپ شده، حقوق و مسئولیت های کاربران در فضای مجازی مبتنی بر منشور حقوق شهروندی، 1398/12/10، 1399/12/11
 • واحدی مهدی، قناعتی ریحانه، حسن زاده مریم، سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی، سخنران، تحلیل فیلم های آموزشی دوره ابتدایی بر اساس اصول چندرسانه ای مایر ( تحلیل موردی: فیلم های علوم تجربی پایه پنجم مدرسه تلویزیونی ایران)، 1399/12/14، 1399/12/15
 • واحدی مهدی، نصرآبادی بهاره، سومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی، ارائه پوستر، تحلیلی بر برنامه درسی تربیت جنسی در دوره ابتدائی، 1399/12/16، 1399/12/17
 • واحدی مهدی، مسلمی سید علی، مولایی مریم، سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی، سخنران، بررسی جایگاه برنامه درسی چند فرهنگی در کتابهای درسی دوره ابتدائی، 1399/12/24، 1399/12/25
 • واحدی مهدی، عباس زاده روگوشوئی مهیا، محمودی عبدالله، پنجمین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی، ارائه پوستر، چالش های ارزشیابی توصیفی در دانش آموزان پایه اول ابتدایی در آموزش مجازی، 1400/03/09، 1400/03/10
ترجمه
 • واحدی مهدی، زائری محمد تقی. (1400). تدریس تلفیقی دوره ابتدایی تا متوسطه. ایران-تهران، مبنای خرد
سایر
 • واحدی مهدی، رهبر عباسعلی، اکبری اقذم صادق. (1399). تبیین ابعادی بیانیه گام دوم انقلاب از نظر اعضا هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی. ایران-تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
طرح های کاربردی برون دانشگاهی
 • طراحی الگوی عملیاتی برنامه درسی الکترونیکی (برای نظام برنامه ریزی درسی ج. ا. ایران)، طرح ملی، 1399/04/31
طرح‌های درون دانشگاهی
 • بازنگری برنامه درسی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی، 1399/02/02، 1400/04/26
کارشناسی ارشد
 • بررسی موانع استفاده از روش‌های فعال تدریس و تأثیر آن بر افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی منطقه 19 شهرداری تهران، الهام آذین، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/23
 • تأثیر میزان استفاده از شبکه¬های اجتماعی مجازی بر اُفت تحصیلی، ایرج زارع، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/30
 • بررسی میزان تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد آموزشی معلمان ابتدایی منطقه 6 شهر تهران، مریم حسامی، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/30
 • بررسی موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری، صفیه عطایی، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/07/13
 • طراحی و تولید بازی رایانھ ای اموزش ریاضی و تاثیر ان بر پیشرفت و انگیزش تحصیلی دانش آموزان نابینا پایھ دوم ابتدایی"، زینب معرفتی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/30
 • طراحی و اعتباریابی چارچوب اخلاق در محیط های آموزشی مبتنی بر فناوری، سایه اشرف اسلامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/12/05
 • بررسی رابطه بین راهبردهای انضباطی معلمان و جو کلاس درس با مسئولیت پذیری دانش آموزان پایة ششم ابتدایی شهرستان طارم در سال تحصیلی 98-1397، لیلا محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/30
 • تاثیر نرم افزار آموزش هندسه بر سطوح یادگیری و مشارکت دانش آموزان پسر پایه هفتم شهر گله دار استان فارس، جواد ابراهیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/09/04
 • تحلیل محتوای کتاب راھنمای درس ھنر برای معلمان دوره اول ابتدایی از منظر اصول طراحی پیام ھای اموزشی، فاطمه آقاپور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/09/06
 • اثر بخشی دوره های ضمن خدمت مجازی فرهنگیان از دیدگاه معلمان شهرستان کوهدشت در سال تحصیلی 98-97، سعید نجفی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/10/03
 • رابطھ راھبردھای انضباطی معلمان و جو کلاس درس با مسئولیت پذیری دانش آموزان پایھ ششم ابتدایی شھرستان طارم، لیلا محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/02
 • تاثیر بازی آموزشی برانگیزش تحصیلی کودکان اوتیسم، مهرناز گوهری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/08
 • تاثیر بازی ھای رایانھ ای آموزشی بر انگیزش و یادگیری درس ریاضی دانش آموزان دختر پایھ سوم ابتدایی، ماندانا جوربنیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/09
 • رابطه سبک تدریس معلمان با مسئولیت¬پذیری فراگیران از منظر دانش¬آموزان دختر دوره ابتدایی استان تهران در سال تحصیلی 1397-1398، نرگش شرفی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/10
 • ررسی تطبیقی جایگاه دروس تکنولوژی آموزشی در نظام تربیت معلم کشورهای استرالیا ،کره جنوبی ، آلمان و ایران، نسرین نورزاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/12/14
 • مطالعه احساس امیدواری، امنیت و میزان استفاده از فضاهای شهری سالمندان کاربر شبکه های اجتماعی مجازی، محدثه مصلحی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/04/25
 • طراحی و ارزیابی محتوای اموزشی سواد مالی برای دانش اموزان دوره دوم ابتدایی، عطیه فولادوند، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/12/05
 • ارزیابی محیط یادگیری اموزش مجازی دانشگاه علامھ طباطبایی از دیدگاه دانشجویان، زهره قناویزی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/12/13
 • آسیب شناسی مدارس هوشمند در ایران و ارائه ی راهکار، سمیه قربانخانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/12/20
 • بررسی روش های تدریس فعال و مدیریت اثر بخش کلاس در آموزش الکترونیکی از نظر معلمان دوره ابتدایی، زینب فاضلی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1400/04/09
 • شناسایی عوامل موثر در هوشمند سازی موفق مدارس با استفاده از معادلات ساختاری، و رتبه بندی آنها بر اساس روش های تصمیم گیری چند معیاره، مرضیه زعیمی، درون دانشگاهی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
سمت‌های اجرایی
 • عضو کمیته علمی همایش ملی آموزش مجازی چالش های تربیتی فرهنگی و راهکارها، 1399/12/26، 1400/11/30، ایران، تهران
همکاری در نشریات
 • رشد فناوری آموزشی، سایر، 1398/04/26، 1399/12/26، 212536