ارزش‌ها
اهداف، راهبردها و برنامه­ های دانشگاه علامه طباطبائی در حوزه پژوهش بر ارزش­های زیر استوار است : 1)رعایت موازین و اصول اخلاقی در پژوهش 2) توجه به خلاقیت و نوآوری 3) ارج نهادن به روحیه پژوهشگری 4) ترویج روحیه نقدپذیری 5) توجه به منافع ملی و ارزش های ایرانی- اسلامی 6) تکریم شأن و منزلت پژوهشگران