professor_pic
لعیا الفت
لعیا الفت ، استاد تمام رشته مدیریت است. ایشان در گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری عضویت دارد
منتشر شده در نشریات داخلی
 • الفت لعیا، بامدادصوفی جهانیار، امیری مقصود، ابراهیم پور ازبری مصطفی. (1391). مدلی جهت ارزیابی عملکرد زنجیره تامین بااستفاده از مدل تحلیلی پوششی داده های شبکه ای ( مورد : زنجیره تامین شرکت های داروسازی بورس اوراق بهادار ). مطالعات مدیریت صنعتی، 1، 26
 • هوشمندی ماهر مجید، امیری مقصود، الفت لعیا. (1391). مدل یکپارچه انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین: رویکرد قابلیت های فناوری اعلاعات. چشم انداز مدیریت صنعتی، 1، 8
 • باغبان عادله، امیری مقصود، الفت لعیا، شرفی آورزمان زهرا. (1391). ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران و ارتقا پیمانکاران ناکارا با رویکرد تحلیل پوششی داده های خاکستری. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضی کاربردی)، 9، 2
 • رضوی حاجی آقا سید حسین، امیری مقصود، سیف برقی آقای، الفت لعیا. (1392). کاربرد روش شناسی سطح پاسخ در بهینه سازی یک سیستم موجودی سه سطحی. مدیریت تولید و عملیات، 4، 2
 • Amiri Maghsoud, seif barghi sir, Olfat Laya, razavi haji agha seyed hosein. (2012). Determination of a Desirable Inventory Policy in a Three Echelon Multilayer Supply Chain with Normal Demand. 23, 1
 • Amiri Maghsoud, Ayazi Seyed Ali, Olfat Laya, Siahkali Moradi Javad. (2011). Group Decision Making Process for Supplier Selection with VIKOR under Fuzzy Circumstance Case Study: An Iranian Car Parts Supplier. 1, 10
 • Ebrahimpour Azbari M., Olfat Laya, Amiri Maghsoud, Bamdad Soufi Jahanyar. (2014). A Network Data Envelopment Analysis Model for Supply Chain Performance Evaluation: Real Case of Iranian Pharmaceutical Industry. International Journal of Industrial Engineering & Production Research, 25, 2
 • فکورثقیه امیرمحمد، الفت لعیا، فیضی کامران، امیری مقصود. (1393). مدلی برای قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین جهت رقابت پذیری درشرکتهای خودروسازی ایران. مدیریت تولید و عملیات، 5، 1
 • هوشمندی ماهر مجید، امیری مقصود، الفت لعیا. (1393). مدل ریاضی انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش در زنجیره تامین با لحاظ عدم اطمینان در متغیرهای طراحی. مدیریت صنعتی، 6، 1
 • شول عباس، امیری مقصود، الفت لعیا، خلیلی دامغانی کاوه. (1393). طراحی شبکه زنجیره تأمین چنددوره‌ای و چندمحصولی با استفاده از رویکرد ترکیبی برنامه‌ریزی ریاضی چندهدفه و تحلیل پوششی داده‌ها. چشم انداز مدیریت صنعتی، 1، 14
 • فیضی کامران، الفت لعیا، تقوی فرد محمد تقی، مرادی محسن. (1390). مدل رابطه همکاری میان سازمانی برای بهبود عملکرد در زنجیره تامین فرش ماشینی. علوم مدیریت ایران، 6، 22
 • خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، الفت لعیا، محتشمی علی، رحیمی مزرعه شاهی محسن. (1389). بهبود توان عملیاتی بندر شهید رجایی با استفاده از شبیه سازی و تصمیم گیری های چند معیاره. مدیریت توسعه وتحول، 2، 4
 • الفت لعیا، خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، خداوردی روح الله. (1390). مقتضیات تحقق مدیریت زنجیره ی تامین سبز در صنعت خودروسازی ایران. علوم مدیریت ایران، 6، 21
 • الفت لعیا، زنجیرچی سید محمود. (1389). تحلیل پوششی داده ها (DEA)؛ رویکردی نوین در ارزیابی چابکی سازمان ها. مدرس علوم انسانی، 14، 2
 • گلی علی، الفت لعیا، فوکردی رحیم. (1389). مکان یابی دستگاههای خودپرداز با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی: شعب بانک کشاورزی منطقه 10 شهرداری تهران. جغرافیا و توسعه، 1، 18
 • الفت لعیا، زنجیرچی سید محمود. (1388). مدلی برای چابکی سازمانی در صنعت الکترونیک. علوم مدیریت ایران، 4، 13
 • الفت لعیا، براتی مسعود. (1391). تحلیل اهمیت عملکرد شاخص های مدیریت روابط زنجیره تامین در شرکت های کوچک و متوسط صنعت قطعه‎سازی خودرو. مدیریت صنعتی، 4، 9
 • الفت لعیا. (1384). رشته مدیریت صنعتی و بازار کار از دیدگاه دانش آموختگان آن. 1، 11
 • الفت لعیا. (1387). پژوهشی در زمینه کاربرد سیستم تولید به موقع در صنعت خودروسازی. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 6، 23و 24
 • محتشمی علی، الفت لعیا. (1391). تصمیم ساخت یا خرید در حالت عدم اطمینان با رویکرد منطق فازی با استفاده از شبیه‌سازی و تصمیم‌گیری چند معیاره. مدیریت تولید و عملیات، 3، 2
 • الفت لعیا، جعفریان احمد، حسن زاده امیر. (1390). نقش به کارگیری مدیریت امنیت اطلاعات در کاهش تقویت پزیری سفارشات در زنجیره های تامین. چشم انداز مدیریت صنعتی، 1، 2
 • الفت لعیا، صادقی محمدرضا. (1390). محاسبه سطح ذخیره احتیاطی با چندین کانال و چندین سطح با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی. مطالعات مدیریت صنعتی، 8، 21
 • الفت لعیا، خسروانی فرزانه، جلالی رضا. (1390). شناسایی عوامل موثر بر خرید اینترنتی و اولویت بندی آن ها با استفاده از ANP فازی. مدیریت بازرگانی، 3، 7
 • الفت لعیا، براتی مسعود، ولدی محمدرضا. (1391). چارچوبی برای تصمیم برون سپاری راهبردی مطالعه موردی: تعیین راهبردهای تامین مجموعه های تولیدی بدنه خودرو سمند. مطالعات مدیریت صنعتی، 9، 25
 • الفت لعیا، شفیعی محسن. (1390). عوامل کاهنده اثر شلاقی و نقش کسب و کار الکترونیک بر آن. رشد فناوری، 7، 26
 • الفت لعیا، فوکردی رحیم. (1390). تبیین الگوی استقرار ماشین های خودپرداز. کاوش های مدیریت بازرگانی، 3، 5
 • الفت لعیا، براتی مسعود. (1392). مدلی برای تصمیم برون سپاری در بانک صنعت و معدن ( تامین و پشتیبانی دستگاه های خودپرداز). دانشور رفتار، 19، 2
 • الفت لعیا. (1385). فناوری اطلاعات فرصتی برای توانمندسازی زنان. علوم مدیریت ایران، 1، 3
 • الفت لعیا، زنجیرچی سید محمود. (1389). چابکی: روایتی نوین از مفاهیم گذشته. مدیریت صنعتی، 1، 11
 • الفت لعیا، هاشمی سید حسین. (1386). طراحی یک مدل کاربردی از مهندسی ارزش به منظور بکارگیری در مدیریت پروژه های خدماتی. مطالعات مدیریت صنعتی، 1، 2
 • الفت لعیا، آرمان محمدحسین. (1386). اعمال محدودیت های کنترل وزن نسبی ورودی ها و خروجی ها در مدل DEA. دانش و توسعه، 1، 21
 • الفت لعیا. (1383). برخی از عوامل موثر بر اشتغال دانش آموختگان رشته مدیریت صنعتی در مشاغل مرتبط. مدیریت صنعتی، 1، 1
 • الفت لعیا. (1371). حلقه‌های کنترل کیفیت. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 1، 7
 • الفت لعیا، صدیقی گاریز سیما. (1393). رتبه‌بندی عوامل موثر بر تسهیم اطلاعات در زنجیره تامین با بکارگیری تکنیک فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی در صنعت پالایش وپخش فراورده‌های نفتی کشور. مطالعات مدیریت صنعتی، 12، 32
 • الفت لعیا، شهریاری نیا آرش. (1393). مدل‌سازی ساختاری تفسیریِ عوامل موثر بر انتخاب همکار در زنجیره تامین چابک. مدیریت تولید و عملیات، 5، 2
 • فوکردی رحیم، الفت لعیا، رحمان سرشت حسین. (1392). تبیین شرایط حاکم بر مدیریت روابط قدرت در لایه خرده فروشی زنجیره تأمین محصولات غذایی: نظریه ای برخاسته از داده ها. چشم انداز مدیریت بازرگانی، 1، 16
 • رضوی سیدحسین، اکرمی هادی، الفت لعیا. (1392). بررسی تاثیر کاربرد ترکیبی روش های پیش بینی بر اثر شلاق چرمی در زنجیره های تامین چند سطحی. بهبود مدیریت، 6، 18
 • الفت لعیا. (1393). تعیین مسیر حرکت خودروها در بارانداز متقاطع با استفاده از الگوریتم ژنتیک (شرکت ایران خودرو). مطالعات مدیریت صنعتی، 1، 1
 • الفت لعیا، جلالی رضا، خسروانی فرزانه. (1389). شناسایی و اولویت بندی ریسک پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK با رویکرد فازی مورد مطالعه: پروژه های ساخت تقاطع غیر هم سطح در استان بوشهر. مطالعات مدیریت صنعتی، 8، 19
 • زنجیرچی سید محمود، الفت لعیا. (1389). نقش فناوری در دستیابی به چابکی در شرکت‌های الکترونیک ایران. سیاست‌ علم و فناوری، 3، 1
 • الفت لعیا، براتی مسعود. (1388). ریسک ها و منافع پنهان در برون سپاری فناوری اطلاعات. مدیریت و توسعه، 11، 43
 • شفیعی نیک آبادی محسن، فیضی کامران، الفت لعیا، تقوی فرد محمد تقی. (1391). ساختاری چند بعدی جهت تبیین اثر فرهنگ سازمانی و فرهنگ زنجیره تامین بر انتقال ، اشتراک و توزیع دانش در زنجیره تامین صنعت خودرو سازی ایران: با تاکید بر بهبود عملکرد زنجیره تامین. 28، 1
 • الفت لعیا، مزروعی نصرآبادی اسماعیل. (1393). مدلی جهت اندازه گیری پایداری زنجیره تامین مورد مطالعه: صنعت فرش ماشینی ایران. علوم مدیریت ایران، 9، 33
 • کزازی ابوالفضل، الفت لعیا، بهرامی ابوالفضل. (1393). انتخاب تامین کنندگان مناسب برای برون سپاری با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) و بر مبنای مدل BOCR (مورد مطالعه: شرکت آذین تنه). مطالعات مدیریت صنعتی، 12، 35
 • قاضی نوری نائینی سید سروش، الفت لعیا، فرهادیار فرناز. (1393). ارتباط به کارگیری فناوریهای پیشرفته تولید، با اولویتهای رقابتی و عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط در صنعت نساجی. مدیریت توسعه فناوری، 1، 4
 • الفت لعیا، اعرابی سید محمد، امیری مقصود، قاضی نوری نائینی سید سروش. (1390). بررسی تجربی ارتباط استراتژی فناوری با استراتژی و عملکرد کسب وکار در صنایع الکترونیک ایران. سیاست‌ علم و فناوری، 1، 3
 • امیری مقصود، الفت لعیا، حسن زاده امیر. (1392). تخمین توابع اثر شلاقی و ذخیره موجودی با استفاده از روش شناسی سطحی پاسخ. مطالعات مدیریت صنعتی، 1، 29
 • سیم خواه مسعود، فیضی کامران، الفت لعیا، امیری مقصود. (1393). بررسی شرایط حاکم بر مدیریت. مدیریت صنعتی، 6، 4
 • الفت لعیا، بامدادصوفی جهانیار، امیری مقصود، براتی مسعود. (1394). مدل تعاملی روابط زنجیره ی تامین در شرکت های کوچک و متوسط صنعت قطعه سازی خودرو. کاوش های مدیریت بازرگانی، 5، 10
 • الفت لعیا. (1378). مطالعه ای در زمینه ی سیستم کنترل تولید در صنعت خودرو سازی ایران. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 1، 21و22
 • آذر عادل، الفت لعیا، خسروانی فرزانه، جلالی رضا. (1389). طراحی مدل ریاضی برنامه ریزی سفارش مبتنی بر رویکرد کارت امتیازی متوازن. مدیریت فردا، 9، 24
 • الفت لعیا، براتی مسعود. (1386). تأمین پیمانه ای، چرا و چگونه ؟ مطالعه موردی: تعیین اولویت برون سپاری پیمانه های بدنه خودرو سمند. علوم مدیریت ایران، 2، 6
 • الفت لعیا، امیری مقصود، کریمی سعیده. (1394). بررسی علم ردهبندی تولید و عدم اطمینان محیطی با استفاده از شبکه عصبی خودسازمانده. مطالعات مدیریت راهبردی، 1، 23
 • یحیی زاده اندواری یلدا، الفت لعیا، امیری مقصود. (1395). رویکرد بهینه سازی استوار در انتخاب تأمینکننده و تخصیص سفارش. مطالعات مدیریت صنعتی، 40، 14
 • خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، الفت لعیا، دولابی سعید. (1395). انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین پایدار با استفاده از نکنیکهای تصمیم گیری چند شاخصه فازی (مطالعخ موردی: صنعت قطعه سازی). مهندسی تصمیم، 13، 3
 • فکور ثقفیه امیر محمد، الفت لعیا. (1393). مدیریت ریسک زنجیره تامین با رویکرد شناسایی و مواجهه با نقاط آسیب زا با استفاده از تاپسیس فازی. مدیریت فردا، 13، 38
 • باغبان عادله، امیری مقصود، الفت لعیا، شرفی آورزمان زهرا. (1391). 21 ارزیابی و رتبهبندی پیمانکاران و ارتقاء پیمانکاران ناکارا با رویکرد تحلیل پوششی دادههای خاکستری - مورد مطالعه پیمان کاران گروه مپنا. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضی کاربردی)، 9، 2
 • آتش سوز علی، فیضی کامران، کزازی ابوالفضل، الفت لعیا. (1394). مدلی برای روابط ریسک‌های زنجیرۀ تأمین صنعت پتروشیمی در ایران. مدیریت صنعتی، 7، 3
 • الفت لعیا. (1395). الگوی عوامل تصمیم برون سپاری لجستیک با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری. علوم مدیریت ایران، 11، 42
 • تفرشی علیرضا، الفت لعیا، بامدادصوفی جهانیار، امیری مقصود. (1396). سنجه های پایداری شرکتی در صنایع متوسط غذایی ایرانی. پژوهشنامه بازرگانی، 2، 82
 • تفرشی علیرضا، الفت لعیا، بامدادصوفی جهانیار، امیری مقصود. (1395). الگوی روابط زنجیره تامین ناب / سبز و پایداری شرکتی. علوم مدیریت ایران، 11، 44
 • رادمنش سید علیرضا، الفت لعیا. (1396). مبانی پایداری زیست محیطی زنجیرۀ تأمین با رویکرد الگوی اسلامی پیشرفت. مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، 7، 22
 • الفت لعیا، امیری مقصود، جعفریان احمد. (1396). تعیین مسیر حرکت خودروها در بارانداز متقاطع با استفاده از الگوریتم . . .. مطالعات مدیریت صنعتی، 1، 1
 • قرآنی سید فرامز، امیری مقصود، الفت لعیا، کزازی ابوالفضل. (1394). طراحی‌مدلی‌برای‌چابکی‌زنجیره‌تأمین و‌بررسی‌ اثرات‌ ابعاد‌ آن‌ بر‌ عملکرد‌ زنجیره‌ تأمین. چشم انداز مدیریت صنعتی، 1، 20
 • آتش سوز علی، فیضی کامران، کزازی ابوالفضل، الفت لعیا. (1395). مدل سازی تفسیری-ساختاری ریسک های زنجیره تامین صنعت پتروشیمی. مطالعات مدیریت صنعتی، 14، 41
 • خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، الفت لعیا، امیری مقصود، شریفی حمید. (1396). اولویت بندی پیشران های پیچیدگی زنجیرة تأمین با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی. مدیریت صنعتی، 9، 1
 • خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، الفت لعیا، امیری مقصود، شریفی حمید. (1396). وﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪی ﭘﻴﺸﺮان ﻫﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ زﻧﺠﻴﺮة ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﻓﺎزی. مدیریت صنعتی، 9، 1
 • الفت لعیا، امیری مقصود، کزازی ابوالفضل، شهریاری نیا آرش. (1397). شناسایی عوامل ایجاد همکاری زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی ایران. بهبود مدیریت، 12، 39
 • الفت لعیا، امیری مقصود، تیموری ابراهیم، قاسم زاده فاطمه. (1397). مدیریت بلادرنگ اختلالات چندگانه در زنجیره تامین چند سطحی با رویکرد برنامه ریزی بازیابی. مطالعات مدیریت صنعتی، 16، 50
 • الفت لعیا، امیری مقصود، بامدادصوفی جهانیار، پیشدار مهسا. (1397). توسعه رویکرد تحلیل پوششی داده های شبکه ای پویا و ترکیب آن با نظریه مجموعه فازی بازه ای نوع دوم؛ کارایی فرودگاه های کشور با توجه به پایداری. مدیریت تولید و عملیات، 9، 2
 • Olfat Laya, Amiri Maghsoud, Bamdad Soufi Jahanyar, Pishdar Mahsa. (2019). Developing Dynamic Network DEA Approach and its . . .. Production and Operations Management, 9, 2
 • خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی، الفت لعیا، امیری مقصود، شریفی حمید. (1397). پیچیدگی زنجیرۀ تأمین به عنوان یک دارایی راهبردی و جایگاه عملکرد مالی. مدیریت دارایی و تامین مالی، 6، 4
 • تفرشی علیرضا، الفت لعیا، بامدادصوفی جهانیار، امیری مقصود. (1396). الگوی رابطه زنجیره تامین ناب / سبز و پایداری شرکتی. علوم مدیریت ایران، 11، 44
 • الفت لعیا، الیاسی مهدی، جعفرنژاد احمد، مختازاده نیما، آهنگری سعیده السادات. (1397). تصاحب ارزش در اتحادهای استراتژیک فناورانه و عوامل موثر بر ابعاد مختلف آن. مدیریت توسعه فناوری، 6، 1
 • امیری مقصود، الفت لعیا، فیضی کامران، صالحی ابرقویی محمدعلی. (1397). طراحی مدلی برای تاب آوری سازمانی. مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت)، 11، 44
 • شهریاری نیا آرش، الفت لعیا، امیری مقصود، کزازی ابوالفضل. (1399). رویکردی ترکیبی برای توسعه مدل ساختاری عوامل مؤثر بر همکاری در زنجیره تأمین صنایع لوازم‌خانگی. چشم انداز مدیریت صنعتی، 10، 37
 • الفت لعیا، قاضی نوری نائینی سید سروش، قاسمی مهدی. (1398). ارتباط تصمیمات استراتژیک تولید با اولویت های رقابتی و تأثیر آن بر عملکرد شرکت ها در صنعت قطعه سازی خودرو در ایران. مدیریت تولید و عملیات، 19، 2
 • Mohammad Fakoor Amir, Olfat Laya, Feizi Kamran, Amiri Maghsoud. (2013). A Method for Measuring Supply Chain Resilience in the Automobile Industry. 1, 1
 • الفت لعیا، اسماعیلی مهدی. (1398). ارزیابی، انتخاب و مدیریت عملکرد شرکت های ارائه کننده خدمات لجستیکی (مطالعه موردی: شرکت ساپکو). پژوهشهای نوین در تصمیم گیری، 4، 3
 • الفت لعیا. (1396). حداقل دیرکرد در مسئله جریان کارگاهی با موعد تحویل میانی. پژوهشهای نوین در تصمیم گیری، 2، 3
 • الفت لعیا، امیری مقصود، رئیسی وانانی ایمان، اسماعیل زاده منصور. (1398). شناسایی و مقوله بندی فعالیت‌های مرتبط با توسعه تأمین‌کننده در صنعت خودرو. چشم انداز مدیریت صنعتی، 9، 35
 • هوشمندی ماهر مجید، امیری مقصود، الفت لعیا. (1391). مدل یکپارچه انتخاب تأمین کننده در زنجیره تأمین: رویکرد قابلیت های فناوری اطلاعات. چشم انداز مدیریت صنعتی، 2، 8
 • مزروعی نصرآبادی اسماعیل، الفت لعیا، امیری مقصود، خاتمی فیروزآبادی سیدمحمدعلی. (1393). شناسایی و دسته بندی توانمندسازهای عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش دستباف ایران. گلجام، 13، 26
 • خواجه مصطفی، امیری مقصود، الفت لعیا، زندیه مصطفی. (1399). ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان پایدار در محیط فازی شهودی با رویکرد ترکیبی چند معیاره بهترین بدترین و ویکور. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضی کاربردی)، 17، 64
 • Ghazinoori Soroush, Olfat Laya, Bamdad Soufi Jahanyar, Ahadi Rezvan. (2020). Investigating the Organic Agricultural Products Supply Chain in Iran. ijamad, 10, 1
 • قاضی نوری نائینی سید سروش، الفت لعیا، بامدادصوفی جهانیار، احدی رضوان. (1398). مدل بلوغ فرایندی مدیریت ارتباط با مشتری با تاکید بر قابلیت‌ها. کاوشهای مدیریت بازرگانی، 11، 22
 • عباس پور عباس، دهقانان حامد، الفت لعیا، سیدخاموشی سیدمحمدصادق. (1399). ارائه چارچوبی برای برنامه‌ریزی جامع منابع انسانی در سازمان‌های پروژه‌محور در صنعت نفت و گاز. مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 11، 44
 • صالحی ابرقویی محمد علی، امیری مقصود، الفت لعیا، فیضی کامران. (1397). ارائه چارچوبی برای ارزیابی تاب آوری سازمانی در صنعت چرم ایران. پژوهشهای نوین در تصمیم گیری، 3، 3
 • فیضی کامران، اسدی مهدی، الفت لعیا، تقوی فرد محمد تقی. (1399). مدیریت ریسک در پروژه های توسعه چابک نرم افزار: طرح مدلی فرایندی با رویکرد کیفی. علوم مدیریت ایران، 11، 57
 • الفت لعیا، امیری مقصود، رئیسی وانانی ایمان، اسماعیل زاده منصور. (1399). مدلی دو بعدی برای معیارهای مرتبط با توسعه ی تامین کننده با استفاده از روش فراترکیب. مطالعات مدیریت صنعتی، 18، 58
 • فیضی کامران، اسدی قراباغی مهدی، الفت لعیا، تقوی فرد محمد تقی. (1399). مدیریت ریسک و پروژه های توسعه نرم افزارهای چابک نرم افزار: طرح مدلی فرایندی بارویکردکیفی. علوم مدیریت ایران، 15، 57
منتشر شده در نشریات خارجی
 • Shafie Nikabadi Mohsen, Olfat Laya, Jafarian Ahmad, Alibabaei Khamene Hassan. (2013). Effect of necessary factors for deploying e-business models on business performance in automotive industry. International Journal of Asian Business and Information Management (IJABIM), 4, 1
 • Yousefpoor Narges, Olfat Laya. (2012). An integrated mathematical model to optimise expected profit in e-markets using web catalogues. International Journal of Industrial and Systems Engineeing, 12, 1
 • Ghassemi Tari Farhad, Olfat Laya. (2007). Development of a Set of Algorithms for the Multi-Project Scheduling Problems. Journal Of Industrial And Systems Engineering, 1, 1
 • Shen Lixin, Olfat Laya, Govindan Kannan, Khodaverdi Roohollah, Diabat Ali. (2013). A fuzzy multi criteria approach for evaluating green supplier's performance in green supply chain with linguistic preferences. RESOURCES CONSERVATION AND RECYCLING, 74, 1
 • azar adel, Olfat Laya, Khosravani Farzaneh, Jalali Reza. (2011). A BSC method for supplier selection strategy using TOPSIS and VIKOR: A case study of part maker industry. management science letters, 1, 4
 • Kannan Devika, Jafarian Ahmad, Alibabaei Khamene Hassan, Olfat Laya. (2013). Competitive performance improvement by operational budget allocation using ANFIS and fuzzy quality function deployment: a case study. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 68, 1-4
 • Ghassemi Tari Farhad, Olfat Laya. (2008). COVERT Based Algorithms for Solving the Generalized Tardiness Flow Shop Problems. International Journal of Industrial and Systems Engineeing, 2, 3
 • Kannan Devika, Khodaverdi Roohollah, Olfat Laya, Jafarian Ahmad, Diabat Ali. (2013). Integrated fuzzy multi criteria decision making method and multi objective programming approach for supplier selection and order allocation in a green supply chain. Journal of Cleaner Production, 47, 1
 • Ghassemi Tari Farhad, Olfat Laya. (2013). Heuristic rules for tardiness problem in flow shop with intermediate due dates. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 71, 1-4
 • Oliya Ebrahim, Owlia Mohammad Saleh, Dehdashti Shahrokh Zohreh, Olfat Laya. (2012). Improving marketing process using Six Sigma techniques (case of Saman Bank). International Journal of Lean Six Sigma, 3, 1
 • khalili kaveh, Taqhavifard Mohammad Taghi, Olfat Laya, Feizi Kamran. (2012). Measuring agility performance in fresh food supply chains: an ordinal two-stage data envelopment analysis. International Journal of Business Performance and Supply Chain Modelling, 4, 3/4
 • khalili kaveh, Taqhavifard Mohammad Taghi, Olfat Laya, Feizi Kamran. (2011). A hybrid approach based on fuzzy DEA and simulation to measure the efficiency of agility in supply chain: real case of dairy industry. International Journal of Management Science and Engineering Management, 6, 3
 • Diabat Ali, Khodaverdi Roohollah, Olfat Laya. (2013). An exploration of green supply chain practices and performances in an automotive industry. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 68, 1-4
 • Jafarian Ahmad, Shafiie Mohsen, Olfat Laya, Khodaverdi Roohollah. (2014). The Effect of Requirements for Implementing EBusiness Models on Supply Chain Performance in the Automotive Industry of Iran. International Journal of E-Business Development, 4, 2
 • t?? t??, SAYYADI HOSSEIN, RAJABZADEH ALI, Olfat Laya. (2014). A Model for Assessing Agility Drivers with Possibility Theory. Applied mathematics in Engineering, Management and Technology, 1, 1
 • t?? t??, SAYYADI HOSSEIN, RAJABZADEH ALI, Olfat Laya. (2014). Designing a Mathematical Screening Model for Prioritizing Agility Enablers Improvement Projects. international Journal of Multidisciplinary Research and Development, 3, 9
 • t?? t??, RAJABZADEH ALI, Olfat Laya, SAYYADI HOSSEIN. (2014). AGILITY EVALUATION USING BOUNDED DEA MODEL. Indian Journal of Scientific Research, 2, 4
 • Amiri Maghsoud, Olfat Laya, Keshavarz Ghorabaee Mehdi. (2014). Simultaneous minimization of total tardiness and waiting time variance on a single machine by genetic algorithms. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 72, 1-4
 • Jaberidoost Mona, Olfat Laya, Hosseini Alireza, Kebriaeezadeh Abbas, Abdollahi Mohammad, Alaeddini Mahdi, Dinarvand Rassoul. (2015). Pharmaceutical supply chain risk assessment in Iran using analytic hierarchy process (AHP) and simple additive weighting (SAW) methods. Journal of Pharmaceutical Policy and Practice, 8, 1
 • ghorbani faramarz, Amiri Maghsoud, Olfat Laya, Kazazi Abolfazl. (2015). Prioritizing the agility strategies using the Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) (case study: Hospitals). ARGOS, 1, 1
 • Olfat Laya, Amiri Maghsoud, Bamdad Soufi Jahanyar, Pishdar Mahsa. (2016). A dynamic network efficiency measurement of airports performance considering sustainable development concept: A fuzzy dynamic network-DEA approach. Journal of Air Transport Management, 1, 1
 • shahriari nia arsh, Olfat Laya, esmaeli ahmad, ROSTAMZADEH Reza, ANTUCHEVICIENe Jurgita. (2016). Using fuzzy Choquet Integral operator for supplier selection with environmental considerations. JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT, 17, 4
 • Keshavarz Ghorabaee Mehdi, Kazimieras ZAVADSKAS Edmundas, Olfat Laya, TURSKIS Zenonas. (2015). Multi-Criteria Inventory Classification Using a New Method of Evaluation Based on Distance from Average Solution (EDAS). Informatica International Journal, 3, 26
 • Zare Ravasan Ahad, Hanafizadeh Payam, Olfat Laya, Taqhavifard Mohammad Taghi. (2017). A Fuzzy TOPSIS Method for Selecting An E-banking Outsourcing Strategy. International Journal of Enterprise Information Systems, 13, 2
 • Olfat Laya, Pishdar Mahsa. (2017). INTERVAL TYPE-2 FUZZY DYNAMIC NETWORK DATA ENVELOPMENT ANALYSIS WITH UNDESIRABLE OUTPUTS CONSIDERING DOUBLE FRONTIERS: AN APPLICATION TO IRAN AIRPORTS’ SUSTAINABILITY EVALUATION. INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING-THEORY APPLICATIONS AND PRACTICE, 24, 6
 • Keshavarz Ghorabaee Mehdi, Amiri Maghsoud, Olfat Laya, Khatami Firouzabadi Seyed Mohammad Ali. (2017). Designing a multi-product multi-period supply chain network with reverse logistics and multiple objectives under uncertainty. Technological and Economic Development of Economy, 23, 3
 • Aliakbari Nour Fahimeh, Olfat Laya, shafei nik abadi mohsen. (2019). The Role of Supply Chain Features in the Effectiveness of Sustainability Practices in the Service Supply Chain: Application of Fuzzy Rule-Based System. INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY & DECISION MAKING, 18, 03
 • Aliakbari Nouri Fahimeh, shafei nik abadi mohsen, Olfat Laya. (2019). Developing the framework of sustainable service supply chain balanced scorecard (SSSC BSC). international journal of productivity and performance management, 68, 1
 • Aliakbari Nouri Fahimeh, shafei nik abadi mohsen, Olfat Laya. (2019). Sustainable service supply chain practices (SSSCPs): a framework development. international journal of productivity and performance management, ahead-of-print, ahead-of-print
 • Olfat Laya, Pishdar Mahsa, ghasem zadeh fatemeh. (2019). A TYPE-2 FUZZY NETWORK DATA ENVELOPMENT ANALYSIS FOR FMCG DISTRIBUTORS’ PERFORMANCE EVALUATION WITH SUSTAINABILITY APPROACH. INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING-THEORY APPLICATIONS AND PRACTICE, 26, 5
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • Olfat Laya, Pishdar Mahsa, quantitative modeling techniques in mangement, article abstraction, complete article, Evaluation of sustainability components at passenger airports by extension of interval tupe-2 fuzzy DANP technique, 2016/11/24, 2016/11/24
 • الفت لعیا، همایش ملی مدیریت، article abstraction، مقاله کامل، عوامل موثر در اشتغال فارغ التحصیلان مدیریت صنعتی، 1381/03/01، 1381/03/01
 • الفت لعیا، افسر امیر، دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین، article abstraction، خلاصه مقاله، تعیین اندازه محموله سفارش موجودی در زنجیره تامین و انتخاب تامین کننده با رویکرد الگوریتم ژنتیک، 1385/08/01، 1385/08/01
 • تقوا محمدرضا، الفت لعیا، حسینی بامکان سید مجتبی، سومین کنفرانس داده کاوی ایران، سخنران، مقاله کامل، بکارگیری تکنیک های داده کاوی جهت بهبود مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری، 1388/09/24، 1388/09/25
 • الفت لعیا، سمیعی مهرنوش، نخستین همایش مدیریت کیفیت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور، article abstraction، مقاله کامل، ابزارهای مدیریت کیفیت درنظام آموزش عالی، 1390/08/28، 1390/08/29
 • اسدی سالک مطهره، الفت لعیا، امیری مقصود، کنفرانس ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در حسابداری و مدیریت، مقاله کامل چاپ شده، موانع پیاده سازی تولید ناب و راه حل های غلبه بر آنها در صنعت پلاستیک در صنایع کوچک و متوسط استان گیلان، 1398/09/20، 1398/09/21
 • الفت لعیا، همایش زنان و صرفه جویی، article abstraction، مقاله کامل، زنان و زمان، 1393/12/18
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • Olfat Laya, Khodaverdi Roohollah, The 8th International Conference on manufacturing Research ICMR, article abstraction, complete article, Green Supply Chain Management: Pressures, Practices and Performance, 2010/01/01, 2010/01/01
 • Khodaverdi Roohollah, Olfat Laya, Intrnational Conference on Industrial Engineering & Systems Management IESM, article abstraction, complete article, A fuzzy MCDM approach for supplier selection and evaluation:A case study in an automobile manufacturing company, 2011/05/25, 2011/05/27
 • Khatami Firouzabadi Seyed Mohammad Ali, Olfat Laya, Khodaverdi Roohollah, 10th International Conference on Manufacturing Research(ICMR), article abstraction, complete article, Developing carbon footprint criteria for supplier in green supply chain management, 2012/01/01, 2012/01/01
 • Olfat Laya, Pishdar Mahsa, INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN ECONOMICS, article abstraction, complete article, Application of Interval Type-2 Fuzzy DEMATEL for Evaluation of Environmental Good Governance Components, 2014/05/12, 2014/05/12
 • الفت لعیا، فوکردی رحیم، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، article abstraction، مقاله کامل، ارائه الگویی جهت جابجایی تسهیلات ارائه دهنده شهری، 1384/01/01، 1384/01/01
 • الفت لعیا، ارزاقی رضا، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، article abstraction، مقاله کامل، مدل بسط یافته ای از برنامه ریزی تولید سلسله مراتبی (HPPr)، 1384/09/01، 1384/09/01
 • الفت لعیا، براتی مسعود، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، article abstraction، ملاک های ارزیابی تصمیم برون سپاری در کسب و کارهای تولیدی، 1384/09/29، 1384/10/01
 • الفت لعیا، ترکستانی محمد صالح، کنفرانس بین المللی مدیریت انرژی، article abstraction، مقاله کامل، بکارگیری روش تحلیل سلسله‌مراتبی برای پشتیبانی تصمیم‌گیری متخصصین در اولویت‌بندی منابع انرژی تجدید‌پذیر، 1385/03/01، 1385/03/01
 • الفت لعیا، آرمان محمدحسین، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، article abstraction، اعمال محدودیتهای کنترل " وزن نسبی " ورودیها و خروجیها در مدلهای DEA، 1385/09/29، 1385/09/30
 • الفت لعیا، اخوان خرازیان مریم، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، article abstraction، مقاله کامل، ارائه چارچوب مدیریت روابط مشتری در شرکت داروسازی، 1386/01/01، 1386/01/01
 • تقوا محمدرضا، الفت لعیا، حسینی بامکان سید مجتبی، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، سخنران، مقاله کامل، داده انباری و کاربردهای آن در شرکت های بیمه ایرانی، 1388/09/24، 1388/09/25
 • هوشمندی ماهر مجید، الفت لعیا، هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، article abstraction، مقاله کامل، مدلی کارا بر ای انتخاب تامین کننده در زنجیره تا مین، 1389/07/14، 1389/07/15
 • الفت لعیا، اسماعیل زاده منصور، پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، article abstraction، ارائه رویکرد جدید برای سطح اهمیت اقلام طبقه A و B و C با هدف کاهش هزینه ها، 1394/11/26، 1394/11/26
 • الفت لعیا، کریمی سعیده، دریلی حسام الدین، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، article abstraction، مقاله کامل، تحلیل شکاف قابلیت های رقابتی زنجیره تامین و تاثیر آن در صنایع غذایی، 1395/02/25، 1395/02/26
 • الفت لعیا، پیشدار مهسا، قاسم زاده فاطمه، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا، مقاله کامل چاپ شده، استفاده از رویکرد پویایی سیستم برای مدیریت موجودی کالاهای فسادپذیر در صنعت کالای تند گردش با توجه به عشق به برند و اصول پایداری، 1397/06/23، 1397/06/23
 • الفت لعیا، اسماعیلی مهدی، پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، مقاله کامل چاپ شده، ارزیابی انتخاب و مدیریت عملکرد شرکت های ارائه کننده خدمات لجستیکی، 1397/12/22، 1397/12/22
تالیف
 • الفت لعیا، جلالی رضا، خسروانی فرزانه. (1391). تحقیق در عملیات پیشرفته. ایران-تهران، مهکامه
 • الفت لعیا، براتی مسعود. (1389). درآمدی بر برون سپاری با تمرکز بر موسسات مالی و بانکی. ایران-تهران، نشر پژواک کیوان
 • الفت لعیا، جلالی رضا، حجازی محسن. (1399). پژوهش عملیاتی، کاربردهای آن در گردشگری. تهران، مهکامه
طرح های کاربردی برون دانشگاهی
 • وضعیت کنترل تولید در صنعت خودروسازی ایران و امکان به کار گیری JIT از دیدگاه مدیران، کاربردی، 1374/01/01
 • بررسی وضعیت مدیریت تولید در صنعت خودروسازی و امکان به کار گیری سیستم تولید به موقع از دیدگاه مدیران، کاربردی، 1374/12/01
 • سیستم مدیریت تولید در کارخانه های خودروسازی ایران و امکان به کارگیری سیستم تولید به موقع از دیدگاه مدیران، سایر، 1375/01/01
 • مطالعه جهت گیری شغلی فارغ التحصیلان رشته مدیریت، 1380/01/01
 • ارزیابی پیمان سپاری مدیریت در شرکت مگاموتور، کاربردی، 1380/01/01
 • طراحی روش تخصیص منابع به چند پروژه با الگوی جریان کارگاهی ( مشارکت )، طرح ملی، 1381/01/01
 • مطالعه و ارائه پیشنهاد در خصوص فعالیت های قابل واگذاری بانک صنعت و معدن( در 5 جلد)، سایر، 1385/12/23
 • بررسی تصمیم برون سپاری در معاونت فنی رجا، کاربردی، 1386/01/01
 • مطالعه رشته مدیریت صنعتی در نقشه جامع علمی کشور ( مشارکت )، کاربردی، 1387/01/01
 • شناسائی روشهای حمل و نقل زنجیرۀ تأمین و فراهم نمودن مبانی نظری و زمینه های لازم برای تصمیم گیری در خصوص روش‏های مناسب، کاربردی، 1391/02/01
 • بارانداز دوطرفه در زنجیرۀ تأمین و معیارهای مؤثر در انتخاب جایگاه آن، کاربردی، 1391/02/01
 • مدلی برای تصمیم برون سپاری در بانک صنعت و معدن...، سایر، 1391/10/01
 • کاربرد روش شناسی سطح پاسخ در بهینه سازی یک سیستم موجودی سه سطحی...، سایر، 1392/01/01
 • ارتقای مشارکت زنان در سطوح مدیریت، کاربردی، 1393/12/19
 • طراحی مدلی برای سازمان چابک در صنعت الکترونیک ایران، کاربردی
 • رقابت¬پذیری درشرکت‌های خودروسازی با استفاده ازمدل قابلیت ¬ارتجاعی زنجیره تامین، کاربردی
 • جهت گیری شغلی فارغ التحصیلان رشته مدیریت صنعتی، کاربردی
طرح‌های درون دانشگاهی
 • مطالعه برخی عوامل موثر بر نوع اشتغال دانش آموختگان رشته مدیریت صنعتی، 1381/01/01، 1381/01/01
 • فعالیتهای قابل واگذاری بانک صنعت و معدن به بخش خصوصی، 1385/01/01، 1385/01/01
 • ارزیابی درونی گروه مدیریت صنعتی، 1385/01/01، 1385/01/01
 • تدوین برنامه و سرفصل دروس دکتری مدیریت عملیات، 1389/01/01، 1389/01/01
کارشناسی ارشد
 • کاربرد برنامه ریزی آرمانی با استفاده از رویکرد AHP جهت بهینه سازی ترکیب تولید، 1379/12/01
 • مهندسی ارزش، 1380/11/01
 • انعطاف پذیری تولید، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1380/11/14
 • مدلسازی برای احتساب هزینه های پس از ساخت راهها در تصمیم گیری....، دانشجوی ارشد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1381/04/01
 • طراحی مدل سنجش کارایی، 1382/01/01
 • امکان سنجی پیاده سازی کارآفرینی، 1382/01/01
 • تدوین استراتژی تولید، 1382/06/01
 • بررسی مشکلات زنجیره تامین..، 1382/10/01
 • طرح ریزی مجدد خدمات بانکی، 1382/10/01
 • استفاده از مدل بسط یافته برنامه ریزی تولید سلسله مراتبی HPPPr در بخشی از شرکت ایران خودرو، رضا ارزاقی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1382/11/30
 • بهینه سازی خط تولید با شبیه سازی...، 1383/04/01
 • ارزیابی کارایی شعب بانک...، 1383/04/01
 • اولویت بندی عوامل موثر بر اثر بخشی...، 1383/04/01
 • مقایسه کیفیت ارائه خدمات بانکی...، 1383/10/01
 • کاربرد مدل کانو در فرآیند QFD، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1383/12/19
 • طراحی الگویی در جهت تعیین نظام استقرار...، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/01/01
 • سودمندی روش سرمایه گزاری...، 1384/10/01
 • اولویت بندی مجموعه های تولیدی به منظور برون سپاری، 1384/11/30
 • اولویت بندی اقدامات بهبود کیفیت خدمات...، 1384/11/30
 • اولویت بندی اقدامات بهبود کیفیت خدمات در شرکت ایران ایر با استفاده از ابزار اندازه گیری کیفیت خدمات، سعید تاتاری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1384/11/30
 • رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری جزئی، 1385/02/11
 • بهبود شبکه خدمت رسانی درمانگاه شهید مطهری...، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/03/21
 • چارچوبی برای مدیریت روابط...، اخوان، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/04/01
 • امکان سنجی اجرایی استفاده...، عابدینی، 1385/04/01
 • بررسی عوامل موثر در موفقیت مدیریت تغییر...، ایراف، 1385/04/01
 • ارزیابی اثربخشی استقرار سیستم، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/06/12
 • روش مناسب برون سپاری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1385/06/25
 • عوامل موثر در تصمیم...، مناقبی، 1385/07/01
 • ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان با استفاده از DAE و...، نعمت اللهی، 1385/07/01
 • تجاری سازی پروژه های نانو تکنولوژی، رویا ناصری، 1385/07/01
 • الگوی انتخاب عرضه کننده...، هادوی، 1385/07/01
 • ارائه مدل ادغامی HPP و AHP، محسن مرامی، 1386/01/01
 • متوازن سازی خط مونتاژ با رویکرد الگوریتم ژنتیک...، امیر راسخی نژاد، 1387/01/01
 • سیستم خبره طبقه بندی تامین کننده...، نوید غلامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/11/30
 • تعیین توالی عملیات با حداقل دیرکرد بر روی...، صندل ساز خیابانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • ماندانا بردبار، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/01/01
 • ارائه مدلی جهت بهبود عملکرد بنادر با استفاده از برنامه ریزی خطی چند هدفه، علی محتشمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/03/18
 • تکنیک داده کاوی، سید مجتبی حسینی بامکان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/06/01
 • انتخاب سیستم انبار توزیع متمرکز و غیرمتمرکز با استفاده از شبیه سازی، حمیدرضا فلاح، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/06/23
 • انتخاب عرضه کنندگان فناوری لجستیک با استفاده از تصمیم گیری های چند معیاره فازی، محمدرضا چاوش زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/10/21
 • اولویت بندی عوامل موثر بر تسهیم . . .، سیما صدیقی گاریز، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/19
 • الزامات چابک سازی لجستیک داخلی در شرکت ایران خودرو (محدوده دریافت،انبارش و تغذیه خطوط)، ونوس کاوه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/20
 • رابطه تواناسازها و چابکی در شرکت های تامین کننده ی قطعات ایران خودرو، محمد اصفهانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/11/28
 • اولویت بندی اطلاعات جهت تسهیم در زنجیره تامین شرکت ایران خودرو، عیسی اسلامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/01/01
 • تخمین توابع اثر شلاقی و افزایش موجودی...، امیر حسن زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/04/28
 • رتبه بندی بیمارستان ها بر مبنای کارت ارزیابی متوازن و با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره، رضا جلالی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/06/01
 • بهینه سازی روند استخدام داوطلبان.آزمون های استخدامی با رویکرد درخت تصمیم گیری، ندا علی آبادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/09/01
 • عوامل موثر بر پیاده سازی موفق روش نگه داری...، زهره بجنوردی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/10/13
 • تعیین مقدار سفارش بااستفاده از روش ترکیبی...، سید علی ایازی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/10/29
 • بهبود عملکرد فرآیند بازاریابی با استفاده از مضموم شش سیگما، ابراهیم اولیا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/10
 • عوامل موثر بر پذیرش سیاست های امنیت اطلاعات توسط کارمندان در سازمان، اقدس اسفندیار پور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/11
 • مسئله تعیین مسیر حرکت خودروها...، احمد جعفریان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/18
 • ارزیابی معیارهای چابکی تامین کننده های شرکت ساپکو، سوده سادات چلنگر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/25
 • رتبه بندی پیمانکاران فضای سبز شهرداری مبتنی بر روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی، فاطمه اسمعیل طلایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/31
 • رتبه بندی موانع مهم پیاده سازی لجستیک الکترونیکی در زنجیره تامین تجهیزات صنعتی پایه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در کشور، احسان پور ابراهیم، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/31
 • رتبه بندی موانع مهم پیاده سازی لجستیک الکترونیکی در زنجیره تامین تجهیزات صنعتی پایه در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی در کشور، احسان پورابراهیم، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/31
 • رتبه بندی پیمانکاران فضای سبز شهرداری مبتنی بر روشهای تصمیم گیری چند معیاره فازی، فاطمه اسمعیل طلایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/06/31
 • بهبود فرایند تامین قطعات با استفاده از رویکرد مهندسی ارزش در مرکز تامین قطعات هوایی، حسین قاضی زاده کرانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/11
 • ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران و ارتقا پیمانکاران ناکارا...، عادله باغبان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/15
 • مسیریابی موجودی با تقاضای غیرقطعی مورد مطالعه ایران خودرو، الهام فاطمی صدر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/24
 • انتخاب تامین کنندگان و تعیین مقدار سفارش . . .، یلدا یحیی زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/24
 • روش تخصیص کارانه به کارکنان شرکت همکاران سیستم با استفاده از برنامه ریزی آرمانی و تصمیم گیری چند معیاره، حجت زارع پور کلیشم، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/30
 • انتخاب پروژه های 6 سیگما و تعیین اولویت آن ها (شرکت پلی اکریل ایران)، آذین دایی جواد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/30
 • مدلسازی عوامل موثر بر انتخاب همکار در زنجیره ...، آرش شهریاری نیا، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/06/29
 • تعیین سیاست بهینه موجودی چند کالایی، زهرا واثقی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/25
 • ارزیابی عملکرد شعب بانک با استفاده از مدل ترکیبی کارت امتیازی متوازن، تحلیل پوششی داده ها، شبکه های عصبی مصنوعی شعب بانک سپه شهرستان یزد، حمیده دهقان منشادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/15
 • تعیین توالی عملیات با هدف حداقل سازی زمان دیرکرد واریانس زمان انتظار بر روی یک ماشین با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری، مهدی کشاورز قرابایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/04/01
 • ارزیابی عملکرد واحدهای کنترل کیفیت محصول، مورد مطالعه: صنعت کاشی و سرامیک استان یزد، محمود رفیع زاده تفتی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/30
 • ارزیابی عملکرد واحدهای کنترل کیفیت محصول مورد مطالعه صنعت کاشی و سرامیک استان یزد، محمود رفیع زاده تفتی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/30
 • بررسی ارتباط اقدامات استراتژیک تولید با اولویت های رقابتی و تاثیر آن بر عملکرد شرکت ها در صنعت قطعه سازی خودرو در ایران، مهدی قاسمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/11/20
 • طراحی چارچوب ارزیابی ریسک در بخش تامین پروژه‏های EPC، زهره امینی ماسوله، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/29
 • مقایسه روشهای مدیریت داده ها . . .، پریسا تبریزی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/06/30
 • انتخاب تامین کنندگان بر اساس معیارهای پایدار با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند شاخصه فازی، سعید دولابی، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/19
 • تدوین نقشه ذهنی ذینفعان در ارتباط با موضوع توزیع کمباین بین کشاورزان، فخر السادات هاشمی یزدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/04/14
 • اولویت بندی فعالیتهای برون سپاری . . .، الهه اکبری پوربارچی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/06/31
 • رابطه تصمیمات زیرساختی استراتژی عملیات با قابلیت‌های رقابتی و عملکرد شرکت‌ها در صنعت پخش دارو در ایران، اکرم رادبوی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/30
 • ارزیابی تامین کنندگان سبز . . .، امین یزدانی چراتی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/30
PhD
 • مدل چابکی در صنعت الکترونیک ایران...، سید محمود زنجیرچی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1387/11/01
 • چارچوب ارتقای رقابت پذیری زنجیره تامین فولاد با استفاده از مدیریت لجستیک، امیر افشر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1388/02/21
 • مدلی برای تبیین مدیریت روابط قدرت در لایه خرده فروشی زنجیره تامین محصولات غذایی مورد مطالعه: بخش محصولات غذایی شرکت خدماتی کالای شهروند، رحیم فوکردی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1389/11/30
 • ارتباط بین پیکربندی های قوام استراتژی های تولید، سروش قاضی نوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/01/01
 • مدلی برای مدیریت دانش جهت بهبود عملکرد زنجیره تامین درصنعت خودروسازی ایران، محسن شفیعی نیک آبادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/10/10
 • مدلی برای مدیریت دانش جهت بهبود عملکرد زنجیره تامین در صنعت خودرو سازی ایران، محسن شفیعی نیک آبادی، 1390/10/10
 • بهینه سازی شبیه سازی مسئله تولید جریانی با زمانهای تصادفی با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری و مقایسه کارایی فرا ابتکاری، علیرضا ناصر صدرآبادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/10/19
 • مدل رابطه همکاری میان سازمانی برای بهبود عملکرد زنجیره تامین در صنعت فرش ماشینی ایران، محسن مرادی باستانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/10/27
 • مدل رابطه همکاری میان سازمانی برای بهبود عملکرد زنجیره تامین درصنت فرش ماشینی ایران، محسن مرادی باستانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/10/27
 • مدلی برای ارتباطات موثر بین کارفرما و پیمانکار در اجرای کلان پروژه های پایین دستی صنعت نفت ایران، علیرضا دانشوران، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/16
 • مدلی برای ارتباطات موثر بین کارفرما و پیمانکار دراجرای موفق پروژه های کلان پایین دستی صنعت نفت ایران، علیرضا دانشوران، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1390/11/16
 • تعیین سیاست مطلوب تولید- موجودی در یک زنجیره تامین سه سطحی، سید حسین رضوی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/02/18
 • مدل پور تفوی مدیریت خرید در محیط های پروژه ای ( پروژه های توسعه میدان گاز پارس جنوبی)، سهراب سهرابی عراقی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/05/04
 • مدل زمانبندی مدل پروژه با رویکرد تلفیقی رویکرد چند هدفه...، امیررضا ابطحی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/10/25
 • توسعه رویکردی ترکیبی مبتنی بر تحلیل پوششی داده های شبکه ای-فازی و شبیه سازی جهت سنجش کارایی چابکی در فرایندهای زنجیره تامین، کاوه خلیلی دامغانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/02
 • مدلی برای انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش در ...، مجید هوشمندی ماهر، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1391/11/15
 • طراحی مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای NDEA و شبکه عصبی فازی FNN مورد مطالعه زنجیره های تامین داروسازی، مصطفی ابراهیم پور ازبری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/01/26
 • مدلی برای قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین جهت رقابت پذیری در شرکتهای خودروسازی ایران، امیرمحمد فکورثقیه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/02/15
 • مدلی برای قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین جهت رقابت پذیری در شرکت های خودروسازی ایران، امیرمحمد فکور ثقیه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/02/15
 • مدلی برای قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین جهت رقابت پذیری در شرکتهای خودروسازی ایران، امیرمحمد فکورثقیه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/02/15
 • مدلی برای روابط زنجیره تامین در شرکتهای کوچک و متوسط به منظور افزایش رقابت پذیری، مسعود براتی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/06/26
 • مدلی برای راهبردهای فروش به خارج از کشور در ایران خودرو با تاکید بر زنجیره تامین، مجتبی هداوند، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1392/10/07
 • مدلی برای مدیریت ریسک عرضه در زنجیره تامین صنعت خودروسازی مورد مطالعه شرکت ایران خودرو، مسعود سیم خواه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/04/09
 • مدلی برای مدیریت ریسک عرضه در زنجیره تامین صنعت خودرو سازی، مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو، مسعود سیم خواه، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/04/09
 • مدلی برای مدیریت ریسک عرضه در زنجیره تامین صنعت خودروسازی مورد شرکت ایران خودرو، مسعود سیم خواه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1393/04/09
 • مدلی برای زنجیره تامین . . .، اسماعیل مزروعی نصرابادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/04/01
 • مدلی برای زنجیره تامین پایدار در صنعت فرش ماشینی ایران، اسماعیل مزروعی نصرآبادی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/04/01
 • طراحی و ارزیابی شبکه زنجیره تامین شبکه زنجیره کالایی چند سطحی (با رویکرد ترکیبی مبتنی بر برنامه ریزی ریاضی چند هدفه فازی و تحلیل پوششی داده ها)، عباس شول، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/09/10
 • مدل تجزیه و تحلیل ریسک زنجیره تامین صنعت پتروشیمی به منظور بهبود عملکرد با رویکرد مدل سازی تفسیری ساختاری، علی آتش سوز، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/10
 • الگوی همسویی استراتژیهای لجستیک، خرید، بازاریابی، تولید و کسب و کار جهت بهبود عملکرد، سعیده کریمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/28
 • الگوی همسویی استراتژی های لجستیک,خرید, بازاریابی,تولید و کسب و کار جهت بهبود عملکرد، سعیده کریمی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1394/11/28
 • مدلی برای چابکی زنجیره تامین بیمارستانها، سید فرامرز قرآنی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/03/22
 • توسعه مدل تحلیل پوششی داده های فازی ...، مهسا پیشدار، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/10/04
 • مدل راهبرد مناسب برونسپاری خدمات بانکداری الکترونیک در ایران، احد زارع لواسان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1395/11/26
 • مدل برنامه ریزی بازیابی زنجیره تامبن چند سطحی . . .، فاطمه قاسم زاده گوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/02/25
 • الگوی رابطه زنجیره تامین ناب . . .، علیرضا تفرشی مطلق، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/06/29
 • طراحی شبکه زنجیره تامین با لجستیک معکوس . . .، مهدی کشاورز قراباقی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/10/04
 • مدلی برای ارزیابی پیچیدگی زنجیره تامین و تاثیر آن بر عملکرد، حمید شریفی اصفهانی، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/23
 • مدل ارزیابی پیچیدگی زنجیره تامین . .، حمید شریفی اصفهانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1396/11/23
 • طراحی مدلی برای تاب آوری و. . .، محمدعلی صالحی برقویی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/04/03
 • مدلی برای همکاری زنجیره تامین ...، آرش شهریاری نیا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1397/11/08
 • چارچوبی برای توسعه تامین کننده در صنعت خودروی ایران، منصور اسماعیل زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/06/30
 • مدل بلوغ فرآیندی مدیریت زنجیره تامین محصولات کشاورزی ارگانیک، رضوان احدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1398/11/26
 • طراحی مدلی برای برنامه ریزی استوار انطباق پذیر منابع انسانی در سازمان های پروژه محور: تحقیقی پیرامون شرکت های فعال در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، سیدمحمدصادق سیدخاموشی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/07/30
 • مدل فرایندی سبک وزن برای مدیریت ریسک در پروژه های توسعه نرم افزار مبتنی بر رویکرد چابک، مهدی اسدی قره باغی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، 1399/12/12
سمت‌های اجرایی
 • عضویت در کمیته شورای فرهنگی دانشکده، 1372/07/01، ایران، تهران
 • مدیر گروه دانشکده مدیریت و حسابداری، 1382/09/11، 1386/02/01، ایران، تهران
 • عضویت در کمیته کتاب، 1383/09/21، ایران، تهران
 • عضویت در کمیته آموزش و ترویج کارآفرینی، 1384/02/12، ایران، تهران
 • عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده، 1386/10/01، ایران، تهران
 • رئیس موسسه آموزش عالی مهرالبرز، 1390/07/01، 1392/09/01، ایران، تهران
 • مدیر گروه دانشکده مدیریت و حسابداری، 1390/09/01، 1392/09/01، ایران، تهران
 • ریاست دانشکده مدیریت و حسابداری، 1392/07/28، ایران، تهران
 • عضویت در کمیته تجمیع رشته مدیریت، 1393/12/19، ایران، تهران
 • عضویت در کمیته کرسی نظریه پردازی، 1393/12/19، ایران، تهران
 • عضویت در کمیته دانشکده، 1393/12/19، ایران، تهران
همکاری در نشریات
 • مطالعات مدیریت بهبود و تحول، علمی پژوهشی، 1393/01/25، 1400/02/14، 5/36575
 • مطالعات مدیریت و گردشگری، علمی پژوهشی، 1393/02/01، 1400/02/15، 5/36575
 • مطالعات تجربی حسابداری مالی، علمی پژوهشی، 1393/01/25، 1400/02/15، 5/36575
 • مدیریت صنعتی، علمی پژوهشی، 1393/01/27، 1400/02/15، 5/36575
 • مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات)، علمی پژوهشی، 1393/01/25، 1400/02/15، 5/36575
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • کارگاه ویرایش، 1381/11/16