راهبردها
راهبردها و راهکارهای اجرایی(Strategies & Programs): راهبردهای هدف اول(ساماندهی نظام جامع پژوهش و فناوری دانشگاه) 1. توسعه فرهنگ پژوهش و بسط روحیه پژوهشگری با تأکید بر روحیه کار جمعی 1.1 تقویت فرهنگ کار گروهی و مشترک در فعالیت­های پژوهشی 1.2 ایجاد هسته­ها و شغل­های موقت پژوهشی(پسا دکتری- پژوهشگر میهمان- دستیار پژوهشی) 1.3 پشتیبانی از فعالیت­های علمی بین­المللی استادان و دانشجویان 1.4 گسترش انتشار آثار (کتاب و مجلات) تألیفی و ترجمه ای از طریق تسهیل فرایندهای حقوقی و اجرایی 1.5 هدایت گروه­های آموزشی و پژوهشی برای تدوین درخت پژوهشی اساتید 2. تسهیل فرایندهای اجرایی و فعالیت­های پژوهشی از طریق اصلاح ساختار 2.1 اصلاح فرایندهای حوزه پژوهش از طریق تهیه و اصلاح آیین نامه­ها و شیوه نامه­ها 2.2 تدوین نظام آماری کارآمد و رتبه بندی اعضای هیأت علمی ،گروه­ها ،دانشکده­ها 2.3 ساماندهی، فعال­سازی و باز­مهندسی فعالیت­های مراکز پژوهشی دانشگاه در جهت نیازهای کاربردی 2.4 ایجاد زمینه­های مشترک برای همکاری انجمن­های علمی دانشجویی با مراکز پژوهشی 2.5 گسترش رویکرد بین­المللی­سازی در دانشکده­ها و مراکز پژوهشی 3. توسعه دسترسی به منابع اطلاعات معتبر علمی 3.1 افزایش امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی معتبر علمی 3.2 طراحی و ایجاد کتابخانه دیجیتالی 3.3 افزایش نمایه‌پذیری گزارش‌های پژوهشی دانشگاه در پایگاه‌های بین‌المللی 3.4 ایجاد پروفایل‌های پژوهشی پژوهشگران در پورتال‌ها و دروازه‌های پژوهشی بین المللی 3.5 استفاده از ظرفیت های بین­المللی از طریق عضویت در کنسرسیوم های محتوایی 4. توسعه شبکه­های ارتباطی پژوهشی 4.1 استقرار سامانه جامع نشریات دانشگاه 4.2 استقرار سامانه مدیریت امور پژوهشی 4.3 استقرار پورتال کتابخانه ای 4.4 برنامه ریزی برای ایجاد پروفایل پژوهشی اعضای هیأت علمی و دانشجویان در سامانه مدیریت امور پژوهشی 4.5 توسعه بستر تعاملی میان پژوهشگران و مراکز پژوهشی از طریق وب­سایت معاونت پژوهشی 5. توسعۀ کارآفرینی و تجاری­سازی یافته­های پژوهشی 5.1 توسعۀ فرهنگ نوآوری و کارآفرینی در دانشگاه 5.2 حمایت از ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و کارآفرینی 5.3 هدایت فعالیت‎های پژوهشی به سوی تأمین نیازهای صنعت و جامعه 5.4 تشکیل اتاق فکر پژوهش در دانشکده­ها و مراکز پژوهشی 5.5 تدوین برنامه استراتژیک پژوهش با رسالت کاربردی­سازی علوم انسانی 5.6 ایجاد و تقویت زیرساخت لازم برای بازاریابی و تشویق سرمایه­گذاری بخش غیر دولتی در اجرای پژوهش­های دانشگاهی 5.7 برقراری ارتباط مستمر و هم افزا بین سه جریان تولید ، انتشار و کاربرد دانش(چرخۀ دانش) و تقویت فرایند تبدیل ایده به محصول راهبردهای هدف دوم(ساماندهی و ارتقاء منابع در حوزه پژوهش) 6. شناسایی، جذب و توانمندسازی استادان، دانشجویان و کارشناسان حوزۀ پژوهشی 6.1 جذب استادان پژوهشگر و توانمند سازی اعضای هیأت علمی 6.2 شناسایی و توانمند­سازی استعدادهای پژوهشی دانشجویی 6.3 حمایت از تشکیل هسته­های پژوهشی در انجمن­های علمی و دانشجویی 6.4 سیاستگذاری و برنامه ریزی برای ارائۀ آخرین دستاوردهای علمی در قالب کارگاه­ها و دوره­های آموزشی- پژوهشی 6.5 تقویت و ارتقای توان فنی و تخصصی کارشناسان حوزۀ پژوهشی دانشگاه، دانشکده­ها و مراکز پژوهشی 7. باز­مهندسی و بهبود فرایندهای اجرایی دوره های دکتری پژوهش محور 7.1 ارتقای کیفی دوره­های دکتری پژوهش محور 7.2 تدوین سازوکارهای نظارت بر دوره های دکتری پژوهش محور 7.3 فعال­سازی پژوهشکده­ها برای جذب دانشجویان برای تدوین رسالۀ دکتری 8. هدفمندسازی رساله‎های دکتری و پایان نامه­های کارشناسی ارشد 8.1 تدوین سازوکار انجام فعالیت­های پژوهشی دانشجویی 8.2 ارتقای توان فنی و تخصصی دانشجویان تحصیلات تکمیلی به منظور بهبود کیفی رساله‎ها و پایان‎نامه‎ 8.3 ارتقای توان علمی و فنی استادان راهنما، مشاور و داوران رساله‎ها و پایان‎نامه‎ها 8.4 هدایت پایان­نامه ها و رساله­ها در جهت اولویت های پژوهشی و هدفمند­کردن تحقیقات دانشگاه 8.5 اصلاح ساختار شکلی و محتوایی رساله‎های دکتری و پایان‎نامه‎های کارشناسی ارشد 9. هدایت و حمایت از ظهور استعدادهای دانشجوئی در مقطع کارشناسی 9.1 تدارک سازوکارهای شناسایی دانشجویان کارشناسی مستعد پژوهش 9.2 برنامه­ریزی و حمایت از دانشجویان مستعد برای شرکت درالمپیادهای دانشجویی 9.3 برگزاری مسابقات علمی- پژوهشی دانشجویی 9.4 حمایت از گسترش نشریات علمی تخصصی برای درج مقالات دانشجویی 9.5 حمایت از الگوهای جدید فعالیت­های پژوهشی دانشجوئی (تشکیل باشگاه­ها و پژوهش­سراهای دانشجویی) 10.  ارتقای منابع مادی و زیرساخت‎های مورد نیاز پژوهش 10.1 تدوین الگوی مطلوب امکاناتی و تجهیزاتی دانشکده ها، پژوهشکده­ها و مراکز پژوهشی دانشگاه 10.2 حمایت از تجهیز و کارآمدسازی قطب­های علمی دانشگاه 10.3 ساماندهی نظام بودجه‎ریزی پژوهشی دانشگاه 10.4 بودجه‎ریزی مکانی پژوهشکده‎ها و مراکز پژوهشی دانشگاه 10.5 تدارک امکانات اسکان و ایجاد تسهیلات مناسب برای دانشجویان، اساتید و مهمانان خارجی دانشگاه راهبردهای هدف سوّم(افزایش کمی و کیفی تولیدات علمی دانشگاه و ارتقای جایگاه دانشگاه در نظام های رتبه بندی) 11. ارتقای جایگاه دانشگاه در نظام های رتبه‎بندی‎ 11.1 بهره­مندی از شاخص‎های رتبه‎بندی‎های بین‎المللی در پذیرش استاد و دانشجو 11.2 پایش مستمر فعالیت­های پژوهشی در جهت ارتقای علمی دانشگاه 11.3 برقراری ارتباط مستمر بین دانشگاه و نهادهای رتبه بندی 11.4 پیگیری بومی­سازی شاخص­های رتبه بندی در علوم انسانی 11.5 ترویج شاخص­های رتبه­بندی در دانشگاه 12. دسترس­پذیرسازی اشیای محتوایی1 12.1 نمایه‎پذیرسازی تولیدات علمی دانشگاه 12.2 گسترش بانک‎های اطلاعاتی دانشگاه 12.3 توسعه و همسوسازی فعالیت کتابخانه های دانشکده ها و پژوهشکده ها 12.4 ارتقای سطح علمی و فنی کاربران بانک‎های اطلاعاتی 12.5 گسترش کمی و کیفی منابع اطلاعاتی دانشگاه 13. تقویت فرایند برندسازی دانشگاه در حوزه‎های دارای مزیت نسبی داخلی 13.1 تدوین شاخص­های پژوهشی در جذب أعضای هیأت علمی که قابلیت برند شدن دارند 13.2 شناسائی حوزه های اولویت‎دار اختصاصی دانشگاه و تمرکز بر برندسازی این حوزه‎ها 13.3 برنامه‎ریزی برای معرفی مزیت‎های نسبی دانشگاه به جامعه، صنعت و دستگاه‎های اجرائی 13.4 مهندسی مجدد سمینارها و همایش‎ها با هدف حضور مؤثر در جامعه و برندشدن دانشگاه در حوزه‎های مربوطه 14. ارتقای کیفی آثار علمی منتشرۀ دانشگاه 14.1 اصلاح رویکرد و ارتقای سطح کیفی تولیدات علمی بر مبنای اولویت های پژوهشی دانشگاه 14.2 ارتقای سطح کیفی انتشار کتب علمی دانشگاه 14.3 بهبود کیفیت فنی و محتوایی انتشار مجلات علمی دانشگاه 14.4 تدوین معیارهای انتشار آثار علمی نویسندگان سایر مراکز علمی و پژوهشی 14.5 برنامه ریزی برای تولید آثار تقاضا محور با رویکرد حضور فعالانه در عرصه های مختلف جامعه 15. ارتقای سطح کمی تولیدات علمی دانشگاه 15.1 افرایش تعداد(درصد) مقالات،کرسی­ها، نشست­ها و کارگاه­ها بر اساس جدول زیر: مقالات، کرسی­ها ، نشست­ها و کارگاه­ها سال 93 سال96 مقالات داخلی علمی­- پژوهشی به ازای هر عضو هیأت علمی 1/5 مقاله به ازای هر عضو هیأت علمی 2/4مقاله علمی- ترویجی به ازای هر عضو هیأت علمی 0/7 مقاله به ازای هر عضو هیأت علمی 1/1مقاله علمی- مروری به ازای هر عضو هیأت علمی 0/7 مقاله به ازای هر عضو هیأت علمی 1/1 مقاله مقالات همایش­های داخلی معتبر به ازای هر عضو هیأت علمی 0/7 مقاله به ازای هر عضو هیأت علمی 1/1مقاله مقالات خارجی ISI,Scopous و مقالات معتبر غیر ISI و Scopous به ازای هر عضو هیأت علمی 1مقاله به ازای هر عضو هیأت علمی 6/1 مقاله مقالات همایش های بین المللی معتبر به ازای هر عضو هیأت علمی 1مقاله به ازای هر عضو هیأت علمی 6/1 مقاله کرسی­ها کرسی­ های نقد و نظریه­پردازی به ازای هر عضو هیأت علمی 1/0 کرسی به ازای هر دانشکده 2/4 کرسی به ازای هر عضو هیأت علمی 16/0 کرسی به ازای هر دانشکده 7/6 کرسی کرسی­های ترویجی به ازای هر عضو هیأت علمی 3/0 کرسی به ازای هر عضو هیأت علمی 5/0 کرسی نشست­ها داخلی به ازای هر عضو هیأت علمی15 /0 نشست به ازای هر عضو هیأت علمی24/0 نشست خارجی در کل دانشگاه 8 نشست در طول سال در کل دانشگاه 11 نشست در طول سال کارگاه­ها داخلی به ازای هر گروه آموزشی 1 کارگاه به ازای هر گروه آموزشی2 کارگاه خارجی در کل دانشگاه 4 کارگاه در طول سال در کل دانشگاه 6 کارگاه در طول سال 15.2 افزایش تعداد طرح­های پژوهشی و تفاهم­نامه ها بر اساس جداول زیر: نوع فعالیت سطح سال 93 سال 96 میزان جذب اعتبار تعداد میزان جذب اعتبار تعداد طرح برون دانشگاهی ملی به ازای هر گروه پژوهشی حداقل 5/2 طرح به ازای هر عضو هیأت علمی پژوهشی 5/0 طرح به ازای هر عضو هیأت علمی 3/0 طرح به ازای هر عضو هیأت علمی 5/0 طرح بین­المللی در کل دانشگاه 1 طرح بین­المللی دانشگاهی در کل دانشگاه 6/1 طرح بین­المللی طرح درون دانشگاهی به ازای هر عضو هیأت علمی 7/0 طرح به ازای هر عضو هیأت علمی 9/0 طرح نوع فعالیت سطح سال 93 سال 96 تفاهم­نامه­ها داخلی به ازای هر گروه پژوهشی2 تفاهم­نامه به ازای هر گروه پژوهشی 2/3 تفاهم نامه بین­المللی در کل دانشگاه 6 تفاهم­نامه در کل دانشگاه 5/8 تفاهم­نامه 15.3 افزایش تعدادکتب و مجلات دانشگاه بر اساس جدول زیر: کتب و مجلات نوع سال 93 سال 96 کتب تألیفی به ازای هر دانشکده 5 کتاب تألیفی به ازای هر دانشکده 30 کتاب تألیفی ترجمه­ای 1/2 به ازای هر دانشکده 3/10 به ازای هر دانشکده مجلات علمی؛ پژوهشی 25 مجله علمی؛ پژوهشی 5/0 به ازای هر گروه آموزشی 35مجله علمی؛ پژوهشی 7/0 به ازای هر گروه آموزشی علمی؛ تخصصی 17 مجله علمی؛ تخصصی 35/0 به ازای هر گروه آموزشی 14 مجله علمی؛ تخصصی 28/0 به ازای هر گروه آموزشی 15.4 افزایش تعداد همایش­ها و فرصت­های مطالعاتی بر اساس جدول زیر: برگزاری همایش­ها و فرصت­های مطالعاتی سطح سال 93 سال 96 همایش ها داخلی به ازای هر دانشکده 2 همایش داخلی داخلی به ازای هر دانشکده 5/2 همایش داخلی خارجی در کل دانشگاه 4 همایش خارجی در کل دانشگاه 6 همایش خارجی فرصت­های مطالعاتی داخلی به ازای هر عضو هیأت علمی 02/0 فرصت مطالعاتی به ازای هر عضو هیأت علمی 03/0 فرصت مطالعاتی خارجی برای کل اعضای هیأت علمی 3 فرصت مطالعاتی برای کل اعضای هیأت علمی 5/4 فرصت مطالعاتی 15.5 افزایش شاخص­های کمی کتابخانه­ای بر اساس جدول زیر: شاخص­های کمی کتابخانه­ای سال 93 سال 96 اشیای محتوایی دیجیتالی 6/0 عنوان به ازای هر عضو هیأت علمی و دانشجو 5 عنوان به ازای هر عضو هیأت علمی و دانشجو فیزیکی 11/0 عنوان به ازای هر عضو هیأت علمی و دانشجو 5/0 عنوان به ازای هر عضو هیأت علمی و دانشجو فضای مطالعه 2000متر 200متر تعداد کاربران 1000 نفر 1000 نفر راهبردهای هدف چهارم(ارتقای سطح همکاری­ ها و تعاملات بین المللی دانشگاه ) 16. گسترش همکاری­ علمی با دانشگاه‎ها، نهادها و سازمان‎های بین‎المللی 16.1 پشتیبانی و حمایت(مالی و غیر مالی) از متقاضیان حضور(استادان و دانشجویان) در همایش­های علمی معتبر بین‌المللی 16.2 گسترش برگزاری دوره‎ها و همایش‎های مشترک با دانشگاه‎ها و مراکز علمی معتبر بین‎المللی 16.3 اشاعۀ فرهنگ ایرانی-اسلامی در میان دانشجویان خارجی دانشگاه 16.4 گسترش بهره­گیری از زبان­های بین‎المللی در دانشگاه 17. بین‎المللی­سازی فعالیت­های دانشگاه علامه طباطبائی 17.1 افزایش حضور دانشگاه در عرصه بین‎المللی از طریق عضویت در مجامع علمی بین‎المللی 17.2 تعامل با مراکز علمی جهان از طریق انعقاد تفاهم‎نامه‎های بین‎المللی 17.3 تسهیل فرایند اعزام استادان و دانشجویان دکتری به فرصت­های مطالعاتی خارج از کشور 17.4 تسهیل فرایند جذب پژوهشگران خارجی و ایرانیان مقیم خارج برای استفاده از فرصت مطالعاتی در دانشگاه 17.5 ارتقای سطح آیین و اصول تشریفات ملی و بین­المللی در دانشگاه 18. تقویت فرایند برندسازی دانشگاه در حوزه‎های دارای مزیت نسبی بین‎المللی 18.1 تقویت موسسه آموزش عالی بیمه اکو به عنوان یکی از مراکز اصلی آموزش رشته­های مدیریت و بیمه در میان کشورهای عضو اکو 18.2 تقویت رشته­هایی مانند روزنامه­نگاری به عنوان یکی از برندهای اصلی دانشگاه علامه طباطبائی در سطح ملی و منطقه­ای 18.3 تأسیس مرکز آموزش بین­المللی زبان پارسی و ایران­شناسی برای تدریس به اساتید و دانشجویان خارجی 18.4 شناسایی مزیت­های رقابتی دانشگاه علامه طباطبائی در عرصه بین المللی 19.کمک به تقویت روابط خارجی از طریق گسترش دیپلماسی علمی 19.1 اجرای پروژه­های مشترک علمی با دانشگاه ها و مراکز علمی بین­المللی(طرح ایکارد) 19.2 گسترش تبادل استادان ایرانی و خارجی برای تدریس در دانشگاه های دو طرف(طرح ایکاید) 19.3 مهندسی هدفمند نشست­ها و همایش­های بین المللی در جهت اولویت­های سیاست خارجی کشور 19.4 تعامل نظام مند با متفکرین برجستۀ علوم انسانی از طریق برگزاری جشنواره و اعطای جایزه بین المللی علامه طباطبائی راهبردهای هدف پنجم(توسعه علوم انسانی مبتنی بر ارزش­های اسلامی-ایرانی) 20. گسترش فرهنگ نقدپذیری در علوم انسانی 20.1 ارتقای روحیۀ نقدپذیری در دانشگاه از طریق نقد آثار و نظریات 20.2 هدایت کرسی­های ترویجی به سوی نقد یافته های علمی 20.3 تشکیل دبیرخانه جایزه بین­المللی علامه طباطبائی در زمینه رشته­های علوم انسانی 20.4 توسعۀ و تعمیق فرهنگ گفتگو میان استادان و دانشجویان 20.5جهت­­دهی فعالیت­های پژوهشی به سوی نقد و بررسی مسائل روز جامعه 21. حمایت از گفتمان­سازی علمی بر پایه سنت­های بومی و تجارب بین المللی 21.1 تقویت قطب­های علمی با رویکرد ارزش­های ایرانی و اسلامی 21.2 تدوین الگوهای بومی شبکه های دانش در تحقیق و توسعه علوم انسانی 21.3 حمایت از تولید و ترویج نظریات بومی در علوم انسانی با محوریت کرسی­های نظریه پردازی 21.4 حمایت از ترویج و اشاعۀ نظریات بومی علوم انسانی درعرصۀ بین المللی 22. ارتقای جايگاه علمي ‌و ارزشي علوم انساني 22.1 ايجاد سازوكار مناسب تعامل علمي دانشگاه با حوزه‌هاي علميه 22.2 رعایت هنجارهای پژوهشی و مالکیت فکری و معنوی در راستای نظام پژوهشی مبتنی بر آموزه های اسلام 22.3 شناسایی نقاط مشترک علوم اسلامی و علوم انسانی