professor_pic
غلامرضا لطیفی
غلامرضا لطیفی ، دانشیار رشته --- است. ایشان در گروه برنامه ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی عضویت دارد
زمینه‌های مورد علاقه ایشان عبارتند از: شهرسازی،مدیریت شهری،برنامه ریزی منطقه ای ،کاربری زمین،برنامه ریزی اجتماعی و جمعیتی
دبیری همایش‌ها
  • لطیفی غلامرضا، جایگاه مدیریت شهری در کاهش آسیب های اجتماعی، دبیر علمی، 1387/08/11
  • لطیفی غلامرضا، اولین همایش ملی رفاه اجتماعی در ایران، دبیر علمی، 1391/07/17
کرسی علمی
  • فرایند تحولات شهری از انقلاب اسلامی تا کنون، لطیفی غلامرضا، ترویجی، 1393/07/01
اطلاعات طرح و راه اندازی آزمایشگاه
  • لطیفی غلامرضا، روش تحقیق، 1374/05/17
  • لطیفی غلامرضا، همایش رفاه اجتماعی، 1391/03/07